Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Novela matričního zákona přinese zjednodušení a elektronizaci veřejné správy. Zákoníkem práce zlepšujeme pracovní podmínky pro dohodáře

Novela matričního zákona přinese zjednodušení a elektronizaci veřejné správy. Zákoníkem práce zlepšujeme pracovní podmínky pro dohodáře

12. 9. 2023

Poslanecká sněmovna by se dnes měla přednostně zabývat mimo jiné tzv. senátní vratkou o zákoníku práce, který upravuje podmínky pro dohodáře. Kromě této předlohy bude na pořadu schůze i zákon o matrikách. Tato komplexní novela přinese řadu prospěšných změn a umožní zjednodušit a zefektivnit agendu matrik elektronizací a dalšími procesy.

Novela matričního zákona přinese zjednodušení a elektronizaci veřejné správy. Zákoníkem práce zlepšujeme  pracovní podmínky pro dohodáře

Novela matričního zákona přinese zjednodušení a elektronizaci veřejné správy. Zákoníkem práce zlepšujeme pracovní podmínky pro dohodáře

Ministerstvo vnitra připravilo novelu matričního zákona, jejíž hlavní změnou je zavedení elektronického informačního systému eMatrika. „Systém bude  propojen se všemi matričními úřady a dalšími systémy veřejné správy, což významně přispěje ke zefektivnění a urychlení práce matrikářů. Za nespornou výhodu považuji například možnost vystavení elektronických matričních dokladů. Lidé sitak nově budou moci vzdáleně zažádat o doslovný výpis z matriční knihy nebo vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Celý proces tak přispívá ke zjednodušení státní správy,“ představil ministr vnitra Vít Rakušan.

„Doposud bylo možné uzavřít registrované partnerství pouze na 14 matričních úřadech, což nepovažujeme za zcela důstojné. Nově budou moci páry uzavřít partnerství na kterémkoli matričním úřadě. Naše hnutí se dlouhodobě zasazuje o narovnání práv LGBTQ+ osob, proto jsem za tuto úpravu jsem rád. tuto změnu vnímám jako malý, ale důležitý krok k naplňování našeho slibu. Dojde také k posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen, a to snížením věkové hranice ze stávajících 15 na 12 let, od které je vyžadován jejich souhlas,“ zmínil Rakušan.

K novele zákona jsou vypracované pozměňovací návrhy, jeden z nich i dílny STAN. „Po celém Česku je řada atraktivní svatebních míst - typicky různé zámečky či jiné objekty, které jsou katastru malých obcí, které nemají matriční úřad. Z praxe víme, že zejména v letních termínech bývá pro matrikářky obtížné objet všechna místa svateb. Chceme proto, aby bylo možné pořádat občanské sňatky i bez přítomnosti matrikáře za podmínky, že bude mít oddávající odpovídající kvalifikaci. Tento návrh jsme intenzivně projednali s odborníky na matriční agendu, starosty a samozřejmě s resortem vnitra,“ popsala podstatu návrhu jedna z předkladatelek a zpravodajka tisku Eliška Olšáková (STAN).

Podporu ministerstva i poslanců STAN má také opoziční pozměňovací návrh, který dává pravomoc poslancům a senátorům možnost oddávat. 

Poslanci znovu projednají novely zákoníku práce, který do Sněmovny vrátil Senát. Podstatou novely je implementace dvou evropských směrnic. Výtky senátorů směřovaly především na část zákona, která upravuje podmínky pro dohodáře. Ti by díky novele získali nárok na příplatky za práci v noci či o svátcích, nebo nárok na dovolenou. „Podoba této novely byla několikrát projednávána se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů v rámci tripartity. Gesční ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo webináře a připravilo na tuto změnu stovky personalistů. Obě směrnice měly být včleněny do českého právního řádu již 2. srpna 2022. Díky vyjednávání s Evropskou komisí jsme získali roční odklad, v rámci kterého byl čas navrhované změny diskutovat. Posunout účinnost zákona by znamenalo reálné riziko vysokých finančních sankcí v paušální výši 130 milionů a další pokuty za každý den prodlení až do momentu implementace. Druhý senátorský pozměňovací návrh týkající se předvídatelnosti pracovní doby u dohodářů je zcela v rozporu s evropskou směrnicí. V kontextu konsolidace veřejných financí si opravdu nemůžeme dovolit plýtvání veřejnými prostředky a proto naši poslanci nepodpoří senátní návrh a budou hlasovat pro ten poslanecký,“ vysvětlila důvody odmítnutí senátních návrhů místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Kromě evropské směrnice, která se týká dohodářů, by měla novela implementovat i směrnici work-life balance, která má napomoci pomáhá rodinám s dětmi najít rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem. Zaměstnanci, kteří např. pečují o někoho blízkého, budou moci žádat o úpravu výkonu práce, třeba o kratší pracovní dobu.

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN