Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Navržená komisařka regionálního rozvoje Corina Cretu: Čerpání programů čelících podvodům bude i nadále pozastavováno

Navržená komisařka regionálního rozvoje Corina Cretu: Čerpání programů čelících podvodům bude i nadále pozastavováno

1. 10. 2014

V Evropském parlamentu dnes proběhlo veřejné slyšení rumunskou vládou navržené komisařky, která má dle rozhodnutí předsedy Komise Jeana Clauda Junckera spravovat portfolio regionálního rozvoje, Coriny Cretu. V tříhodinovém slyšení komisařka čelila otázkám europoslanců Výboru pro regionální rozvoj. Ve svých odpovědích uvedla, že pokud některé operační programy čelí podezření podvodného čerpání, budou takové programy po předchozích upozornění pozastaveny a čerpání nebude obnoveno, dokud nebude zajištěna náprava a poskytnuty záruky neopakování situace. Navržená komisařka také sdělila, že problému podvodů čelí jen 1% z celkového objemu evropských prostředků.
Navržená komisařka regionálního rozvoje Corina Cretu: Čerpání programů čelících podvodům bude i nadále pozastavováno

Navržená komisařka regionálního rozvoje Corina Cretu: Čerpání programů čelících podvodům bude i nadále pozastavováno

Dotaz navržené komisařce vznesl i místopředseda tohoto výboru a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Stanislav Polčák, který vyzdvihl metodu komunitně vedeného místního rozvoje (Common Led Local Development - CLLD) a dotázal se navržené komisařky na další uplatnění této metody při čerpání evropských fondů. Připomněl přitom, že pro toto rozpočtové období je metoda CLLD povinnou součástí programů rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a možnou volbou v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Evropského námořního a rybářského fondu. Přestože se užití této metody značně rozšířilo, poslanec Polčák se dotázal navržené komisařky, zda je přístup CLLD dostatečně využíván anebo je nějaký důvod domnívat se, že tento přístup CLLD je zastaralý.

Paní Cretu zdůraznila, že tato metoda zapojuje do procesu rozhodování o užití evropských prostředků místní partnery (podnikatele, angažované občany, samosprávy), ocenila, že v sobě obsahuje integrovaný přístup. Místní rozvoj vedený komunitami může mobilizovat a zapojit místní komunity a organizace do plnění cílů čerpání evropských prostředků, jako je udržitelný rozvoj či posilování územní soudržnosti. K otázce prohloubení této metody pro další období paní Cretu uvedla, že bude záležet na analýze zhodnocení dopadů tohoto způsobu čerpání. Neplyne z jejího vyjádření automatické širší využití této metody.

Poslanec Polčák věří, že se mu spolu s kolegy z výboru pro regionální rozvoj podaří komisařku utvrdit o synergických efektech a účinnosti této metody čerpání evropských fondů.

Kontakt pro další informace:

Stanislav Polčák (MEP)         +420 603 16 30 16            stanislav.polcak@europarl.europa.eu