Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Na pozici zástupkyně ombudsmanky navrhujeme Elišku Wagnerovou

Na pozici zástupkyně ombudsmanky navrhujeme Elišku Wagnerovou

30. 1. 2019

Klub Starostů a nezávislých navrhuje na pozici zástupkyně veřejného ochránce práv bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou. 

Na pozici zástupkyně ombudsmanky navrhujeme Elišku Wagnerovou

Na pozici zástupkyně ombudsmanky navrhujeme Elišku Wagnerovou

Zástupci STAN budou na schůzi Senátu podporovat přijetí návrhů na zavedení Památného dne sokolstva a implementaci protipadělkové směrnice. Zároveň prosazujeme pozměňovací zákon k GDPR.

„Podal jsem návrh nominace Elišky Wagnerové na pozici zástupkyně veřejného ochránce práv. S tímto návrhem se ztotožňuje celý klub Starostů a nezávislých, jsme zároveň přesvědčeni, že její dosavadní působení v roli ústavní soudkyně a senátorky je tím nejlepším doporučením pro její funkci,“ informoval senátor Mikuláš Bek.

Senátor Michael Canov navrhuje pozměňovací návrh na zmírnění nařízení GDPR.

„Veškeré veřejné instituce by měly být zcela osvobozeny od správních pokut. Žádná obec, škola, nebo příspěvková organizace by neměla být pokutována od správního úřadu za sebemenší pochybení v GDPR. Odmítáme přehazování peněz z jedné kapsy do druhé, proto navrhujeme pozměňovací návrh, který tyto instituce od pokut zcela osvobodí,“ sdělil senátor Michael Canov.

Klub Starostů a nezávislých podpoří návrh, který zařazuje Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky návrh i sněmovnou schválenou implementaci směrnice EU, bojující proti padělatelům léčiv.

„Sokolové jsou českou tradicí a historicky tvořili jádro obce. Byli první a mnohde také zůstali jedinou sportovní jednotou, která stmeluje aktivní lidi a podporuje sportovní vyžití v obcích a městech. Z toho důvodu vítáme návrh na zavedení Památného dne sokolstva mezi významné dny České republiky,“ řekl předseda klubu Petr Holeček

„Lékové padělky naštěstí nejsou v České republice běžnou praxí, nicméně tato opatření jsou platná pro celou Evropu. Bude dobrým signálem, pokud se i přes některé nedostatky, které lze vyřešit pozdější novelizací zákona, k tomuto kroku připojíme,“ dodala senátorka Alena Dernerová.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN