Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Na mimořádné schůzi budeme řešit opatření pro boj se suchem, které vláda dlouhodobě ignoruje

Na mimořádné schůzi budeme řešit opatření pro boj se suchem, které vláda dlouhodobě ignoruje

18. 6. 2020

Více než rok leží v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, které přináší řadu opatření napomáhajících v boji s intenzivním suchem. Jde například o vodní zákon a samotné nakládání s vodou, ale také o řadu návrhů pozemkových úprav či nižšího zdanění šetrného hospodářství. Poslanecký klub STAN proto navrhl svolání mimořádné schůze, která by se měla věnovat výhradně takovým návrhům.

Na mimořádné schůzi budeme řešit opatření pro boj se suchem, které vláda dlouhodobě ignoruje

Na mimořádné schůzi budeme řešit opatření pro boj se suchem, které vláda dlouhodobě ignoruje

STAN dlouhodobě usiluje o daňové výhody pro ekologicky smýšlející zemědělce, v dalších návrzích se věnuje například recyklaci pitné vody a jejímu dalšími využití.
 
„Předkládáme takové návrhy, které jednoznačně vedou k nápravě zdevastované krajiny a podporuje ty, kteří hospodaření s půdou nevnímají jen jako byznys, ale vrací se k šetrnému hospodářství. Důsledky nečinnosti předchozích vlád sledujeme v těchto dnech. Půda je vyschlá, rychlé vydatné srážky ale nepomohou, naopak. Výsledkem jsou bleskové povodně a obrovské škody na majetku, v mnoha místech tomu ale lze předejít,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.
 
Co navrhujeme:

ÚSTAVNÍ OCHRANA PITNÉ VODY
„Pitnou vodu je třeba chránit a měli bychom s ní šetřit. Její privatizace se v posledních letech ukázala jako špatná cesta. Myslíme si, že nakládání s ní má být neziskové, a má primárně sloužit lidem, a ne pro hospodářské využití. Za zásobování pitnou vodou by proto podle našeho návrhu byly zodpovědné obce,“ říká autorka návrhu Jana Krutáková (STAN).

  • Proto STAN navrhuje ústavní ochranu vody, stejně tak, jak to již dnes má například Švýcarsko, Nizozemsko nebo Izrael.

 
DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ KRAJINOTVORNÝCH PRVKŮ
„Současná hospodářská politika nahrává velkým agrobaronům, šetrnější ekologické zemědělství zatím nedostává adekvátní podporu. Přitom právě velké půdní celky jsou pro krajinu obrovskou zátěží. Vedle změny dotační politiky by měl stát navrhnout osvobození prvků zadržujících vodu v krajině od daně,“ upozorňuje Jan Farský.

  • Proto STAN navrhuje daňové zvýhodnění krajinotvorných prvků, jako účinný nástroj v boji se suchem.

 
RECYKLUJME PITNOU VODU
„Pitná voda je dnes jedna z nejvzácnějších komodit, a proto je s ní třeba nakládat šetrně. Stavaři nemusí míchat beton kvalitní podzemní vodou, lze mnohem šířeji využívat vodu recyklovanou. Stejně tak nemusíme zalévat záhony kvalitní pitnou vodou, ale můžeme využít vodu „šedou“, jak se jinak recyklované vodě říká,“ popisuje smysl návrhu předkladatelka Jana Krutáková.

  • Proto STAN předkládá návrh, kterým reaguje na nedostatečnou zákonnou podporu akumulace a využití srážkových vod

Více o politice hnutí STAN k boji se suchem naleznete na www.stanprotisuchu.cz.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN