Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Modernizujeme českou energetiku a navyšujeme podporu rodinám

Modernizujeme českou energetiku a navyšujeme podporu rodinám

29. 8. 2023

Poslanecká sněmovna dnes na mimořádné schůzi projedná jednu z priorit Starostů a nezávislých, kterou je novela energetického zákona, tzv. LEX OZE II. Tento zákon umožní vznik komunitní energetiky. Jde o zásadní krok v modernizaci české energetiky. Úprava také přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti Česka. Poslanci během schůze projednají i koaliční návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, který by se měl pro děti narozené po 1. lednu 2024 zvýšit na 350 000 Kč či prodloužení doby čerpání náhradního výživného.Na schůzi je zařazen i vládní návrh na zavedení tzv. dorovnávací daně pro nadnárodní korporace, která pomůže státnímu rozpočtu a zároveň ochrání české firmy.

Modernizujeme českou energetiku a navyšujeme podporu rodinám

Modernizujeme českou energetiku a navyšujeme podporu rodinám

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro vedením Jozefa Síkely připravilo další novelu  energetického zákona, která umožní vznik a provozování komunitní energetiky. Předloha přinese tři základní výhody. „Zaprvé umožní optimalizovat spotřebu energií a tím i snižovat výdaje. Zadruhé posílí naší energetickou nezávislost, a zatřetí pomůže s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a tím i pomůže s ochranou životního prostředí,“ zrekapituloval přínosy novely ministr Jozef Síkela (STAN).

Sdílet elektřinu bude nově možné ve větších skupinách, které budou moci mít až 1000 členů, posílat si ji budou moci na území tří obcí s rozšířenou působností. „Základem bude sdílení vlastní vyrobené elektřiny. To znamená v podstatě posílání elektřiny z místa výroby až na deset dalších odběrných míst kdekoliv v České republice. Typickým příkladem může být výroba elektřiny na chatě a její spotřeba v bytě v jiném místě v Česku,” dodal ministr Síkela.

„Během tvorby této novely jsme se inspirovali v zahraničí v zemích, kde komunitní energetika úspěšně funguje. Na přípravě jsme spolupracovali s celým energetickým trhem od distributorů přes neziskové organizace. Věřím, že konečná podoba umožní vznik velmi kvalitního systému, který Česku dovolí dále pokročit v rozvoj moderní, udržitelné a nezávislé energetiky,“ doplnil Síkela.

Projednávat se bude také novela zákona o státní sociální podpoře, která počítá s navýšením rodičovského příspěvku. „Generace mileniálů sice dosáhla reprodukčního věku, ale data jasně ukazují, že se do zakládání rodin nijak zvlášť nehrne. V loňském roce byl počet narozených dětí nejnižší za posledních 18 let. Hnutí STAN proto podporuje zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc na celkových 350 tisíc korun,“ uvedla k návrhu místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).  

Zároveň dojde ke zkrácení maximální doby jeho čerpání ze stávajících čtyř na tři roky. Cílem změn je rychlejší návrat pečujících rodičů do pracovního procesu. „Vzhledem ke zkrácení maximální doby čerpání je pro STAN klíčová dostupnost péče o děti. Očekáváme proto brzkou debatu na téma novely zákona o dětských skupinách. Chceme připravit takové podmínky, které pomohou rychle a efektivně navyšovat kapacity předškolní péče,” doplnila Pivoňka Vaňková.

Změn dozná i náhradní výživné. To u nás aktuálně pobírá kolem 9000 dětí. Stát doposud podporoval nezaopatřené děti pouze po dobu 24 měsíců. Nová úprava navrhuje tuto dobu prodloužit až na 48 měsíců. Díky tomu se samoživitelé nebudou dostávat do těžkých finančních situací.

Další bodem na programu schůze je také vládní návrh na zavedení tzv. dorovnávací daně ,která je implementací evropské směrnice, na které jsme se v Radě EU podíleli. „Jde o zákon, který nastaví spravedlivější a transparentnější systém korporátního zdanění a narovná podmínky mezi českými a nadnárodními společnostmi.Zákon stanovuje minimální daňovou sazbu 15 % pro velké nadnárodní i vnitrostátní společnosti. Jakmile nabyde po svém schválení účinnosti, což by mělo být 31. prosince tohoto roku, zajistí nám v případě schválení ozdravného balíčku inkasovat do státního rozpočtu přibližně 2 miliardy korun ročně,” uzavřel ministr Síkela.

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN