Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Mladí podporovatelé Starostů a nezávislých založili vlastní spolek

Mladí podporovatelé Starostů a nezávislých založili vlastní spolek

3. 11. 2015

V červenci tohoto roku vznikl zapsáním do obchodního rejstříku spolek mSTAN. Primárním cílem tohoto hnutí je přibližovat mladým lidem prostředí lokální politiky a umožnit jim aktivně se podílet na řešení současných problémů.
Mladí podporovatelé Starostů a nezávislých založili vlastní spolek

Mladí podporovatelé Starostů a nezávislých založili vlastní spolek

Předsedou spolku se stal jeden z jeho zakladatelů Pavel Martiník, student práv a ekonomie na Univerzitě Karlově. „Založení spolku bylo dlouhodobým přáním skupiny stejně smýšlejících lidí. Těším se na péči a kontinuální rozvoj spolku,“ říká.

Smyslem spolku je pořádání debat zejména s hosty z reálné politiky a další vzdělávací akce, které mladým lidem pomohou přiblížit řešení aktuálních témat. Kromě toho bude spolek zajišťovat praxi s cílem zapojení mladých lidí do veřejného života v rámci hnutí Starostové a nezávislí.

Členem mSTAN se může stát občan členského státu Evropské unie, který dovrší věku 16 let. Další podmínky a podrobnější informace jsou k nalezení na webových stránkách www.mstan.cz či na facebookových stránkách spolku.

Natálie Dostálová, místopředsedkyně mSTAN