Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Mimořádný sněm přinesl také úpravu stanov hnutí STAN a volbu celostátního výboru

Mimořádný sněm přinesl také úpravu stanov hnutí STAN a volbu celostátního výboru

26. 7. 2022

Součástí Mimořádného Republikového sněmu hnutí STAN bylo také schválení nové podoby stanov. Proměna stanov posiluje kontrolní orgány hnutí. Především rozšiřuje působnost a pravomoc dozorčí rady, počet jejích členů současně navyšuje ze tří na pět. Úprava tak například umožní lépe kontrolovat a dohlížet na dodržování závazných právních předpisů a vnitřních předpisů hnutí. Nově se také zaměří na přijímané dary hnutí, v této souvislosti může dozorčí rada jak udělovat pokyny k jejich vrácení, tak zadat jejich samotnou kontrolu.

Mimořádný sněm přinesl také úpravu stanov hnutí STAN a volbu celostátního výboru

Mimořádný sněm přinesl také úpravu stanov hnutí STAN a volbu celostátního výboru

„V rámci úpravy stanov jsme připravili rozšíření pravomocí naší Dozorčí rada, která nově bude moci pracovat přímo se stížnostmi členů a příznivců hnutí nebo vydávat pokyny k vrácení přijatých darů. Rozšíření kontrolní činnosti uvnitř hnutí vnímám jako potřebné a jsem rád, že delegáti navržený text stanov přijali," okomentoval přijatou změnu předseda Vít Rakušan.

Delegáti současně na mimořádném sněmu zvolili nové složení Celostátního výboru hnutí STAN. Ten se skládá kromě nově zvolených členů i z předsedů krajských organizací a členů předsednictva hnutí. Nově se jimi stali Petr Letocha, Michaela Opltová, Martin Dvořák, Martin Mrkos, Kateřina Arnotová, Pavla Pivoňka Vaňková, Marek Michl, Erich Kříž, David Lacina, Jiří Hájek, Kateřina Francová a Jan Berki.   

„Dnešní sněm beru jako jasný vzkaz voličům, že změna skutečně nastala. S pokorou jsme si zvolili nové předsednictvo, o které se můžeme opřít. Já děkuji za podporu a znovuzvolení do celostátního výboru. Moc si toho vážím a těším se na práci pro našeho hnutí,“ uvedl po svém zvolení poslanec Petr Letocha. 

V průběhu svého jednání zaznamenal Sněm informaci o bombardování přístavu Oděsa, který má sloužit k vývozu obilí z Ukrajiny v době narůstajícího rizika celosvětové potravinové krize. Sněm zásadně odsuzuje tento barbarský krok spáchaný Ruskou federací jen pár hodin poté, co Rusko uzavřelo mezinárodní dohodu, která měla umožnit vývoz obilí z tohoto přístavu.

Autor: Sára Beránková