Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Mimořádné ředitelské volno navíc i omezená účinnost platnosti pandemického zákona. Sněmovna má řešit důležité návrhy související s pandemií

Mimořádné ředitelské volno navíc i omezená účinnost platnosti pandemického zákona. Sněmovna má řešit důležité návrhy související s pandemií

25. 1. 2022

Deset dnů ředitelského volna navíc nebo možnost přesunutí výuky na distanční formu, pokud by kvůli nákaze covid-19 hrozilo omezení chodu školy. Právě takové pravomoci mají nově připadnout ředitelům škol. Návrh ministra školství Petra Gazdíka za hnutí STAN jim umožní flexibilně reagovat na zhoršující se situaci, aby nedocházelo k dalšímu omezení výuky. V obou případech by měli rodiče získat nárok na ošetřovné. Poslanecká sněmovna měla ve stavu legislativní nouze projednat také další úpravy tzv. pandemického zákona. Zástupci poslanců všech vládních stran navrhli omezit jeho účinnost do konce listopadu 2022. Hnutí SPD ale rozhodlo o podání veta pro jeho projednání, a pandemický zákon se tak dnes na program schůze nedostane. V reakci na to bude muset být svolána mimořádná schůze.

Mimořádné ředitelské volno navíc i omezená účinnost platnosti pandemického zákona. Sněmovna má řešit důležité návrhy související s pandemií

Mimořádné ředitelské volno navíc i omezená účinnost platnosti pandemického zákona. Sněmovna má řešit důležité návrhy související s pandemií

Ředitelé škol dostanou díky navrhovaným opatřením možnost v krizové epidemické situaci vyhlásit ředitelské volno nebo distanční výuku v rozsahu až deset dnů. Oba tyto instituty budou moci také vhodně kombinovat.

„Je to nástroj určený ředitelům škol pro případ, že jim onemocní velká část učitelského sboru. Jsme přesvědčeni, že právě ředitel školy dokáže nejlépe vyhodnotit situaci a zvolit nejlepší postup. A zároveň je schopen reagovat dostatečně pružně,” vysvětlil poslanec za hnutí STAN Jan Lacina, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. „Pro pořádek připomínám, že jsme se dopředu zavázali, že nepůjdeme cestou plošného lockdownu. Další zavírání škol si nemůžeme dovolit. Jedná se tedy o nástroj, kterým omezení výuky chceme zabránit,” dodal Lacina a zdůraznil, že na rozdíl od současných pěti dnů ředitelského volna, s nimiž pracuje školský zákon, počítá novela zákona u deseti pandemických dní ředitelského volna s ošetřovným.

Poslanci měli na plénu Sněmovny mimo jiné projednávat i pozměňovací návrh, který řeší délku platnosti pandemické zákona. Hnutí STAN spolu s ostatními koaličními stranami jej navrhuje omezit do 30. listopadu 2022. Poslanci ho ale kvůli vetu hnutí SPD neprojednají, k zákonu tak bude svolána mimořádná schůze. 

„Předpokládáme, že se do listopadu zvládne projednat novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která by pandemický zákon měla nahradit,”  uvedla poslankyně hnutí STAN Michaela Šebelová, členka Výboru pro zdravotnictví.

„Neschválením pandemického zákona se obíráme o prostředky, jak zvládnout případnou podzimní vlnu epidemie. Je potřeba si uvědomit, že na tento zákon je navázán například zákon o krizovém ošetřovném, kompenzační mechanismy, odškodňovací mechanismy,” objasnila Šebelová. 

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN