Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Kovářová: Ředitelé už nebudou muset uzavírat dvě odlišné pojistné smlouvy

Kovářová: Ředitelé už nebudou muset uzavírat dvě odlišné pojistné smlouvy

7. 11. 2019

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh hnutí STAN, který má za cíl sjednotit současnou právní úpravu týkající se odpovědnosti za škodu vzniklou žákům základních a mateřských škol.

Kovářová: Ředitelé už nebudou muset uzavírat dvě odlišné pojistné smlouvy

Kovářová: Ředitelé už nebudou muset uzavírat dvě odlišné pojistné smlouvy

„V mnoha případech jsou součástí základních škol také školy mateřské. V takových případech se ředitelé škol potýkali s problémy při vyřizování odpovědnosti za škodu vzniklou jejich žákům a dětem. Ředitel dnes musel uzavřít dvě zcela rozdílné pojistné smlouvy, což obecně není žádoucí.

Tento problém přitom není příliš známý, pojišťovny navíc v minulých letech tento rozdílný právní stav pomíjely a ředitele škol na existující rozdíly v právní úpravě neupozornily. Právě při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu mohlo dojít ke zkrácení plnění, případně nulovému plnění, ze strany pojišťovny při úrazu dítěte v mateřské škole.

My jsme se proto rozhodli vyjít ředitelům vstříc a tuto legislativní nesrovnalost napravit. Vždyť ředitelé škol jsou dnes už zaplaveni řadou zbytečné byrokracie a uzavírání dvou rozdílných pojistných smluv je jedna z nich. Považuji za odpovědné ze strany poslanců jim v tomto vyjít vstříc a alespoň jim částečně odlehčit.“

Věra Kovářová, poslankyně hnutí STAN

Autor: Tomáš Pergl