Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Kovářová: Program Antivirus pomáhá hlavně velkým firmám. Požadujeme výraznější podporu pro menší podniky

Kovářová: Program Antivirus pomáhá hlavně velkým firmám. Požadujeme výraznější podporu pro menší podniky

7. 4. 2020

Hnutí STAN bude na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny navrhovat usnesení, které vládu vyzývá ke změně podmínek kurzarbeitu. Současné nastavení programu Antivirus je dostatečný pro velké firmy, ale problémy malých a středních podniků nevyřeší. STAN s podporou dalších opozičních stran proto navrhuje změnu navýšení příspěvku na mzdy pro prvních 250 zaměstnanců i prodloužení podpory.

Kovářová: Program Antivirus pomáhá hlavně velkým firmám. Požadujeme výraznější podporu pro menší podniky

Kovářová: Program Antivirus pomáhá hlavně velkým firmám. Požadujeme výraznější podporu pro menší podniky

„Pro rodinné podniky a drobné provozovny je vládou navrhovaná podpora zcela nedostatečná. Současná situace, která má podle vlády trvat déle než do konce dubna, může být pro mnoho z nich likvidační. Právě oni potřebují od státu maximální a rychlou pomoc, ale tu jim vláda nenabízí,“ říká poslankyně STAN Věra Kovářová.
 
Starostové a nezávislí proto po dohodě s dalšími demokratickými opozičními stranami navrhují usnesení, které pravidla kurzarbeitu mění:
 
Poslanecká sněmovna ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí vypracovat následující změnu dokumentu Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“:

  • Změna režimu A tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 100 % z uznatelných výdajů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje dle stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.
  • Změna režimu B tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů a 250 zaměstnanců počet činila míra podpory 60 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje dle stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.
  • Žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují dle znění Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ ve znění přijatých změn; v případě, že dohoda byla uzavřena ještě přede dnem nabytí účinnosti přijatých změn, předloží ÚP ČR žadateli návrh na uzavření dodatku, kterým bude výše podpory sjednocena na úroveň vyplývající z přijatých změn.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN