Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Kovářová: Chceme opravit nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách

Kovářová: Chceme opravit nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách

23. 3. 2021

Druhým čtením dnes na jednání Sněmovny prošla novela zákona o dětských skupinách, resp. jeslích. Podle Věry Kovářové má hned několik úskalí. Jedním z problémů je administrativní a finanční zátěž, způsobená změnou názvu na “jesle”. Ve vládní novele také dochází k omezení pracovníků, kteří budou moci v těchto skupinách pracovat. Lidé, kteří neodpovídají stanovené kvalifikaci, budou muset absolvovat novou zkoušku. Jako jeden z velkých problémů vnímá i nový způsob samotného financování. Ovšem tím největším nedostatkem návrhu je snížení věkové hranice pro děti v jeslích. Na všechny tyto nesrovnalosti reagují pozměňovací návrhy podané ve spolupráci s poslankyněmi opozičních stran.

Kovářová: Chceme opravit nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách

Kovářová: Chceme opravit nesrovnalosti způsobené novelou zákona o dětských skupinách

„Vítám, že se novela zákona o dětských skupinách konečně dostala do druhého čtení, protože poskytovatelé služeb i rodiče dětí netrpělivě čekají na její schválení. Tou hlavní vytýkanou změnou je transformace dětských skupin na jesle, které budou smět nově navštěvovat pouze děti do 3 let věku. Tím malé obce ztratí alternativu k mateřským školám. Proto reagujeme na podnět od starostek a starostů. V malých obcích, kde si mateřské školy nemohly dovolit ať už z finančních důvodů, či nedostatečného počtu dětí, zřídily dětské skupiny. Z toho důvodu navrhujeme, aby dětské skupiny, jesle, zůstaly v obcích do zahájení povinné školní docházky. Tímto krokem předejdeme zmaření investic, které do zřízení skupin obce daly, a navíc zůstane zachována předškolní služba poskytovaná malými obcemi,” vysvětlila důvod podání poslankyně Věra Kovářová.
 
Upozornila také na to, že přichází i nový způsob financování samotných skupin, resp. jeslí. Nyní jsou dětské skupiny financovány skrze dotace z EU, ale jejich vyplácení bude zanedlouho ukončeno. Novela zákona chce naopak zavést financování ze státního rozpočtu a rodičovských příspěvků. Příspěvek pro jesle od státu nebude možné použít na úhradu všech nákladů a tím dojde ke značným rozdílům mezi mateřskými školami a jeslemi. I tento nedostatek odstraní pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové.
 
"Našli jsme v novele také několik dalších úskalí, které chceme pozměňovacími návrhy opravit. Jako zátěž vnímáme změnu názvu. Použitím termínu “jesle” bude docházet ke značným administrativním, časovým i finančním přítěžím. Neméně problematickou vidíme i změnu v kvalifikaci pracovníků. Novelou zákona totiž zcela vypadávají pedagogičtí a sociální pracovníci. Až 80 % pečujících by si kvůli tomu měli zařídit novou zkoušku “Chůva pro děti v jeslích”. Máme však příslib od MPSV, že by tyto rekvalifikační kurzy a zkoušky dotovali,” dodala Kovářová.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN