Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Kovářová: Chceme docílit toho, aby majetkové přiznání neodrazovalo lidi v malých obcích od politické participace

Kovářová: Chceme docílit toho, aby majetkové přiznání neodrazovalo lidi v malých obcích od politické participace

1. 6. 2021

V tomto týdnu by měla být na plénu Sněmovny projednána novela zákona o střetu zájmu. Hlavní navrhovanou změnou má být zakotvení výslovného požadavku předchozí žádosti o nahlížení do Centrálního registru oznámení u všech kategorií veřejných funkcionářů. Novela zákona tak reaguje na nález Ústavního soudu, vynesený v loňském únoru. Součástí je také zamezení nutnosti podávat majetková přiznání v případě neuvolněných  místostarostů obce I. typu a neuvolněných členů rady obce I. a II. typu.

Kovářová: Chceme docílit toho, aby majetkové přiznání neodrazovalo lidi v malých obcích od politické participace

Kovářová: Chceme docílit toho, aby majetkové přiznání neodrazovalo lidi v malých obcích od politické participace

Pokud by nedošlo k odsouhlasení úprav o vynětí zmíněných okruhů, mohlo by dojít k nepřímému zásahu do soukromí osob, které veřejnou funkci vykonávají často ve svém volném čase. Snahou hnutí STAN je podpořit občany v zapojení se do veřejného života v malých obcích. 

„Více než před rokem zrušil Ústavní soud některá ustanovení zákona o střetu zájmu a konstatoval, že přístup k údajům v centrálním registru musí být podmíněn žádostí o nahlédnutí. Dále Ústavní soud konstatoval, že pokud se to nestane do konce roku 2020, tak tento registrace uzavře, což se také bohužel stalo. Tomu jsme chtěli zabránit, a proto jsme již v březnu 2020 podali novelu tohoto zákona a vyhověli námitkám Ústavního soudu. Pak ovšem probíhala další jednání, kdy jsme v červenci navrhli podobu novely zákona, se kterou souhlasily kluby napříč politickým spektrem. Jeho podstatou je, že do Centrálního registru oznámení, tedy na majetková přiznání politiků, se bude nahlížet pouze na základě předchozí žádosti,” upřesnila poslankyně Věra Kovářová. 

Podle Kovářové je správné, že se do návrhu novely zákona dostalo i ustanovení, podle kterého budou vyjmuti z podávání majetkového přiznání neuvolnění místostarostové nejmenších obcí  a neuvolnění členové rady v obcích prvního a druhého typu. 

„Jedná se především o ty, kteří tuto funkci vykonávají ve svém volném čase, po práci za minimální finanční odměnu. Starostové budou ovšem muset vždy podávat majetková přiznání. Pevně věřím, že tato novela bude schválena co nejdříve, a to z toho  důvodu, že registry máme zatím uzavřené. Budeme se snažit stihnout tuto věc projednat, aby registry byly přístupné všem, ale byla zachována i ochrana soukromí veřejných funkcionářů i jejich blízkých,” dodala Věra Kovářová. 

Autor: Tomáš Pergl