Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí zavedeme. Zákon prošel prvním čtením

Korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí zavedeme. Zákon prošel prvním čtením

25. 1. 2024

Po více jak padesáti hodinách projednávání poslanci schválili v prvním čtení návrh na zavedení korespondenčního hlasování pro Čechy dlouhodobě žijící v zahraničí. Navržená úprava skupiny koaličních předsedů a poslanců je prioritou Starostů a součástí programového prohlášení vlády. Ke zjednodušení volby se zavázala ve svém prohlášení i předchozí vláda, současná opozice však tento návrh nyní kritizuje.

Korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí zavedeme. Zákon prošel prvním čtením

Korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí zavedeme. Zákon prošel prvním čtením

Kritika opozice se zaměřuje zejména na problematiku tajnosti korespondenční volby, který je garantována Ústavou. „Je důležité připomenout, že ústavními zásadami volebního práva, je všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost, přičemž zásada tajného hlasování neznamená naprostou anonymitu, ale to, že nelze spojit voliče s odevzdaným hlasem. Takový požadavek je zachovaný i v návrhu korespondenční volby,” zdůraznil ministr vnitra a předseda Starostů Vít Rakušan. 

Návrh zákona také zcela jasně definuje okruh voličů, kteří mohou využít korespondenčního hlasování. Týká se pouze občanů s trvalým bydlištěm mimo území ČR, kteří jsou zapsaní ve zvláštních seznamů voličů u zastupitelského úřadu. „Tato podmínka zajišťuje, že korespondenční volba zůstává přístupná pouze těm, kteří skutečně dlouhodobě pobývají mimo Českou republiku. O tom, kdo bude do zvláštního seznamu voličů zapsán rozhoduje konkrétní zastupitelský úřad na základě velmi přesně definované metodiky, kterou vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Metodika se pravidelně aktualizuje před každými volbami a zaměstnanci úřadů jsou vždy před konkrétními volbami školeni. Korespondenční volba se bude týkat i studentů na studijním nebo pracovním pobytu v zahraničí,” vysvětlila členka ústavně-právního výboru Lucie Potůčková (Starostové).

„Jsme ochotni a připraveni přijít s technickými úpravami. Ty počítají s tím, že voliči nebudou muset prokazovat bydliště originálem nebo ověřeným dokumentem, ale bude jim stačit uvést adresu bydliště v zahraničí při žádosti o zápis do seznamu u zastupitelského úřadu,” uvedl Rakušan.

Parametry aktuálně projednávaného návrhu jsou identické s těmi, které byly součástí vládního návrhu zákona o správě voleb, který byl předložen v minulém volebním období. Poslanecký návrh tak respektuje předchozí parametry a nijak nevybočuje ze znění, které prošlo standardním připomínkovým řízením.

„Věříme, že po 20 letech diskuzí bude korespondenční volba konečně zakotvena v českém právním řádu. Tato forma hlasování je krokem vpřed v demokratickém procesu, respektujícím potřeby občanů žijících mimo území České republiky. Přesvědčeni jsme, že korespondenční volba posílí participaci a umožní všem občanům uplatňovat své volební právo bez ohledu na to, kde momentálně pobývají,” uzavřela výčet výhod Potůčková.

Autor: Sára Beránková