Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Korespondenční volba i odpovídající odměny pro pedagogy. Hnutí STAN tlačí ve Sněmovně své priority

Korespondenční volba i odpovídající odměny pro pedagogy. Hnutí STAN tlačí ve Sněmovně své priority

21. 2. 2023

V tomto týdnu má Poslanecká sněmovna na programu projednání návrhu zákona o pedagogických pracovnících, který má mimo jiné zafixovat mzdy pedagogů na 130 % průměrné mzdy. MŠMT v čele s Vladimírem Balašem tak dělá další krok směrem k modernizaci českého školství, které stojí na kvalitě a spokojenosti vyučujících. Dalším z bodů na programu bude i azylový zákon či novela zákona upravující nejen bodový systém. Prioritou hnutí STAN také zůstává zavedení korespondenční volby pro krajany v zahraničí, proto zástupci klubu v čele s ministrem vnitra a předsedou hnutí Vítem Rakušanem zaslali dopis předsedkyni Sněmovny, v němž žádají o zařazení bodu ke korespondenční volbě na pořad schůze.

Korespondenční volba i odpovídající odměny pro pedagogy. Hnutí STAN tlačí ve Sněmovně své priority

Korespondenční volba i odpovídající odměny pro pedagogy. Hnutí STAN tlačí ve Sněmovně své priority

Ministr Rakušan představil návrhy resortu, které mají upravit průběh voleb. Záměrem těchto změn je elektronizace procesů volebního systému a s tím spojené snížení administrativní zátěže. „Nově bude možné podávat kandidátní listiny nebo petiční listy elektronicky. Zároveň bude touto úpravou vytvořen informační systém správy voleb a zjednoduší se i výdej voličského průkazu zrušením místní příslušnosti. To je obrovský benefit. Doteď bylo potřeba zajet si vyřídit voličský průkaz na místo bydliště, nyní to půjde udělat kdekoliv,” řekl k návrhům Rakušan. Další novinkou bude zafixování termínu senátních, krajských a komunálních voleb na první říjnový týden, větší stálost senátních obvodů či zavedení jednodenních voleb. „Chtěl bych upozornit i na to, že jsme poslali společně s naším poslaneckým klubem dopis předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby zařadila do projednání zákon o korespondenční volbě ze zahraničí. Tento návrh vypracovali naši senátoři a my, jako hnutí STAN, chceme splnit své závazky k voličům,” dodal Rakušan.

V systému leží i tzv. lustrační zákon. Ten by se měl nově vztahovat na členy vlády a jejich náměstky. „Pokud je tato povinnost platná pro úředníky, není žádný důvod, aby jejich šéfové byli z této povinnosti vynechání. Není žádný důvod, aby ti, kteří se zapletli s komunistickou mocí tak, že udávali, donášeli a spolupracovali s STB měli bezproblémový podíl na nejvyšších funkcích,” okomentoval lustrační zákon ministr Rakušan.

Ministr Rakušan také představil změnu azylového zákona, která upravuje např. dílčí parametry institutu „modrých karet”. Návrh reaguje na změny, které nastaly od poslední novely zákona z roku 2015, a to na zvyšující se počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR. „Modrou kartu bude možné prodloužit z dvou na tři roky. Zároveň bude možné u vybraných profesí, např. u IT, prokázat odbornost i dostatečnou praxí oboru než pouze dosaženým vzděláním. Věříme, že to bude motivovat zkušené pracovníky, aby zůstali na českém pracovním trhu,” komentoval ministr. „Dalším zásadním opatřením bude zpřísnění trestů za převaděčství. Převaděči a jejich zločiny patří k tomu nejhoršímu, a proto je nutné, aby byli všichni za tento trestný čin stíháni a sazby u soudů zvýšeny. Na tom jsme se shodli s ministrem spravedlnosti. Změnami reagujeme na události posledních let i na celoevropskou debatu, kdy nechceme motivovat převaděče v žádné konkrétní zemi nižším trestem a zpopularizovat jednu z tranzitních migračních tras. Česká republika se proti nelegální migraci musí bránit, a proto tohle vnímám jako velmi důležitý krok.”

Tématem tohoto týdne budou také platy českých pedagogických pracovníků, které dlouhodobě neodpovídají tomu, jak je tato profese odměňována ve státech s vysokou úrovní školství. „Novela má přispět ke zkvalitnění výuky v každé škole tím, že ustanovuje některá další pravidla a podmínky pro zvýšení kvality pedagogické práce, zejména učitelů. Proto novela školského zákona přichází s návrhem na fixaci mezd pedagogických pracovníků v regionálním školství na úroveň minimálně 130 % průměrné mzdy v ČR. Kvalitní práci je třeba kvalitně odměnit,” řekla náměstkyně na MŠMT Martina Běťáková (STAN). „Pro zkvalitnění pedagogické práce jsou připraveny tři nástroje. Jedním je pozice provádějícího učitele, který má pomoci studentům pedagogických oborů s přípravou na vykonávání praxe. Dále je to pozice uvádějícího učitele, který bude vystupovat v roli mentora pro nové učitele, kteří nastupují do zaměstnání na školách. Tento zákon také pevně ukotvuje v systému pozici třídního učitele,” dodala Běťáková.

Novela posílí také odpovědnost ředitelů škol při zaměstnávání tzv. odborníků z praxe. Úprava zákona reaguje na situaci, kdy české školství přichází o potenciál talentovaných uchazečů, kteří mají o pedagogickou profesi zájem, avšak stávající právní úprava jim komplikuje vstup do profese.

Poslanci budou také projednávat návrh zákona, kterým se bude upravovat současný bodový systém včetně zvýšení pokut za konkrétní přestupky. Ty nebyly významně měněny od roku 2011, proto dnes neplní svou funkci dostatečně. Záměrem návrhu je systém zpřehlednit a zlepšit přístupnost informací o bodovém stavu řidiče. „Dlouhodobým cíle je zvyšovat bezpečnost na silnicích, snižovat počet nehod, které vedou k vážným i smrtelným zraněním. Díky úpravě bodového systému uděláme krok směrem k bezpečnějším komunikacím. U nejzávažnějších přestupků bude platit tzv. „dvakrát a dost”, tedy když bude za přestupky řidičovi strženo dvakrát 6 bodů. A to v případě přestupků, které mohou významně ohrozit bezpečnost provozu – výrazné požívání alkoholu, vjezd na silniční přejezd nebo jízda na červenou,” popsal způsob zpřísnění bodového systému poslanec a předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman.

Novela zákona myslí také na mladé řidiče. „Ze statistik víme, že téměř každý pátý 18letý řidič způsobí dopravní nehodu. Proto chceme zavést institut řidičského průkazu na zkoušku. Mladý řidič bude mít sníženou bodovou hladinu na 6 bodů, a v případě, že by během dvou let došlo ke ztrátě těchto bodů, bude muset postoupit přezkoušení,” vysvětlil Ondřej Lochman.

Současně ale také novela umožní usednout za volant i řidičům, kterým ještě nebylo 18 let. Zavedení tzv. řízení s mentorem dovolí řídit auto už od 17 let, avšak pouze v přítomnosti dospělé osoby s řidičským oprávněním, která je bezúhonná a je zapsána v seznamu mentorů. Typicky se tak může jednat např. o rodiče. Výhodou řízení s mentorem je získání potřebných zkušeností v běžném provozu.

Autor: Sára Beránková