Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství ke kauze Novičok

Komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství ke kauze Novičok

10. 5. 2018

Dnes se sešla Komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství ke kauze Novičok.

Vít Rakušan

Vít Rakušan

"Poté, co se pan prezident České republiky vyjádřil na televizi Barrandov ke kauze Novičok jsem na jednání Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (z jehož zprávy pan prezident čerpal) přidal bod jednání, ve kterém jsem tuto kauzu chtěl s panem ředitelem Berounem řešit. Komise přijala následující usnesení," říká její předseda Vít Rakušan.

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství po zprávě ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna a po následné rozpravě:

bere na vědomí informace předložené Vojenským zpravodajstvím o aktuálním vývoji v kauze Novičok;
konstatuje, že dle informací Vojenského zpravodajství proběhla pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není dle mezinárodní úmluvy (Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení) považována za výrobu, a zcela prokazatelně se nejednalo  o látku, kterým byly dle dostupných informací otráveny osoby v kauze Sergej Skripal;
vyzývá prezidenta České republiky, aby zachovával utajovaný režim  zpravodajských informací, a v  případě nejasností, aby danou věc konzultoval primárně s vládou České republiky a s českými tajnými službami.

 

Autor: Vít Rakušan