Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Klub STAN: výsledek jednání summitu EU je pro Česko nejednoznačný

Klub STAN: výsledek jednání summitu EU je pro Česko nejednoznačný

22. 7. 2020

Senátory na nadcházející schůzi čeká projednání pozměněného návrhu víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027 a balíčku opatření zaměřeného na obnovu a odolnost EU. Senátoři klubu Starostové a nezávislí podpoří usnesení vyzývající vládu k zavedení korespondenční volby. Na programu pléna je také rozsáhlá novelizace trestního zákoníku, která například zvyšuje hranice způsobené škody.

Klub STAN: výsledek jednání summitu EU je pro Česko nejednoznačný

Klub STAN: výsledek jednání summitu EU je pro Česko nejednoznačný

Plénum čeká dodatečné projednání revidovaného návrhu víceletého finančního rámce EU na období 2021 – 2027 společně s balíčkem opatření zaměřeném na obnovu a odolnost EU po pandemii koronaviru, o kterém o víkendu jednal summit EU. „Je dobré, že summit EU dospěl k dohodě a existuje pevný rámec rozpočtu. I přes informace od premiéra, že jednání bylo úspěšné, považuji dosažený výsledek pro Českou republiku za nejednoznačný. Bohužel došlo k redukci fondu pro spravedlivou transformaci, kde byla ČR vzhledem k alokačnímu mechanismu v dobré pozici,“ uvádí senátor a člen Výboru pro záležitosti EU Mikuláš Bek.

Senátor Mikuláš Bek je zdrženlivější i v hodnocení výsledku jednání o podobě kritéria pro rozdělování grantů: „V případě fondu obnovy Česko kritizovalo původně navržené kritérium rozdělování grantů založené na míře nezaměstnanosti. Kritérium se podařilo upravit, což premiér považuje za úspěch jeho vyjednávání, ale schválen byl pouze původní návrh předsedy Evropské rady Charlese Michela, ve kterém váha nezaměstnanosti zůstává a je rozhodujícím kritériem pro první roky a podle propadu ekonomiky, která by byla pro Česko výhodnější, bude rozdělováno pouze 30 %.“

Na návrh předsedy Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Tomáše Czernina budou senátoři hlasovat o usnesení vyzývající vládu, aby projednala zavedení korespondenční volby. „Nejen Češi v zahraničí čekají dlouhé roky na to, kdy bude konečně zavedena korespondenční volba. To se týká jak našich krajanů žijících v zahraničí, tak občanů, kteří tam pracují, či jsou na dovolené. Je to pro ně důležité, aby mohli hlasovat a nemuseli se trmácet stovky a někdy i tisíce kilometrů na nejbližší české velvyslanectví. Vláda má ve svém programovém prohlášení změnu Zákona o volbách, přesto se zdráhá tento zákon, ač je připravený, projednat a tím oddaluje jeho projednání sněmovnou. Reálně hrozí, že vláda bude vše zdržovat tak dlouho, že už nebude šance, aby současná sněmovna zákon projednala, protože jí příští rok vyprší mandát. Pak spadne celý zákon pod stůl, což by asi hnutí ANO s ČSSD a komunisty přivítali,“ říká Tomáš Czernin, senátor klubu Starostové a nezávislí a 1. místopředseda TOP 09, a dodává: „S tím se nechceme smířit, proto komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí připravila usnesení, ve kterém žádá, aby vláda v co nejkratším termínu tento zákon projednala. Pevně věřím, že většina senátorů toto usnesení podpoří a vláda konečně zákon pošle k projednání do Poslanecké sněmovny.“

Senátoři na svém jednání budou řešit také širokou novelou trestního zákoníku a trestního řádu. Tato úprava zahrnuje zvýšení hranice výše škody a sazby má novela rovnou zdvojnásobit. S tím nesouhlasí člen ústavně-právního výboru Senátu Zdeněk Hraba (STAN) a poukazuje na možné snížení důvěry občanů ve spravedlnost a také na negativní dopad této novely na majetky obcí, ale i jejich hospodaření, protože to budou právě obce, na které řešení přestupků dopadne.

„Zvýšením hranice pro trestný čin by stát dal najevo, že krádež věci v hodnotě do desíti tisíc korun není vlastně až tak nic strašného. To za mě v pořádku rozhodně není,“ říká senátor Hraba.

Další nebezpečí této novely spatřuje  v posunutí hranice úplatku. „Například pro přísnější potrestání bude muset úředník přijmout úplatek až od jednoho milionu korun! Dnes je ta hranice jen 500 000 Kč. Opravdu budeme mírněji trestat korupci jen proto, že se zvýšily ceny pečiva nebo nemovitostí? Protože právě inflací argumentují předkladatelé této novely,“ říká senátor Hraba, který se svým pozměňovacím návrhem pokusí toto zvýšení sazeb zastavit a zároveň navrhne ponechání současného stavu.