Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Jednotná definice domácího násilí a lepší ochrana obětí. Nová úprava míří do Sněmovny

Jednotná definice domácího násilí a lepší ochrana obětí. Nová úprava míří do Sněmovny

29. 5. 2024

Vláda dnes schválila nový zákon o domácím násilí, jehož hlavním cílem je posílení systému a zvýšení ochrany oběti a vůbec zavedení chybějící jednotné definice do občanského zákoníku. Zákon, který dlouhodobě podporuje poslankyně Starostů Barbora Urbanová, upravuje například dobu vykázání násilníka ze společné domácnosti, zabránění kontaktu obětí s pachatelem i v přestupkovém řízení, nebo změnu v přístupu institucí k případům domácího násilí. Návrh tak zlepší nejednotný, nekonzistentní a neefektivní systém, ve kterém dochází k sekundární viktimizaci a vede k nedůvěře obětí v právní systém.

Jednotná definice domácího násilí a lepší ochrana obětí. Nová úprava míří do Sněmovny

Jednotná definice domácího násilí a lepší ochrana obětí. Nová úprava míří do Sněmovny

Zásadní změnou je dosud chybějící definice definice domácího násilí, která bude součástí občanského zákoníku. „Pachatel a oběť spolu nemusí sdílet domácnost, může se jednat o bývalé partnery, násilí se může odehrávat i mimo společnou domácnost. Netýká se pouze fyzického násilí, ale také toho psychického a sexualizovaného. Zákon nezapomíná ani na ekonomické násilí, kdy pachatel omezuje přístup oběti k finančním prostředkům, a kontrolující jednání, během kterého pachatel kontroluje a omezuje každodenní činnosti oběti,” uvedla poslankyně Starostů a iniciátorka změn Barbora Urbanová.

Návrh také počítá s prodloužením doby vykázání, a to z 10 dnů na 14 dní. Policie ČR bude mít nově povinnost zabavit vykazovanému násilníkovi zbraň. Dále dojde k zákazu mediace během soudního procesu o rozvodu, pokud je v daném vztahu domácí násilí. Zákaz vychází z doporučení odborníků, kteří upozorňují na nerovné postavení mezi pachatelem a obětí, jelikož původce domácího násilí často udržuje nad obětí kontrolu i po skončení bezprostředních projevů násilí. Oběť bude mít v průběhu přestupkového, stejně jako soudního řízení právo být oddělena od násilníka. 

„Třeba co se děje při rozvodu ⁠– při vypořádání společného jmění manželů se například konečně bude přihlížet k tomu, že se domácí násilí v rodině dělo, stejně tak při rozhodování o svěření do péče. Při rozvodu se nebude dát nařídit řízení s mediátorem, pokud se rozvod týká domácnosti, kde docházelo k domácímu násilí,“ upřesňuje Urbanová. Zákon by tak měl zabránit svěření dítěte do výlučné nebo střídavé péče původci násilí. Práva dítěte také posílí  rozšíření povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), které budou dětským obětem domácího násilí pomáhat s uplatňováním jejich práv v trestním řízení, včetně vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy.

Autor: Sára Beránková