Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Evropský parlament schválil naši zprávu o obnově lesů

Evropský parlament schválil naši zprávu o obnově lesů

16. 9. 2020

Evropský parlament dnes výraznou většinou hlasů schválil zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin iniciovanou a připravenou Stanislavem Polčákem (STAN), která upozorňuje na dopady odlesňování jak v EU, tak ve světě, a navrhuje opatření, která jej mají výrazně omezit.

Evropský parlament schválil naši zprávu o obnově lesů

Evropský parlament schválil naši zprávu o obnově lesů

Stanislav Polčák ve svém ambiciózním textu mimo jiné vyzývá Komisi, aby navrhla jasné cíle pro ochranu a obnovu lesů v EU. Ve vztahu k třetím zemím by měla být přijata podmínka, aby dodavatelské řetězce pro produkty a komodity uváděné na trh EU nepřispívaly k odlesňování. Stav lesů a jejich ochrana by do budoucna měly být také jedněmi z faktorů pro uzavírání partnerství EU s těmito zeměmi.

"Evropská komise v roce 2008 stanovila cíl snížit do letošního roku úbytek tropických lesů o polovinu. Namísto toho v tomto období mizely každou hodinu lesní plochy světa o rozloze 800 fotbalových hřišť. Vzhledem ke špatnému hospodaření se ubývání a zhoršování kvality lesů nevyhýbá ani Evropské unii. Na půdě Evropského parlamentu jsem proto navrhl, aby EU vyvinula dostatečně financovanou strategii lesnictví založenou na konzultacích s lesními odborníků a ekology a využila svého ekonomického vlivu na mezinárodním poli pro zastavení dalšího ničení pralesů," uvedl ke zprávě Stanislav Polčák.
 
Na přípravě zprávy se Stanislavem Polčákem spolupracovala řada odborníků jak z oblasti lesnictví a ochrany přírody, tak mezinárodního a unijního práva. Jedním z nich byl i respektovaný ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny při Mendelově univerzitě v Brně, doc. Tomáš Vrška. Ke zprávě říká: „Jakkoliv je schválená zpráva zejména deklaratorním aktem, konečně existuje dokument, který rozlišuje současné hrozby evropským kulturním lesů vlivem klimatické změny a exploatační hrozby ve třetím světě, na kterých má ovšem naše evropská společnost podíl. Bylo by úžasné, kdyby i naše česká politická scéna zařadila problematiku současného stavu lesů a lesního hospodářství mezi své dlouhodobé priority a konečně uznala, že na rozdíl od zemědělství přináší lesnictví řadu externalit, které se od lesníků očekávají automaticky a zdarma a v dnešní krizi na ně lesnický sektor nemá finance – jedná se např. o zvyšování půdoochranné a vodoochranné funkce lesů, rekreační a estetické funkce a také produkce budoucího dříví dosažené přírodě bližšími lesnickými postupy.“
 
Karolína Žákovská, členka Strany zelených a pedagožka na Právnické fakultě UK, s níž Stanislav Polčák dlouhodobě spolupracuje, pak dodává: „Velmi mě těší, že jsme se s kolegou mohli na přípravě této důležité zprávy jako poradci pana europoslance podílet.Zachování rozlohy a kvality světových lesů patří mezi nejvýznamnější environmentální výzvy dneška, státy se však účinné mezinárodní regulaci brání. Evropská unie je silným globálním hráčem a ochranu světových lesů může ze své pozice výrazně ovlivňovat, jak ve svých členských státech, tak ve třetích zemích. Schválením zprávy Evropský parlament vyslal jasný vzkaz, že mu na zachování světových lesů záleží a požaduje její účinné začlenění do všech relevantních unijních politik.“

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN