Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Dobrý den pro obce a komunální politiky

Dobrý den pro obce a komunální politiky

29. 5. 2018

Vážení členové a příznivci,

ze dvou důvodů je pro komunální politiky dnešek dobrým dnem.

Dobrý den pro obce a komunální politiky

Dobrý den pro obce a komunální politiky

Zaprvé vláda upustila od záměru rušit matriky na malých obcích. Vláda chce nově financovat matriky částečně za jednotlivé úkony a částečně paušálem. Což může být pro menší obce problém, my proto budeme s vládou dál jednat, abychom dosáhli výhodnějšího kompromisu.

Zadruhé dnes Sněmovna schválila novelu zákona o střetu zájmů, která upravuje, jaké údaje o politicích budou nově veřejné bez žádosti a neveřejné, konkrétní změny najdete v příloze. Důvod těchto změn je jasný – zastavit exodus komunálních politiků. Dnešní den je v tomto smyslu krok dobrým směrem.

Přeji vám příjemný týden.

S úctou

Petr Gazdík

Autor: Petr Gazdík

Co se mění pro komunální politiky