Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Chráníme oběti sexuálního násilí i nezávislost státního zastupitelství. Podporujeme narovnání práv pro stejnopohlavní páry

Chráníme oběti sexuálního násilí i nezávislost státního zastupitelství. Podporujeme narovnání práv pro stejnopohlavní páry

6. 2. 2024

Návrh na změnu občanského zákoníku jde tento týden do druhého čtení. Cílem je narovnání práv pro stejnopohlavní páry, včetně práv týkajících se dětí. Starostové a nezávislí takovou předlohu podporuje. Poslanci projednají v prvním čtení dlouho očekávanou redefinici znásilnění, která přinese lepší ochranu dětí a větší pomoc obětem. V závěrečném čtení budou poslanci schvalovat novelu zákona o státním zastupitelství. Ta povede k omezení politického vlivu a posílí jeho. 

Chráníme oběti sexuálního násilí i nezávislost státního zastupitelství. Podporujeme narovnání práv pro stejnopohlavní páry

Chráníme oběti sexuálního násilí i nezávislost státního zastupitelství. Podporujeme narovnání práv pro stejnopohlavní páry

„Navrhovanou novelou zdůrazňujeme, že stejnopohlavní páry mají právo na ochranu rodinného života a souvisejících hodnot stejně jako páry opačného pohlaví. Chceme poukázat i na praktické problémy, s nimiž se setkávají registrovaní partneři v každodenním životě, jako je obtížnější získání hypotečního úvěru, možnost volby společného příjmení a absence práva na vdovský/vdovecký důchod. Navrhovaná úprava má za cíl odstranit tato znevýhodnění a zajistit stejné podmínky pro páry stejného pohlaví v oblasti majetku nebo sociálních dávek,” řekl hlavní předkladatel a poslanec Starostů Josef Bernard a zdůraznil, že poslanecký klub Starostů podporuje narovnání všech práv pro stejnopohlavní páry. 

V prvním čtení poslanci otevřou novelu definice znásilnění. Nově přinese tzv. nekonsensuální pohlavní styk, tedy princip "ne znamená ne". Obsahuje i lépe definovanou bezbrannost - včetně zamrznutí, což je přirozený obranný mechanismus oběti. „Máme velkou radost, že tzv. redefinici znásilnění se nám podařilo předřadit a projedná se už zítra. Za Starosty jsme do předlohy prosadili tzv. znásilnění z podstaty pro děti do věku 12 let. Znamená to jejich zvýšenou ochranu a tvrdší tresty pro pachatele násilí na nich. Sex zůstane nelegální do 15 let,” vysvětlila poslankyně Starostů Barbora Urbanová s tím, že praxi docházelo k tomu, že sexuální trestné činy vůči takto malým dětem byly kvalifikovány jako pohlavní zneužití.

Třetím čtením projde ve Sněmovně i novela zákona o státním zastupitelství. Jejím cílem je především eliminovat politický vliv na státní zastupitelství a posílit jeho nezávislost. „Změna zákona o státním zastupitelství přináší transparentní pravidla pro výběr vedoucích státních zástupců a jejich funkční období. Zároveň posiluje nezávislost celého státního zastupitelství, a to zejména stanovením jasných pravidel pro výběr a odvolání nejvyššího státního zástupce. Všechny tyto změny by měly vést k lepšímu fungování instituce, která je klíčová pro chod právního státu a obhajobu veřejného zájmu v naší zemi,” popsal hlavní změny náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

„Reforma reaguje na doporučení mezinárodních organizací, jako UNCAC a OECD, které zdůrazňují potřebu zajistit nezávislost státního zastupitelství. Navrhované úpravy mají odstranit především politický vliv na státní zastupitelství. Klíčové změny zahrnují zavedení odvolatelnosti vedoucích státních zástupců v kárném řízení, stanovení délky funkčních období na 7 let, a zavedení základních požadavků na vedoucí státní zástupce, včetně odborných znalostí, profesní zkušenosti a morálních vlastností. Výběr vedoucích státních zástupců bude probíhat výhradně prostřednictvím výběrových řízení,” uzavřel Dvořák.