Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Chceme usnadnit přístup k informacím o polostátních firmách. Plníme tak slib větší transparentnosti

Chceme usnadnit přístup k informacím o polostátních firmách. Plníme tak slib větší transparentnosti

20. 7. 2022

Poslanecká sněmovna dnes projednává novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Návrh, který předkládá ministerstvo vnitra, rozšiřuje působnost zákona i na polostátní firmy, které jsou podle evropského práva považovány za veřejné subjekty.

Chceme usnadnit přístup k informacím o polostátních firmách. Plníme tak slib větší transparentnosti

Chceme usnadnit přístup k informacím o polostátních firmách. Plníme tak slib větší transparentnosti

Nová úprava zákona se týká rozšíření okruhu povinných subjektů o veřejné podniky, což jsou státem nebo samosprávou ovládané podniky činné v odvětvích, jako je energetika či doprava. Vymezuje také poskytování tzv. dynamických dat a licenční smlouvu a výhradní dohody o poskytování informací. Mimo to se týká i opatření k ochraně před zneužíváním práva na informace nebo zřízení centrálního registru výročních zpráv. Jedná se o krok směrem k transparentnosti a veřejné kontrole, kterým vládní koalice dodržuje svůj slib voličům. „Domnívám se, že předložený návrh je vyvážený z hlediska ochrany práva na informace i ochrany před jeho zneužíváním a reaguje i na zhoršenou bezpečnostní situaci a s tím spojenou potřebu větší ochrany některých informací veřejného sektoru,” uvedl ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. 

Navrhovaná novela zároveň slouží k provedení transpozice evropské směrnice o otevřených datech, kterou minulá vláda neprovedla v daném termínu, tedy do konce července 2021. Evropská komise vede ve věci vypršení transpoziční lhůty s Českou republikou řízení, které může skončit uložením pokuty. Pokud Evropská komise do začátku září neobdrží informaci, že již byl transpoziční návrh zákona schválen, lze očekávat podání žaloby Soudnímu dvoru Evropské unie. „Myslím si, že i minulá vláda ví, že transpoziční lhůta vypršela už v loňském roce. My se snažíme tu situaci napravit a snažíme se ji napravit poměrně rychle, jelikož v této chvíli aktuálně České republice hrozí ze strany Evropské unie reálné sankce, a to minimálně v řádu několika desítek milionů korun,” doplnil Rakušan. 

Autor: Sára Beránková