Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Chceme oblast zemědělství začlenit pod Ministerstvo životního prostředí

Chceme oblast zemědělství začlenit pod Ministerstvo životního prostředí

19. 6. 2019

Ochrana naší krajiny je pro Starosty a nezávislé absolutní prioritou. 

Chceme oblast zemědělství začlenit pod Ministerstvo životního prostředí

Chceme oblast zemědělství začlenit pod Ministerstvo životního prostředí

Vláda však v této oblasti dlouhodobě selhává, nepředkládá žádná koncepční řešení, a výhled do budoucna proto předpokládá další zhoršení stávajícího stavu. Hnutí STAN však přichází s návrhem legislativního balíčku, který obsahuje komplexní opatření, které mají za cíl zefektivnit boj proti suchu.

„Mezi nejkomplikovanější problémy, se kterými se naše současná podoba krajiny potýká je intenzivní hospodaření na velkých půdních celcích, absence nástrojů zabraňujících půdní erozi, a především neschopnost zadržet vodu v krajině. Právě tyto důvody vedou k extrémnímu suchu. Jen z ministerstva zemědělství šlo na řešení následků způsobených suchem za posledních 5 let přes 29 miliard korun. Avšak stav krajiny se neustále zhoršuje,“ říká předseda klubu STAN Jan Farský.

Musíme si uvědomit, že už je nejvyšší čas začít využívat efektivní nástroje, pomocí nichž dokážeme snáze a jednoduše zadržovat vodu a motivovat zemědělce k šetrnějšímu hospodaření na menších půdních celcích. Proto jsme se rozhodli předložit legislativu, která zjednodušuje možnosti krajině reálně pomoci,“ dodal Farský.

Poslankyně STAN Jana Krutáková představila legislativní balíček obsahující 6 konkrétních návrhů:

  1. Chceme začlenit ministerstvo zemědělství pod ministerstvo životního prostředí

„V praxi se ministerstva zemědělství a životního prostředí vůbec nedoplňují, ačkoliv hospodaření s vodou a půdou a jejich ochranu od sebe nelze oddělovat, protože se vzájemně podmiňují. Propojením ministerstev zajistíme, aby jedna ruka věděla, co děla druhá a ekonomické zájmy nepřevažovaly zájmy ekologické.“

  1. Mokřady a remízky musíme podporovat, ne zaorávat

„Přestože zákon remízky a mokřady z platby daní vyjímá, v současnosti za ně finanční úřady daně požadují, a co je absurdní, jsou vyšší, než je tomu u nejúrodnějších orných ploch. Zemědělci taková místa raději zaorají, protože pro ně nemají ekonomický smysl. Naším cílem bude jasná definice pojmů remízek, háj, větrolam a navrhnout osvobození prvků zadržujících vodu v krajině od nesmyslné daně. V další fázi budeme navrhovat daňové zvýhodnění jejich majitelů.“

  1. Jednoduché povolení kapkových závlah

„Při budování závlahových systémů se vedle vyšších nákladů objevují problémy spojené se zbytečnou byrokracií komplikující jejich budování, proto je potřeba celý proces usnadnit. Podáme novelu stavebního zákona, která odstraní zbytečnou byrokracii v žádosti o stavební povolení a napomůže tak rozvoji těchto šetrných systémů.“

  1. Voda není pouze na jedno použití, musíme s ní šetřit

„Náš vodní zákon recyklaci šedých vod dostatečně neřeší a zákon o odpadech potřebuje doplnění. Chceme odstranit nesrovnalosti, které komplikují jednoduchou recyklaci použité vody.“

  1. Dotace na dešťovku snadno a rychle

„Nutnou součástí žádosti o dotaci v projektu Dešťovka je odborný posudek od dodavatele systému nebo autorizovaného projektanta. Ty si za takové posudky účtují částky ve výši tisíců či desetitisíců korun, což vede k zásadnímu navýšeni nákladů a žadatele to spíše odradí. Zašleme proto výzvu vládě, kde budeme žádat zrušení povinnosti odborných posudků v žádosti o dotaci.“

  1. Na vodě se nemá vydělávat

„Ochrana vody by měla být zanesena v Ústavě. Tato změna na jedné straně stanovuje právo každého občana na pitnou vodu a na straně druhé stanovuje, že voda je veřejným statkem, se kterým mohou ostatní subjekty nakládat pouze podle státem daných pravidel. Není to pouze symbolický akt, ale hospodařeni s vodou v České republice stává stále více neudržitelné a v blízké budoucnosti se můžeme dočkat krize, se kterou jsme se ještě nepotkali,“ popsala návrhy Jana Krutáková.

Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN