Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Bojujeme proti nelegálnímu převaděčství i proti korupci. Zajistíme také odpovídající finanční odměny pro pedagogy

Bojujeme proti nelegálnímu převaděčství i proti korupci. Zajistíme také odpovídající finanční odměny pro pedagogy

4. 4. 2023

Poslanecká sněmovna bude v tomto týdnu schvalovat několik zákonů, které pokračují v naplňování programového prohlášení vlády v oblasti bezpečnosti, školství a spravedlnosti. U první oblasti dochází k novelizaci azylového zákona, která upravuje podmínky pro získání tzv. modrých karet, a zároveň zpřísňuje postihy za nelegální převaděčství. Do závěrečného třetího čtení v tomto týdnu míří i novela zákona o pedagogických pracovnících, která mimo jiné fixuje mzdy pedagogů na 130 % průměrné mzdy. Pro resort školství v čele s ministrem Vladimírem Balašem (STAN) je to jedna z klíčových priorit v oblasti financování školství. Poslanci v tomto týdnu taktéž projednají vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má poskytnout jejich vyšší a efektivní ochranu.

Bojujeme proti nelegálnímu převaděčství i proti korupci. Zajistíme také odpovídající finanční odměny pro pedagogy

Bojujeme proti nelegálnímu převaděčství i proti korupci. Zajistíme také odpovídající finanční odměny pro pedagogy

Navrhovaná novela azylového zákona nemá konkrétní jednotící prvek, ale sestává se z řady opatření, která mají za cíl reagovat na stávající praxi v oblasti azylové politiky. „Zákon byl naposledy novelizován v roce 2015. Od této doby byla postupně identifikována celá řada problémů, které souvisí především s transpozicí směrnic EU. Pomocí zavedení procesních lhůt novela zákona urychlí a zjednoduší proces přidělování azylu. Změny dozná zákon i v oblasti tzv. modrých karet, které opravňují cizince k dlouhodobému pobytu v ČR a výkonem zaměstnání. Tento instrument přivádí na evropský, a tedy i český, pracovní trh vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří působí v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Ti pak sekundárně přispívají k růstu české ekonomiky,” řekl k návrhu zákona poslanec a člen Bezpečnostního výboru Petr Letocha.

Novela zákona bude mít dopad také do dalších právních předpisů, jako je např. trestní zákoník nebo zákon o veřejném zdravotním pojištění. V prvním případě dochází ke zpřísnění trestních postihů, které souvisí s nelegálním převaděčstvím. „Od této změny si slibujeme, že bude mít především preventivní charakter a ještě více omezí trestnou činnost související s nelegální migrací na českém území . V souvislosti se zákonem o veřejném zdravotním pojištění dochází nově k povinnosti zaregistrovat nezletilé děti s dlouhodobým pobytem na území ČR do systému veřejného zdravotního pojištění. Tímto krokem, po kterém dlouhodobě volal Ústavní soud nebo např. Etická komise Ministerstva zdravotnictví, dojde k posílení systému veřejného zdravotního pojištění. V praxi tento návrh ukládá zákonným zástupcům odvádět pojistné za své děti ve stejné výši, jakou v současné době hradí osoby bez zdanitelných příjmů,” upřesnil dopady novely Petr Letocha.

Poslanci dále ve třetím čtení projednají novelu zákona o pedagogických pracovnících, která stanovuje nová pravidla a podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy pedagogů. Návrh počítá s fixací mzdy pedagogických pracovníků v regionálním školství na úroveň minimálně 130 % průměrné mzdy v ČR. Zavádí nové pozice, jako provádějící učitel, uvádějící učitel a třídní učitel, které mají pomoci pedagogům zlepšit svou práci. Novela posiluje i odpovědnost ředitelů škol při zaměstnávání tzv. odborníků z praxe. Zákon by měl umožnit talentovaným uchazečům s odborným vzděláním vstup do pedagogické profese, a to i za předpokladu, že pedagogickou praxi nemají.

„Alokování částky ze státního rozpočtu na platy učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR je krok správným směrem, ale zároveň je nutné říci, že není všespásný. Jedná se o důležitý motivační prvek pro pedagogy, nicméně nesmíme zapomínat ani na další podporu kvalitních a inspirativních učitelů, metodickou podporu začínajících kantorů či důraz na kvalitu kvalifikačního a specializačního studia. Věřím, že teprve v tomto mixu přinese novela zákona pozitivní změny ve školství, zvýší prestiž pedagogického povolání a zkvalitní výuku na našich školách,” uvedl k novele zákona poslanec Jan Berki, který se tématu školství v hnutí STAN dlouhodobě věnuje.

Poslaneckou sněmovnu čeká taktéž projednávání návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů. „Tento zákon je v současnosti jednou z nejdiskutovanějších legislativních iniciativ, jejímž cílem je větší ochrana osob, které chtějí upozornit na korupci, špatné zacházení s veřejnými prostředky nebo jakékoliv porušování práv. Oznamovatelé získají nově díky zákonu právní ochranu a nebudou se muset obávat, že by kvůli svému oznamování utrpěli nějaké škody nebo byli vystaveni represím,” popsala podstatu zákona poslankyně STAN Lucie Potůčková.

„Přínosem zákona je zejména podpora transparentnosti a boj proti korupci, což jsou principy, na kterých si Starostové a nezávislí dlouhodobě zakládají. Díky nové právní úpravě dojde také ke zlepšení podmínek pro podnikání a investování v Česku, což bude mít pozitivní dopad na naše hospodářství. Zapomínat nesmíme ani na zvýšení důvěry občanů ve státní instituce. Pokud lidé uvidí, že jsou oznamovatelé chráněni a že vláda podporuje formou tohoto zákona větší transparentnost a boj proti korupci, získají tak větší důvěru v právní stát,” uzavřela výčet pozitivních přínosů zákona Lucie Potůčková, která zároveň zdůraznila, že schválením zákona hnutí STAN naplňuje jeden ze svých volebních slibů. Ostatně na toto téma pořádala koncem ledna odborný seminář i poslankyně STAN Hana Naiclerová.