Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Bojujeme proti nekalým praktikám tzv. šmejdů. Aktuálně je nutné varovat před katalogovými podvody

Bojujeme proti nekalým praktikám tzv. šmejdů. Aktuálně je nutné varovat před katalogovými podvody

14. 12. 2022

Starostové a nezávislí dlouhodobě upozorňují na praktiky tzv. šmejdů, kteří cílí především na zranitelné skupiny obyvatel. Stojí tak například za možností starostů svých obcí zakázat podomní prodej energií. Podvodníci se často uchylují k novým metodám a míří i na další, například na podnikatele, zejména ty, začínající svoji živnost. V současnosti jde o tzv. katalogové podvody, které zneužívají situaci drobných živnostníků a firem. Jsou ale známy případy, kdy na ně naletěly i orgány státní správy nebo soudy. Proti nelegálnímu konání podvodníků se lze ovšem bránit.

Bojujeme proti nekalým praktikám tzv. šmejdů. Aktuálně je nutné varovat před katalogovými podvody

Bojujeme proti nekalým praktikám tzv. šmejdů. Aktuálně je nutné varovat před katalogovými podvody

„V posledních měsících se na nás obrátily desítky podnikatelů ohledně praktik konkrétní firmy. Asi nejznámější katalogový podvodník je v současné době firma ES katalog. Ta se v telefonátech živnostníkům snaží vyvolat dojem, že jde o Seznam.cz. To, že je někdo obětí jejich manipulativního a kolikrát lživého a podvodného jednání není jeho chyba, je to systém. A ten systém je nelegální, jen se mu ne všichni mohou bránit. Dle nás je důležité se do situace, kdy se musíte bránit vůbec nedostat, proto o tomto tématu chceme mluvit a před katalogovými podvody varovat,” uvedla k problematice poslankyně Barbora Urbanová (STAN). 

Katalogové podvody spočívají v tom, že si podvodníci účtují vysoké částky za jakousi maketu reklamy oslovené firmy ve zcela bezvýznamném katalogu, přičemž k získání  souhlasu s propagací zneužívají klamavé praktiky a manipulaci. Jedinou cestou k úspěšné obraně je odmítnout platnost smlouvy od samého počátku a v tomto odmítání vytrvat. „Katalogový podvod je novodobé výpalné, kde pouze nátlak fyzický je nahrazen nátlakem právním. Neobviňujte sebe - to je podobný nesmysl jako obviňovat ze znásilnění znásilněnou osobu. Nenaletěli jste z hlouposti - v minulosti naletěli jiní kabrňáci, např. Policejní prezidium nebo Nejvyšší správní soud. Naletěli jste proto, že se o to druhá strana, vedena nepoctivým úmyslem, velmi sofistikovaně snažila. Katalogoví podvodníci dobře vědí, že pokud se budete bránit, nemohou nad Vámi vyhrát, a to ani u soudu - jen spoléhají na to, že to nevíte Vy. Katalogové podvody jsou živeny pouze strachem. Strach je tedy v těchto případech - řečeno slovy klasika - to jediné, čeho je nutné se opravdu bát," shrnul právník David Ondrejkovič.
 
V tomto případě je zásadní informovat zejména veřejnost. Přehledný popis informací, jak se bránit a co v podobných situacích dělat, najdete na webové adrese www.nesmejdum.cz

„Měla by existovat větší ochrana podnikatelů. Proto jsme se v praxi začali obracet na orgány činné v trestním řízení. Naráželi jsme na to, že si policie nebyla schopna spojit poškozené,” popsal problém, který boj proti šmejdům komplikuje, advokát Petr Němec.

Vůči nepoctivým podnikatelům nabízí ochranu například i institut hromadného řízení, jehož cílem je ochrana spotřebitele, efektivita soudního řízení nebo působit na tzv. ekonomické šmejdy. Ti se podle předpokladu budou snažit vyvarovat případným hromadným řízením.

Zákon a to, jak bude fungovat v praxi, momentálně řeší poslanec Josef Flek (STAN): „Zákon o hromadných řízeních musíme schválit nejen proto, že jsme vázaní evropským právem, ale především pro ochranu spotřebitelů. Setkáváme se často s názorem, že když je o nízkou finanční částku k vymáhání, tak to nemá smysl. Nesouhlasím. Chci, aby spotřebitelé se nebáli ozvat, i když jde jenom o pár stovek nebo tisíc. Při přípravě zákona chci klást důraz na obě možnosti hromadných žalob: jde o aktivní přihlašování spotřebitelů neboli opt-in, i pak tzv. opt-out, kdy jde o obsažení všech dotčených. Ti budou mít možnost se případně odhlásit, pokud se nebudou chtít účastnit na nákladech řízení." 

Zákon by mohl koncentrováním pohledávek i soudů do jednoho místa a pod jednou spisovou značkou pomoci k efektivnějšímu výkonu spravedlnosti v České republice. Vznikl by proto rejstřík hromadných řízení. Současně návrh myslí i na samotné podnikatele. 

„Abychom zabránili možné šikaně, bude mít hromadné řízení dvě části: v první fázi bude soud zkoumat, zda-li jsou vůbec splněné podmínky pro žalobu; a ve druhé fázi bude rozhodovat o samotném obsahu. Zároveň žalobu budou moci podat pouze léty ověřené právnické osoby: spotřebitelské organizace, které se již vyznají v dané problematice a existují déle než např. jeden rok. Tím zabráníme vzniku účelových organizací," dodal Flek.