Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Barbora Urbanová: Systémové chyby ničí životy a chrání pachatele. Seminář ukázal možnosti nápravy

Barbora Urbanová: Systémové chyby ničí životy a chrání pachatele. Seminář ukázal možnosti nápravy

22. 9. 2023

Domácí a sexualizované násilí mají zásadní dopady na jednotlivce, i společnost. Tyto dopady jsou neustále podceňovány, ne-li bagatelizovány, a orgány činné v trestním řízení se podle toho chovají. Přitom důležitost ochrany obětí takového násilí už vnímají nejen v zahraničí, ale hlavně i česká veřejnost. Tématu potřeby zásadních změn systému, které nejsou možné bez legislativních změn, představil kulatý stůl „Dopady sexualizovaného a domácího násilí na jednotlivce a společnost”. Ten zorganizoval ve čtvrtek 21. září 2023 spolek Bez trestu s podporou iniciativy Pod Svícnem a záštitou Barbory Urbanové (STAN).

Barbora Urbanová: Systémové chyby ničí životy a chrání pachatele. Seminář ukázal možnosti nápravy

Barbora Urbanová: Systémové chyby ničí životy a chrání pachatele. Seminář ukázal možnosti nápravy

Diskuze se zúčastnila i zakladatelka Bez trestu a advokátka Lucie Hrdá, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová a Martina Venglářová, psycholožka se zaměřením na následky sexuálních traumat. O své konkrétní zkušenosti pohovořila i Karolínay P., přeživší znásilnění. Ze záznamu se k problematice vyjádřila  soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková. 

„Dopady sexualizovaného a domácího mají dopad nejen na jednotlivce, ale i na společnost. Právě ty jsou často podceňovány, stejně jako jsou bagatelizovány dopady na jednotlivce, a to zejména ze strany orgánů činných v trestním řízení a v konečném důsledku tedy i soudy. Domníváme se, že je v této věci nutné, aby orgány činné v trestním řízení o věci věděly, protože takovým případům je potřeba se věnovat se zvláštním nasazením. Ač to není skutkově náročná trestně právní problematika, tak je velmi náročná na know how týkajících se zvlášť závazných trestných činů a jejich oběti a na přístup k takovým obětem. Taková řízení mají svá specifika,” dodává advokátka a spoluzakladatelka spolku Bez trestu Lucie Hrdá.

Členka Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí, poslankyně Barbora Urbanová přiblížila, v jaké šíři a jakých oblastí se snahy dotknou: „Pracujeme na mnoho konkrétních změnách. Máme shodu nad podobou redefinice znásilnění, do které jsme ve spolupráci s Lucií Hrdou dokázali prosadit i tzv.znásilnění z podstaty, díky kterému budou sexuální trestné činy proti dětem pod 12 let přísně trestány a správně kvalifikovány, protože děti si chtějí hrát, nechtějí sex, jak z některých rozsudků našich soudů dnes vyplývá. Prosazujeme dětský certifikát, který by zabránil odsouzeným sexuálním násilníkům pracovat s dětmi. A pracujeme i na změně institutu dohody o vině a trestu, ke kterému chystáme v Poslanecké sněmovně odbornou diskuzi 17.10. Nechceme totiž, aby byly kvůli jednoduššímu a levnějšímu řešení kráceny práva obětí na spravedlnost. Nepracujeme jen na legislativně, ale na změně celého systému.” 

„V poslední době se nám daří otevírat debatu, která konečně směřuje k tomu, že je veřejnost na straně obětí násilí, nikoliv na straně pachatelů. Usilujeme o to, aby systém oběti chránil, pomohl jim, a to rychle a efektivně, a stejně tak rychle a efektivně trestal pachatele. Posílení vzdělání systému, financí do prevence a hlavně otevřením celospolečenské debaty toho můžeme hodně změnit - snížit čísla zavražděných žen po dlouholetém domácím násilí například.” říká spoluzakladatelka iniciativy Pod Svícnem Michaela Studená. 

Celý seminář byl ke zhlédnutí on-line na streamu Poslanecké sněmovny, záznam je dostupný zde.

Autor: Sára Beránková