Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy 4 R: Roušky všude nepomohou, když je vláda neschopná. Používejme rozum.

4 R: Roušky všude nepomohou, když je vláda neschopná. Používejme rozum.

10. 9. 2020

Už v březnu jsme zjistili, že musíme spoléhat jen sami na sebe. Nezachrání nás žádná chytrá karanténa, protože ta, kterou řídí premiér, je hloupá. Nezachrání nás ani hrdina v červeném svetru. 

Zachraňují nás denně desítky dobrovolníků, kteří rozváželi roušky a nákupy potřebným. Zachraňují nás naši starostové a někteří hejtmani, kteří zvládli řídit svá města a kraje v krizi. Denně vám sháněli to, na co se premiér se svým “týmem odborníků” nezmohli. Vlastní šikovností a pílí. 

4 R: Roušky všude nepomohou, když je vláda neschopná. Používejme rozum.

4 R: Roušky všude nepomohou, když je vláda neschopná. Používejme rozum.

Pojďme tuto energii přetavit v dobré a nosné návrhy, které nám teď, když už objektivně nejsme v boji s koronavirem světové jedničky, skutečně pomohou.

Opatření tam, kde je to potřeba

Chránit nejvíce ohrožené, zásobit zdravotnická a sociální zařízení rouškami, rukavicemi, dezinfekcemi.  Analyzovat ohniska a tam přijímat opatření. 

Rozum. Přijímat opatření před tím, než situace nastane

Nečekat na rozsvícený semafor. Opatření přijímat i nad rámec celostátního semaforu. Předjímat situace. Monitorovat návraty z dovolených, větší akce a ohlídat, že právě ty jsou ze strany organizátorů zajištěné. Stejně tak volby budou znamenat větší riziko přenosu, proto musí být zajištěn dostatek testů pro členy volebních komisí. Vyhodnotit, které akce jsou nezbytně nutné, jinde doporučit jejich zrušení či distanční formu. Dezinfekci, roušky a respirátory mít po celé republice připravené pro případ zhoršení situace. Vytvořit informačně analytický nástroj epidemiologického šetření, který bude na rozdíl od chytré karantény, fungovat. 

Spolupráce je základ

Udržet nastavený systém spolupráce krajské i obecní samosprávy, složek IZS, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a Orgánů ochrany veřejného zdraví tak, jak to v některých místech republiky fungovalo v jarních měsících. Z míst, ve kterých byl výskyt velmi nízký, si můžeme brát dobrý příklad - většinou byla právě spolupráce faktorem, který rozhodoval o úspěchu či neúspěchu. 

Pomoci nejslabším článkům systému

Nejslabší články systémou jsou testy v laboratořích a trasovací kapacita krajských hygienických stanic. Ty se musí posílit - nestačí však nakoupit nové počítače, musí se posílit personálně, zkvalitnit a zefektivnit systémy, se kterými pracují. Ve spolupráci s univerzitami, vědci a každým, kdo může poskytnout své know-how. 

Lidé musí porozumět opatřením 

Musí o nich nejen vědět, ale také jim rozumět tak, aby upravili své chování ve smyslu principu 4 R, tedy roušky, rozestupy, mýt ruce, rozum. Osvěta je stejně důležitá, jako rozhodovat o tom, co se kdy zavře. Vytvořit plán pro další fáze, aby bylo jasné, co se bude dít při různém denním růstu nakažených.

Vít Rakušan, předseda hnutí STAN

Autor: Tomáš Pergl