Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy 10 kroků ke skutečné důchodové reformě podle STAN

10 kroků ke skutečné důchodové reformě podle STAN

9. 10. 2023

Reforma důchodového systému je téma, které bylo prakticky všemi vládami (až na vládu Petra Nečase) opomíjeno. Jeho důležitost podtrhuje fakt, že je přímo spojeno s dalším, neméně důležitým tématem, kterým je konsolidace veřejných financí. Udržitelného hospodaření Česka bez výrazných deficitů nelze dosáhnout jen za předpokladu stabilizace důchodového systému. 

10 kroků ke skutečné důchodové reformě podle STAN

10 kroků ke skutečné důchodové reformě podle STAN

Na příjmové stránce průběžného systému se negativně projevuje demografická křivka, stárnutí populace, nízká porodnost a celkově zmenšování skupiny ekonomicky aktivních osob, které přispívají do průběžného systému. Výdaje naopak negativně ovlivňuje prodlužování délky dožití.

Důchodová reforma má mít podle našeho hnutí dva základní cíle:
1. zajištění finanční udržitelnosti prvního pilíře i při očekávaných negativních demografických změnách souvisejících se stárnutím populace
2. zajištění dostatečných důchodů i pro generace dnešních čtyřicátníků a mladších

První a částečně i druhý z cílů se musí uskutečnit pomocí parametrických změn prvního (průběžného) důchodového pilíře. Ty jsou nastaveny tak, aby neměly drastické dopady. Zároveň první pilíř čekají další změny, které ovlivní věk odchodu do důchodu i výši nově přiznávaných důchodů.

Výsledkem budou důchody z prvního pilíře, které zachovají poměrně vysokou míru solidarity a tím i vysoké náhradové poměry zejména pro nízkopříjmové obyvatele. Jejich výše bude oproti průměrné mzdě o něco nižší než teď, ale nadále porostou a měly by zajistit základní standard.

Další změny jsou potřeba u třetího, dobrovolně spořícího pilíře. Ten nevykazuje dostatečnou výkonnost i přes to, že má velmi výrazné státní zvýhodnění. Třetí pilíř je plně zásluhový. Výsledkem jeho správného nastavení budou zejména vyšší příjmy v důchodu pro důchodce ze středně a vysoko příjmových skupin, které mohou spořit během svého ekonomicky aktivního života alespoň deset let a více.

10 kroků ke skutečné důchodové reformě podle STAN

 č.  název opatření efekt v % stav
1 V penzi průměrně 21,5 roku (postupné prodloužení věku odchodu do důchodu 15 splněno
2 U budoucích nových důchodů nové podmínky pro jejich výši (mírné snížení výše nově přiznávaných důchodů) 15 připravuje se
3 (R)evoluce u penzijních finančních produktů (rozšíření produktů a posílení konkurence ve třetím pilíři) 15 připravuje se, částečně splněno
4 Omezení přílišného zvýhodňování předčasných důchodů (zpřísnění předčasných důchodů) 10 splněno
5 Zpomalení tempa valorizací bez ztráty životní úrovně 10 splněno
6 Podpora státu, která bude ke spoření motivovat (přenastavení státní podpory a dalších podmínek) 10 připravuje se, částečně splněno
7 Zavedení principu měsíční renty 10 připravuje se
8 Nový rodičovský vyměřovací základ 5 připravuje se
9 Zavedení vyměřovacího základu manželů 5 připravuje se
10 Podpora seniorů - aby zůstali součástí pracovního trhu 5 připravuje se

 

Desatero k lepším důchodům

1. Do důchodu zaslouženě
Omezení výhod u předčasných důchodů
Má-li být penzijní systém plně funkční a má-li průběžně generovat finance na důchody, pak je nutné ho chránit před nenadálými vlivy. Díky neočekávaně vysoké inflaci v minulých letech došlo v důchodovém systému k situaci, kdy bylo výhodnější odejít do předstačného důchodu než ještě několik let strávit v pracovním procesu. Došlo tak ke znevýhodnění jedněch na úkor druhých. Takovým situacím je třeba předcházet - například tím, že se zpřísní pravidla pro předčasné odchody do důchodu.

2. Každý rok se počítá
V penzi průměrně 21,5 roku
Doba strávená v důchodu se neustále prodlužuje. Od roku 1990 se prodloužila o třetinu na 24 let a 3 měsíce. Žijeme déle, a pokud má průběžný důchodový systém fungovat, musíme tomu přizpůsobit věk odchodu do důchodu. 21,5 roku strávených v penzi je spravedlivým a kompromisním řešením pro všechny budoucí důchodce, ať už je jim nyní 20 nebo 40 let. Stanovení důchodového věku bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v 50 letech.

3. Spravedlivější růst důchodů
Zpomalení tempa valorizací bez ztráty životní úrovně
Důchody budou i nadále růst, ale je nutné myslet i na další generaci důchodců, tedy ty, kterým je nyní mezi 30 - 40 lety. I oni mají stejně jako současní šedesátníci nárok na důstojné důchody. Aby se důchodový účet dále nezadlužoval a penze bylo možné vyplácet i po roce 2050, dojde k mírnému zpomalení tempa valorizací. Ty budou však i nadále zaručovat zvyšování kupní síly důchodců.

4. Jasná pravidla pro jisté důchody
U budoucích nových důchodů nové podmínky pro jejich výši
Funkčního důchodového systému dosáhneme také mírným snížením jeho výše u nově přiznávaných důchodů. Toto snížení nebude nijak zásadní a bude probíhat postupně tak, aby se ti, kterých se tato změna bude týkat, mohli předem připravit např. vyšším spořením v rámci 3. pilíře.

5. Oceníme výchovu dětí - vyšší důchody pro rodiče s nižšími příjmy
Nový rodičovský vyměřovací základ
Rodiče, kteří měli během života nižší příjmy a vychovávali děti, bude stát zvýhodňovat formou vyššího vyměřovacího základu. 

6. Ve dvou se to lépe táhne - i v penzi. Rovné důchody pro oba manžele. 
Zavedení vyměřovacího základu manželů
U manželů, kteří měli během svého života mezi svými příjmy vysoký rozdíl, bude možné zavést společný vyměřovací základ. V důchodovém věku se jejich příjmy vyrovnají a ochrání jednoho z partnerů v případě úmrtí toho druhého, který pobíral vyšší příjmy.

7. Nakopneme vaše spoření - více možností, vyšší výnosy
(R)evoluce u penzijních finančních produktů
Penzijní spoření v podobě, v jaké ho známe nyní, není, není příliš efektivní. Zhodnocení naspořených peněz často "požere" inflace. Na trhu není dostatek produktů, které by si mohly navzájem konkurovat a nabízet garantované zhodnocení nad rámec roční inflace. Zajistíme, aby se rozšířil okruh spořících produktů na stáří a nabídky si navzájem konkurovaly. K tomu může posloužit např. státní či veřejnoprávní penzijní fond.

8. Nikdy není moc brzo začít se spořením
Motivace ke spoření formou změny státní podpory
Mnoho mladých lidí nepovažuje spoření si na důchod za důležité. Změníme formu státní podpory a dalších pravidla, aby lépe motivovala k potřebné výši spoření na důchod v nižším věku.

9. Stabilní a jistý příjem v důchodu
Zavedeme princip měsíční renty
Stát přispívá na důchodové pojištění nejen proto, aby měli lidé odcházející do penze na své stáří naspořeno. Přispívá hlavně proto, abyste mohli důstojný důchod čerpat až do konce vašeho života. Jednorázový výběr důchodového pojištění není správným krokem. Spoření by mělo být vypláceno na principu měsíční renty spolu s důchodem z 1. pilíře.

10. Důchodem to končit nemusí - můžete být aktivní i v penzi
Podpora seniorů v tom, aby zůstali součástí pracovního trhu
V budoucích letech budou senioři čím dál důležitější částí pracovního trhu. Pokud se senior rozhodně pracovat i v důchodovém věku, stát bude takové rozhodnutí podporovat. Zlepšíme podmínky pro podporu zaměstnávání seniorů a možnost uzavírání částečných úvazků.