Hlavní stránka Info a média Komentáře Vít Rakušan: Jsme tak silní, jak silné jsou naše nejslabší regiony

Vít Rakušan: Jsme tak silní, jak silné jsou naše nejslabší regiony

30. 3. 2023

Jeden z motivů, které mě zaujaly ve vystupování nového prezidenta, je důraz na regiony, především na regiony nějak znevýhodněné. Je to něco, v čem se naše „starostenská“ politika s prezidentstvím, jak ho chce vykonávat Petr Pavel, potkává. V usnesení našeho předsednictva, kterým nedávno schválilo pět zásadních priorit do konce volebního období Sněmovny, se zaměření na strukturálně postižené regiony explicitně uvádí. Tam, kde se lidem dlouhodobě nedaří, kde si připadají opomíjení a přehlížení, kde nevidí rozumné východisko ze své situace, tam vládne beznaděj a frustrace. A beznaděj a frustrace jsou živnou půdou pro všechny, kdo nabízejí rychlá a snadná řešení. 

Vít Rakušan: Jsme tak silní, jak silné jsou naše nejslabší regiony

Vít Rakušan: Jsme tak silní, jak silné jsou naše nejslabší regiony

Prosperita naší země se dá měřit a vyjádřit spoustou dat, a v tomhle ohledu si vedeme dobře, lépe, než si často uvědomujeme. V určitém ohledu ale platí, že bez ohledu na exaktní statistiky bude naše společnost tak bohatá a tak spokojená, jak bohatí a spokojení budou lidé v nejchudších regionech ČR. A jen vnitřně soudržná země bude navenek silná. To si dobře uvědomujeme a snažíme se k tomu tím, co v politice děláme, přispívat. 

Do velké politiky jsme vstoupili „pod praporem“ spravedlivějšího rozpočtového určení daní. Dosáhli jsme toho, že samosprávy dostaly do rozpočtů víc peněz, že se snížily rozdíly mezi největšími a nejmenšími obcemi v příjmech na občana a snížila se tak i potřeba doprošovat se nepředvídatelných dotací. Peníze sice nejsou všechno, ale pro rozvoj obcí ve všech koutech naší země jsou prostě nezbytné.

Ještě podstatnější ale podle mě je, aby lidé v každé části naší země měli přístup k tomu, co k životu potřebují: aby měli kde bydlet, kam posílat děti do školy, kde si nakoupit… I v tom děláme mnohé: O podpoře dostupného bydlení píše v jednom z textů těchto Stanovin Radim Sršeň. Lukáš Vlček, Eliška Olšáková a řada dalších našich poslanců, senátorů, ale i krajských a komunálních politiků doslova zachránili kompletní síť stavebních úřadů. Ministru Balašovi se loni podařilo prosadit půl miliardy navíc na nová místa v regionálních školách. Tomáš Dubský se zasadil o to, že dotační program Obchůdek2021+, který pomáhá malým venkovským prodejnám, byl o třetinu posílený. I transformace České pošty, za kterou jako ministr vnitra zodpovídám, je vedená snahou zachovat dostupnost poštovních služeb – a přidat k nim i další služby, které by usnadnily kontakt občanů se státem. Mnoho přínosů pro obce a regiony bude mít také novela zákona o obcích, kterou jsme připravili – mimo jiné přispěje k zefektivnění fungování samospráv, což bude jasným argumentem proti stále silnému tlaku na slučování obcí, s nímž zásadně nesouhlasíme. (Ale tenhle zákon je sám o sobě tak zajímavý, že o něm podrobněji napíšu někdy příště.)

Pořád si zkrátka pamatujeme, odkud starostenská politika vzešla. A o tyhle symbolické kořeny dál pečujeme. Protože ačkoliv „politický strom“ STANu vyrostl poměrně vysoko, bez zdravých kořenů prosperovat nemůže.