Hlavní stránka Info a média Komentáře Viktor Vojtko: Meziparlamentní unie ostře odsoudila agresi Ruska na Ukrajině

Viktor Vojtko: Meziparlamentní unie ostře odsoudila agresi Ruska na Ukrajině

29. 3. 2022

V minulém týdnu se uskutečnilo v Indonésii 144. shromáždění Meziparlamentní unie. Tato mezinárodní organizace od roku 1889 sdružuje zástupce parlamentů většiny zemí světa. Nemá sice přímou výkonnou pravomoc, nicméně přijatá usnesení mají svou politickou váhu a měla by se skrze národní parlamenty projevit v politice a stanoviscích jednotlivých zemí. 

Viktor Vojtko: Meziparlamentní unie ostře odsoudila agresi Ruska na Ukrajině

Viktor Vojtko: Meziparlamentní unie ostře odsoudila agresi Ruska na Ukrajině

Tohoto shromáždění jsem se jako vedoucí české delegace zúčastnil poprvé. Hned po příjezdu a zahájení jednání bylo cítit velmi napjatou atmosféru. Důvodem byla válka na Ukrajině, která mezi delegáty jako téma silně rezonovala. Mimo oficiální program proto byla svolána geopolitickou skupinou 12+, jejíž jsme členy, schůze právě k tomuto tématu. Tam formou videokonference vystoupila i ukrajinská poslankyně Lesya Vasilenko a představila návrh rezoluce odsuzující ruskou agresi. 

Následně návrh na rezoluci podala i Indonésie. Obsah byl ovšem velmi slabě formulován, například použití slov “konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem” místo “válka” či “invaze”. Při jednání s dalšími zeměmi v rámci naší skupiny 12+ jsme se shodli, že podobně nejasné formulace jsou zcela špatně a je nutné dosáhnout rezoluce, která jasně pojmenuje agresora i potřebná opatření k mírovému zakončení ruské invaze.

Nový, mírně kompromisní návrh, nicméně stále dostatečně razantní a jasný, předložili zástupci Nového Zélandu. Výběr předkladatele byl schválně dohodnut tak, aby to byla země, která není přímo zainteresována a může tak z této pozice lépe jednat s těmi, kteří například nemají detailní informace nebo nejsou jasně rozhodnuti. Tento návrh jsem i já osobně za naši delegaci podpořil projevem na plénu.

Rezoluce dle návrhu Nového Zélandu byla nakonec přijat 23. března na základě jednání přítomných zástupců 120 členských parlamentů, výhrady mělo devět zemí (Bahrajn, Bělorusko, Čína, Írán, Jihoafrická republika, Syrská arabská republika, Spojené arabské emiráty, Vietnam, Zimbabwe). S velkou převahou tak byl vyslán silný signál ze strany politických zástupců většiny parlamentů na světě, aby válka na Ukrajině skončila a také, aby se státy vhodně vyrovnaly s vlnou uprchlíků z Ukrajiny se zohledněním zvláště ohrožených skupin, jako jsou ženy, děti a další.

Hlavním původním tématem shromáždění nicméně byly změny klimatu. Ve stínu dění na Ukrajině shromáždění přijalo Deklaraci z Nusa Dua, která nastiňuje kroky, které musí národní parlamenty podniknout, aby naplnily Pařížskou dohodu, včetně urychlení přechodu na čistou energii, zajištění začlenění znevýhodněných členů společnosti a posílení globální spolupráce pro společná klimatická řešení. Sympatický je i apel na chování samotných parlamentů, které by v tomto měly jít příkladem. 

Meziparlamentní unie se také snaží o větší zapojení mládeže a žen do práce parlamentů a sdílení dobré praxe v této oblasti. To se zajímavě projevuje například i v pravidlech hlasování na valném shromáždění - počet hlasů za delegaci pak odpovídá zhruba nejen velikosti země z hlediska počtu obyvatel, ale i zastoupení alespoň jedné ženy v delegaci. A hlasy je možné v rámci hlasování rozdělit. Procedura je tak sice komplikovanější, ale na druhou stranu motivující k účasti žen. Mimochodem, za ČR byla členkou delegace i paní senátorka Horská, takže jsme požadavek splnili a měli jsme maximální možný počet hlasů.

Celkově jsme si potvrdili, jak důležité je mít navázané dobré mezinárodní formální a neformální politické kontakty na parlamentní úrovni, abychom mohli účinně prosazovat vlastní zájmy. A na příkladu návrhu Nového Zélandu je zřejmé, že ne vždy stačí mít dobré vztahy pouze se zeměmi, které jsou geograficky blízké.

Autor: Viktor Vojtko