Hlavní stránka Info a média Komentáře Viktor Vojtko: Další kroky důchodové reformy

Viktor Vojtko: Další kroky důchodové reformy

30. 5. 2023

Vláda představila základní teze důchodové reformy, na níž se za hnutí STAN podílím. Úpravy prvního pilíře v ní představují nezbytné kroky k tomu, aby bylo možné jej v budoucnu ufinancovat. Reformu ale tímto nemůžeme považovat za vyřešenou, je tomu právě naopak.  

Viktor Vojtko: Další kroky důchodové reformy

Viktor Vojtko: Další kroky důchodové reformy

V čem tedy spočívají základní principy reformy? Průběžný důchodový systém (1. pilíř) dlouhodobě zůstane jako základ a měl by poskytovat především základní důchod se zachováním stávající míry zásluhovosti – jeho výše ve vztahu k průměrné výši mezd se ale bude kvůli stárnutí populace postupně snižovat. Cílem je omezit deficit průběžného důchodového systému na maximálně 2 % HDP v daném roce. Kdybychom nic neudělali, tento deficit by byl až 5 % HDP, tj. kolem 350 miliard v současných penězích každý rok. 

Proto se nevyhneme některým nepopulárním opatřením. Konkrétně je to prodlužování věku odchodu do důchodu, který se nově každý pro sebe dozví ve věku padesáti let. Řádné valorizace důchodů budou i nadále plně pokrývat inflaci, ale nově pouze ⅓ růstu reálných mezd. Mimořádné valorizace se nahradí dočasným příspěvkem tak, aby lépe kompenzoval dopady inflace na nízkopříjmové důchodce (fixní složka valorizace + zásluhová složka). Omezí se také předčasné důchody na tři roky a budou více kráceny, hlavně pro ty, kteří nemají alespoň 40 let započítané doby. Lépe při tom bude podporována motivace k práci na částečný úvazek i v důchodu. 

U OSVČ dlouhodobě přenastavíme výši odvodů tak, aby se jejich příspěvek v průběžném systému více přiblížil zaměstnancům, i nadále ovšem budou jejich odvody zvýhodněné. Měníme také parametry u dohod o provedení práce, aby se jimi nedaly obcházet odvody sociálního pojištění. 

Místo výchovného zavedeme dlouhodobější výhodnější mechanismus podpory započítání rodičovské dovolené do důchodu (fiktivní vyměřovací základ). Umožníme také společný vyměřovací základ manželů a o něco se zvýší garantovaná výše důchodu – navýšením minimální procentuální výměry. U vdovských důchodů se prodlouží doba na obnovení nároku zpět na pět let. 

Doplněním průběžného systému je systém dobrovolného spoření a investování (3. pilíř), který umožní vyšší životní standard v důchodu těm, kdo si do něj budou dlouhodobě přispívat. Zde jsou zatím připraveny pouze menší, i když důležité změny – odpočet z daní a změny pravidel pro vyplácení státního příspěvku, aby posílily motivaci ke včasnému a dostatečně velkému spoření na důchod.

Jako STAN do budoucna podporujeme další významnější změny ve 3. pilíři a čeká nás v tom ještě kus práce. Nutná bude revize dalších podpor důchodového spoření a investování ze strany státu, chceme také motivovat k efektivnímu využití těchto prostředků na pravidelné příjmy v důchodovém či předdůchodovém věku. 

Po vzoru jiných zemí navíc chceme vznik veřejnoprávního penzijního fondu, který bude s minimálními náklady uplatňovat konzervativní investiční strategii (např. státní dluhopisy) a bude nabízen jako výchozí možnost – nastaví se tím silný tlak na soukromé penzijní fondy a jejich efektivní fungování. Získáme tím také významný zdroj investičního kapitálu pro naši ekonomiku.

Důchodová reforma ale neznamená jen legislativní změny pravidel na straně státu, ale také změny chování lidí v generacích dnešních čtyřicátníků a mladších. Proto chceme, aby změny byly odpovídajícím způsobem důvěryhodně nastaveny, zargumentovány a srozumitelně komunikovány. Pouze tak má celá důchodová reforma šanci na úspěch.

Autor: Viktor Vojtko