Hlavní stránka Info a média Komentáře Tři pohledy na daň z tichého vína

Tři pohledy na daň z tichého vína

30. 3. 2023

Tři pohledy na daň z tichého vína

Tři pohledy na daň z tichého vína

Petr Gazdík: České vinařství jako tradice  
Vinařství je jeden z oborů, ve kterém v posledních letech začala Česká republika nebývale vzkvétat. Posun, který se odehrál a který každý kdo má rád víno musel zaznamenat, je v oblasti kvality produkce naprosto nebývalý a zásadní. Čeští vinaři začali vyhrávat prestižní mezinárodní soutěže a kvalita i běžných vín, které najdeme v regálech supermarketů se s „Ostravským kahanem či Hodonínským sluncem” z éry konce komunistické totality nedá srovnat. Přírodní podmínky neumožňují vyrovnat se některým jižněji položeným zemím. Výsledek tedy musí zařídit lidská práce, um a kvalitní technologie. Vinařství se stalo oborem s vyšší přidanou hodnotou.

Jestli nechceme, aby nás převálcovala levná vína z dovozu, jestli nebereme vinařství jako „pouhou“ průmyslovou výrobu, ale součást kultury, folklóru a umění naší země – nezavádějme spotřební daň na víno. Malý přínos pro státní rozpočet nevyváží to, o co přijdeme.

 

Hana Naiclerová: Máme rádi víno
Víno je alkohol jako každý jiný. Je na něm možné si vypěstovat silnou závislost, která v důsledku může vést k likvidaci rodin i zdraví lidí. Stačí si představit kolik někteří lidé dokážou vypít například krabicového vína.

Je důležité, aby zákony, které se týkají spotřební daně, byly rozumné a spravedlivé. Dělat v daňových sazbách spotřební daně rozdíly podle toho, jestli víno má bublinky nebo ne, však rozumné není.

Když jsme slíbili, že před zvyšováním daní upřednostníme rušení nedůvodných daňových výjimek, mysleli jsme to vážně.

Že se to dotkne vinařů? Každé rušení daňových výjimek se někoho dotkne. Nicméně většina vína, které se v ČR konzumuje, pochází z dovozu, takže se to bude týkat jen malé skupiny našich občanů. Ale současně jsem pro to, aby existovala nějaká forma daňové úlevy pro malé vinaře, aby se mohli udržet na trhu a aby se mohli dále rozvíjet.

 

Martin Hájek: Tiché víno a hluk kolem jeho zdanění
Jak jinak zahájit tento text, než rčením „nalijme si čistého vína“. A nejlépe toho tichého.

Tiché víno je nejběžnější kategorií vín, je nešumivé, může mít libovolnou barvu, ale především má nulovou sazbu spotřební daně. Tato výjimka je výhodou pro české vinaře, aby byli konkurenceschopní vůči vínům ze zahraničí. I z toho důvodu jsem měl tendenci zvolat hlasité „NE”, když jsem slyšel návrh, aby tiché víno bylo zdaněné stejně, jako to šumivé – 23,40 Kč/l.

Jako poslanec z Jihomoravského kraje mám k vinařům silný vztah, proto mě tato změna nenadchla. Začal jsem se tématu více věnovat, sbíral informace a diskutoval s kolegy. Tato daň by do rozpočtu přinesla nemalé peníze, zároveň by navázala na snahu státu snížit společenské dopady vysoké konzumace alkoholu v ČR. Vhodné nastavení spotřební daně z alkoholu je v Česku dlouhodobým problémem.

Co ale výše zmíněná konkurenceschopnost? Obávám se, že ta by mohla být ohrožena. Proto chci uspořádat kulatý stůl, abychom mohli problém do detailu rozebrat a najít cestu, jak zdanit a vinařům pomoci jinak. Pokud ale bude návrh na zdanění tichého vína pouze v této podobě, budu proti.