Hlavní stránka Info a média Komentáře Těší se na vyšší výnosy z daní

Těší se na vyšší výnosy z daní

1. 9. 2011

Čejkovice na Hodonínsku s 2500, stejně jako Morašice na Svitavsku se 700 obyvateli. Nejen tam vkládají velké naděje v návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD).

 

Diskuse a spory o to, jak co nejspravedlivěji v rámci RUD rozdělit obcím a městům jejich zákonem stanovený podíl z výběru tzv. sdílených daní, se vedou už léta. Zejména malým obcím a městům vadí, že zatímco dostávají zhruba šest tisíc korun na jednoho obyvatele, primátoři největších měst disponují s částkou kolem dvaceti tisíc korun na hlavu. 
Do Poslanecké sněmovny nyní z Ministerstva financí zamířil návrh novely zákona o RUD. Novela zákona vypracovaná ministrem financí Miroslavem Kalouskem by měla platit již od začátku roku 2013 a snížit nepoměr mezi »bohatými« a »chudšími« radnicemi. Přidáno by měly dostat prakticky všechny obce a města na úkor čtveřice největších sídel – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Ta by měla naopak přijít dohromady o pět miliard korun ročně. 
Změna v RUD je jednou z priorit TOP 09. »Dnešní systém není zcela spravedlivý a diskriminuje až 80 % lidí v zemi. Schválením návrhu tato nespravedlnost skončí,« říká poslanec TOP 09 Jan Husák. Jemu a jeho kolegům navíc vadí, že velká města nezacházejí s penězi hospodárně. »Řada obcí se dnes potýká s existenčními problémy, jiné obce, například Praha, naopak plýtvají penězi na nesmyslně předražené projekty, jako jsou třeba Opencard či tunel Blanka,« konstatuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Mgr. Petr Gazdík. 
Nejdůležitější finanční zdroj obcí představují daňové příjmy, které tvoří 55–60 % jejich veškerých příjmů. Proto je podle starostů důležité nastavit systém RUD tak, aby odpovídal reálným potřebám obcí, stal se stabilním a přestal značně zvýhodňovat určitou skupinu obcí před ostatními. Současný systém však často vyvolává emoce a pocity nespravedlnosti. Tak třeba skupina starostů menších sídel, kterou vede starosta Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil, letos v březnu vyzvala vládu, aby zajistila rovnější přerozdělování daní. Pokud by se nedomohli svých požadavků, starostové hrozili i demonstrací či hladovkou. 
»Každý občan má právo na zajištění srovnatelné úrovně veřejných služeb ze strany obce. Současný systém financování však všem obcím neumožňuje poskytovat služby svým obyvatelům ve stejném rozsahu a kvalitě. Proto navrhujeme změny, které rozdíly napříč obcemi zmírní,« vysvětluje poslanec Jan Husák. Ten působil deset let jako starosta v obci Těšany na Brněnsku. Tam by si podle nového systému polepšili z 8,5 na 11,5 mil. Kč. 
Současný systém RUD byl zaveden v roce 2008. Od té doby zaznělo již několik návrhů, jak nepoměr mezi bohatými a chudšími radnicemi snížit, zatím však žádný neprošel. Politici z větších měst argumentují tím, že toho musí platit víc než na vesnicích a zajišťují služby také pro tisíce lidí ze spádové oblasti, kteří do velkých měst dojíždějí za prací, službami či za zábavou. »Provozujeme filharmonii, divadla a dvě velké městské nemocnice,« vysvětluje například náměstek primátor Brna Ing. Oliver Pospíšil. 
Výpočet výše příjmu ze sdílených daní pálí i starostku Mgr. Hanu Štěpánovou prakticky po celých devět let, co stojí v čele obce Morašice na Svitavsku. Zprávu o návrhu novely proto přijala s potěšením. »V Morašicích bychom do obecního rozpočtu každý rok dostali o zhruba tři tisíce korun na každého obyvatele víc. Vyjdu-li z teoretického propočtu sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem MF (výpočet pro všechny jednotlivé obce je uveřejněn na webové stránce Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cps/ rde/xchg/mfcr/xsl/vf_model_sdil_dani_obci. html – pozn. redakce) bylo by to ročně navýšení celkem něco přes 2 mil. Kč,« vysvětlila starostka. »Naše obec by za tyto peníze mohla navíc pořídit třeba nový chodník, kus silnice, dětské hřiště či opravit jednu z několika budov, které na to čekají.« 
 
***
 
Co s penězi navíc z RUD udělají v typické moravské obci? Čejkovice opraví cesty, chodníky a přistaví cyklostezku Čejkovice s 2,5 tis. obyvateli leží na jižní Moravě 40 km jihovýchodně od Brna v okrese Hodonín. Katastr obce má rozlohu 2506 ha. V současném systému RUD dostávají Čejkovice 6800 Kč na jednoho obyvatele, po změně by to mělo být 9100 Kč. Celkem by tedy nové dělení mělo obci přinést na podílu z daní 22,8 mil. proti současným 17,1 mil. Kč. V případě, že by díky novele zákona o RUD získali vyšší podíl ze sdílených daní, vynaložili by v Čejkovicích tyto peníze například na: * Rekonstrukci veřejného osvětlení. To funguje, ale už jen »silou vůle«. Obec by proto chtěla rekonstruovat kabelovou síť veřejného osvětlení a vyměnit všechna svítidla za úspornější. Investice by se vrátila v nižších nákladech na opravy a také na provoz díky úspornějším svítidlům. * Opravu místní komunikace (v ulici Včelín). Špatný stav betonové komunikace z roku1975 se špatným podkladem už nelze řešit pouhým položením asfaltového koberce bez opravy podkladu a statického zajištění jejího svažitého boku. Komunikace je uvnitř obce a hojně se využívá. * Opravu kanalizační sítě (v ulici Obecní humno). Stávající kanalizace byla navržena jako dešťová, později byla využita jako smíšená. To přineslo neustálé provozní problémy se zanášením, které nelze řešit jinak než rekonstrukcí. * Výstavbu cyklostezky (směr Vrbice). Jde o vylepšení současných spojovacích cest, které se používají jako cyklostezky. Jejich současný stav je žalostný, jde spíše o částečně zpevněnou polní cestu, která svým povrchem cyklisty spíše odradí. Kdyby byla v lepším stavu, přivedla by do obce více cyklistů, kteří tam využívají stravovací kapacity, vinařské provozy a vinařství či ubytovací kapacity, a tím podporují místní malé podnikatele. * Bezbariérové chodníky k základní škole. V obci chybí bezpečný chodník pro děti přicházející do školy. Obec na něj nedokázala sehnat dotace a vlastních prostředků se jí na tento účel nedostává (používá je na dofinancování projektů podpořených z dotačních titulů). * Opravu či výstavbu hasičské zbrojnice. Nynější zbrojnice nevyhovuje technickým a ani řadě hygienických požadavků. Budova je z 60. let minulého století, střechou zatéká, vrata a příjezd neodpovídají současným rozměrům zásahových vozidel. Hasiči navíc v objektu nemají ani sprchu, ani WC. * Muzeum, či prostor pro ukázku krojů, řemesel, nářadí a dalších předmětů. To je až ta pomyslná »třešnička na dortu«. »Budeme si ji moci dovolit, jakmile budeme mít všude chodníky, opravena všechna světla a až všude bude kanalizace,« říká starosta Ing. Pavel Novotný. 

Autor: Moderní obec