Hlavní stránka Info a média Komentáře Starosta Vlachovic - Vrbětic: Chceme žít v bezpečí

Starosta Vlachovic - Vrbětic: Chceme žít v bezpečí

12. 12. 2014

Stát chyboval v případě zajištění bezpečnosti muničního skladu na Zlínsku. Situaci v okolí obce Vlachovice – Vrbětice projednávala mimořádně sněmovna také na návrh místopředsedy a poslance Petra Gazdíka (klub TOP 09 a Starostové).
Starosta Vlachovic - Vrbětic: Chceme žít v bezpečí

Starosta Vlachovic - Vrbětic: Chceme žít v bezpečí

„Situace, kdy se kvůli nedůslednosti státu dostanou do ohrožení života občané, by se rozhodně neměla opakovat. Jediné, co chceme po ministrech a státních zaměstnancích, jsou jasné předpisy a pravidla pro provoz muničních skladů a jejich kontrola,“ říká místopředseda sněmovny a zlínský krajský zastupitel Petr Gazdík.

Před poslanci promluvil také starosta obce Vlachovice – Vrbětice, kde krizová situace už týdny ohrožuje obyvatele. „Žádám, aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice co nejdříve dočasně zajištěna, delaborována a odvezena. Chtěl bych rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá, protože to je zásadní pro zodpovězení otázky, proč k výbuchu mohlo dojít,“řekl starosta Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák (STAN) a dodal: „Samozřejmě bych si přál, aby veškerá munice byla odvezena do Vánoc, ale to je nemožné. Svátky prožijeme bohužel ve strachu a je nepochybné, že si zasloužíme náležitou omluvu. Přivítal jsem proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodnění.“ 

 

Starosta Vlachovic - Vrbětic vyzval Poslaneckou sněmovnu k takovým krokům, které zajistí bezpečí občanů obce

Vážená vládo, vážený předsedající, vážené poslankyně, poslanci,

přeji vám pěkné odpoledne.

Jsem Vám velmi vděčný, že jste svolali mimořádné jednání Poslanecké sněmovny k událostem ve Vlachovicích-Vrběticích. Jsem starostou  Vlachovic – Vrbětic a chci vám touto cestou jménem našich občanů poděkovat, že se situací ve Vrběticích hodláte vážně zabývat. Nechci politizovat události posledních týdnů, ale některé okolnosti se musí pojmenovat zcela jasně. Po prvním výbuchu 16. října jsme byli všichni vystrašeni, nicméně domnívali jsme se, že stát má věci pod kontrolou. Jak se později ukázalo, neměl. Riziku opakování tragédie jsme se spolu se svými kolegy starosty z okolí snažili předejít. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem již druhý den po prvním výbuchu ministra obrany pana Stropnického, abychom věděli, co se vlastně stalo, zda je vše pod kontrolou a co a kdo to tam provozuje. O to děsivější bylo to, že se to opakovalo. Z areálu přišel v době, kdy měl být areál již bezpečný a život se měl vracet do normálních kolejí, výbuch druhý, který měl dopad na občany ještě daleko horší.

V těchto dnech se areál kompletně zajišťuje, ale munice není odvezena dodnes.

Musím zdůraznit, že v posledních týdnech jsme si prožili těžké chvíle. Namísto přípravy Vánoc pociťujeme strach o rodinu a své domovy. Nechtěl bych zde nikoho dnes poučovat, zamysleme se všichni nad tím, jak k této situaci došlo, a jaké chyby stát při jejím řešení udělal. Připomínám, že munici ve skladech v majetku státu skladovaly soukromé firmy. To však stát nezbavuje povinnosti zabezpečit ochranu života, zdraví a majetku občanů.

Po těchto událostech jsem přesvědčen, že musí  existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Dále musí být stanovena přísná pravidla provozu takovýchto objektů, které musí i soukromé subjekty bezpodmínečně dodržovat a stát dodržování těchto pravidel aktivně kontrolovat a vynucovat. Pro příště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen. Chtěl bych proto vládu požádat, aby zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetřování tohoto zločinu. Věřím, že stát tuto záležitost bude vyšetřovat se stejnou důsledností, jako napříkald v případě lihové mafie.

Co tedy po vás žádám: Aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice co nejdříve dočasně zajištěna, delaborována a odvezena. Chtěl bych rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá, protože to je zásadní pro zodpovězení otázky, proč k výbuchu mohlo dojít.  Samozřejmě bych si přál, aby veškerá munice byla odvezena do Vánoc, ale to je nemožné. Svátky prožijeme bohužel ve strachu a je nepochybné, že si zasloužíme náležitou omluvu. Přivítal jsem proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodnění.

V  České republice je další sklad munice, který má dokonce pronajatý stejná firma, avšak dosud nevím kde. Nechci vyvolávat žádnou paniku, ale žádám jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená: jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů státu a potrestání viníků v případě zjištění pochybení. Považujte to za vlachovickou výzvu nebo memento z Vlachovic, které by se již nikdy a nikde nemělo opakovat. Jsem připraven spolu se svými kolegy z okolních obcí se státem, vládou, ale i s vámi, členy Parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se nám tohoto společného úkolu bez ohledu na to, jakého jsme politického přesvědčení, podařilo dosáhnout.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě vyslechli, a požádat vás o přijetí takového usnesení, které by bylo jasným vzkazem našim občanům. Současně věřím, že takové usnesení Poslanecké sněmovny  ani vláda ani žádný jiný orgán státu včetně orgánů činných v trestním řízení nevezmou na lehkou váhu. Na úplný závěr mi pak dovolte co nejupřímněji poděkovat příslušníkům všech složek integrovaného záchraného systému za jejich obětavost a nasazení a za to, v jak složitých podmínkách napravují pochybení státu ve snaze vráti bezpečí do našich domovů.

Děkuji Vám za pozornost.

Autor: Tiskové STAN