Hlavní stránka Info a média Komentáře Pražský primátor se mýlí. Praha přichází o miliardy už dnes

Pražský primátor se mýlí. Praha přichází o miliardy už dnes

20. 4. 2011

Pražský primátor ve své úvaze Praha má díky návrhům ministra Kalouska přijít o miliardy

 

(zde http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/bohuslav-svoboda.php?itemid=12881) tvrdí, že hnutí Starostové a nezávislí hodlá skrze spojenectví s TOP 09 připravit hlavní město o 15 miliard, že Praha je při rozdělování daňových výnosů státu všem obcím a městům diskriminována, dokonce že se za tuto diskriminaci má snad ministr financí omluvit. Prý záměry změny financování samospráv hrozí omezit financování pražský investic. 
Na začátek se sluší poděkovat panu primátorovi v jeho péči o medializaci starostovského hnutí, jemuž mám tu čest předsedat a jež sdružuje na celostátní úrovni takřka tisícovku starostů a místostarostů. Je patrné, že při celkovém počtu přes šest tisíc obcí a měst nejenže reprezentujeme relevantní názor komunálních politiků, ale také že problémy obcí a měst jsou nám známy více, než jak se mohou jevit z pražského Mafiánského náměstí. 
 
Nicméně k věci. Za prvé se chci důrazně ohradit, že hnutí Starostové a nezávislí chce Prahu připravit o 15 miliard. Primátor tyto věty trousí opakovaně, byl bych rád, kdyby konkrétně uvedl zdroj tohoto jeho tvrzení. Žádné takové číslo naše hnutí nikdy neuvedlo. 
 
Za druhé dlouhodobě jsem přesvědčen, že zákonná úprava rozdělování daňových výnosů státu obcím a městům je nespravedlivá a především neodůvodněná. Rozdíl mezi nejbohatší Prahou a nejchudším městem v příspěvcích, které stát směřuje na jejich občany, je 4,5 násobný. Jinými slovy obdrží-li Praha na jednoho občana 30 tis. Kč ročně, takové Dolní Břežany u Prahy dostanou na svého občana jen 6,6 tis. Kč. Před několika lety byl tento rozdíl dokonce 6,5 násobný. Musím připomenout, že rozdíl mezi Bratislavou a „nejchudší“ obcí na Slovensku je jen 2,5 násobný, v Rakousku znají dokonce rozdíl ještě o něco nižší. Nehodlám nic měnit ani na stanovisku, že Praha je nadfinancována. Z této přemíry veřejných zdrojů potom pramení podivné pražské investice do předražených zakázek, což je ještě velmi jemné označení, tu se objeví tunel Blanka, onde tunel jiný anebo různé se vymyslí drahé kartičky, o nichž i sami Pražané mají svou jasnou „open“ představu. Praha mohla mít chodníky pozlacené, kdyby její představitelé odpovědně hospodařili. 
 
Argument, že hlavní město má malý poměr peněz z tzv. krajských příjmů, již působí úplně směšně. Doporučuji stávajícímu primátorovi informovat se u bývalého primátora Jana Kasla, jenž byl při vyjednávání zákona v době, kdy se tyto poměry krajských přídělů stanovovaly. Praha je totiž nejen obcí, ale zároveň i krajem. Dostává tedy „krajské“ prostředky pouze na ty činnosti, které již nemá uhrazeny v rámci „městských (obecních)“ prostředků. Středočeský kraj se skládá z nejvyššího počtu měst a obcí v naší zemi, plní značné množství veřejných úkolů, které neplní nikdo jiný. Nadto po změně vzájemných poměrů mezi kraji nevolá ani Asociace krajů, protože věcné důvody dosud nikdo nepředložil. Naopak věcných důvodů pro zásadní změnu financování čtyř největších měst a zbytkem republiky existuje přehršel.
 
Pan primátor poněkud opomíjí (anebo to vůbec neví), že financování samospráv podléhalo téměř ročnímu zkoumání vysokoškolských odborníků, jejichž analýza má sloužit jako podklad pro změnu zákona. Podle stávající právní úpravy stát všem obcím a městům na jejich občany směřuje pouze 3% stejných (rovných) prostředků. Ovšem podle analýzy totožné náklady na zajišťování veřejných úkolů mají obce a města bez ohledu na velikost ze 40%! To je právě nepoměr (3% totožných příjmů ku 40% totožných výdajů), o kterém hovoří vládní programové prohlášení. Podle něho se vláda zavazuje příjmy obcí upravit tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudší“ a „nejbohatší“ obcí a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. 
 
Dojde-li k omezení některých nehospodárných investic pražského magistrátu, nemám pocit, že by to ani samotným Pražanům nějak vadilo, spíše opačně. Není mým cílem ani plánem mých kolegů srazit hlavní město na kolena. Je nám jasné a považujeme za odůvodněné, že na občany Prahy prostě stát musí směřovat více prostředků, než kolik zbývá na ostatní. Hlavní město je holt hlavní město a máme ho jen jedno. Ale stávající rozdíl je i podle vládního programového prohlášení nutno reformovat (napravit). Konečně by snad i Praha začala šetrně hospodařit, což bude další dobrý efekt provedení této reformy. 
 
Čím dál víc se ukazuje, že se pražský primátor stal maskotem zcela jiné koalice než té vládní. Je symbolem volebního podvodu na samotných Pražanech. Je evidentní, že si pokouší vyčistit ušpiněné triko účelovými a zavádějícími argumenty a stylizace do pozice obhájce Pražanů. V otázkách nápravy financování samospráv si jej však podle mého přesvědčení nevybílí. Ani kdyby použil firmu Dočista.

Autor: aktualne.centrum.cz, blog Bohuslava Svobody