Hlavní stránka Info a média Komentáře Plníme slib: Navrhujeme korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí

Plníme slib: Navrhujeme korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí

30. 12. 2023

Děláme to, co je správné a co jsme slíbili – zavedení volby poštou pro Čechy žijící v cizině.  Ti by mohli volit poštou už v roce 2025 ve volbách do Poslanecké sněmovny. Návrh zákona začátkem prosince předložili poslanci koaličních stran v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Korespondenční volba pro Čechy v zahraničí je jedním z cílů programového prohlášení vládní koalice. Za prioritu ji má především hnutí STAN.

Plníme slib: Navrhujeme korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí

Plníme slib: Navrhujeme korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí

Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích. „Je tu část českých občanů, kterým je dost komplikováno až upíráno jejich právo volit. Problém je v tom, že zatímco volič v ČR má volební místnost v okruhu pár set metrů až jednotky kilometrů, volič ze zahraničí to má až tisíce kilometrů,” popsal místopředseda hnutí STAN Jan Farský. 

Navrhovaná předloha, kterou se mění zákon o správě voleb a některé další normy, je transparentní cestou k zavedení korespondenčního hlasování pro voliče pobývající v zahraničí. „Má zajistit korespondenční hlasování jak po 1. lednu 2026, kdy by měl nabýt účinnosti zákon o správě voleb, tak pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2025,“ doplnil Rakušan. Dosavadní návrhy úpravy korespondenčního hlasování toho nedosahují. Ten senátní totiž upravuje pouze aktuální zákony a řeší situaci po 1. lednu 2026. Nepočítá tak logicky s novou a nutnou podobou zákona o správě voleb. 

„Samostatný návrh na zavedení korespondenčního hlasování, který je právě předkládán, proto může přispět ke včasnému přijetí zákona o správě voleb.Zároveň bude korespondenční hlasování jako celek podrobeno obvyklému legislativnímu procesu a široké politické diskusi, na kterou se velmi těším,“ uvedla poslankyně Lucie Potůčková (STAN), která je jednou ze spolupředkladatelek návrhu.

Korespondenční volba je standardem v demokratických zemích, co do členů Evropské unie, svým občanům tuto možnost nenabízí pouze minimum zemí, mezi nimi například Francie, Chorvatsko a právě Česká republika. Poštu by přitom podle odhadu resortu vnitra mohlo k hlasování využít  600 000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem (v posledních dvou jmenovaných případech ovšem za splnění potřebných podmínek).  „V drtivé většině evropských zemí možnost distančního hlasování máme a tento institut tam u ústavních soudů prošel. Můžeme rovněž vycházet ze zkušeností z těchto zemí a inspirovat se i chybami a nedostatky,” shrnul poslanec Roman Bělor (STAN). S tím souhlasí i Potůčková s Farským. „Těším se, že nejen splníme slib, ale hlavně se zařadíme po bok vyspělých demokracií. Je ostudou, že část občanů má extrémně ztížený přístup k základnímu právu - právu volit,” uzavřel Farský.

Návrh na zavedení korespondenční volby navržený Senátem leží ve Sněmovně už od roku 2021. Prosazení zákona ovšem až dosud vázlo. A ani jeho budoucí projednávání by nemělo projít dolní komorou podle předpokladů hladce. Komplikovat ho budou oba opoziční subjekty, hnutí ANO a SPD. Jejich představitelé opakovaně zdůrazňují, že jsou kvůli zákonu ochotni rozpoutat dlouhotrvající obstrukce. Ačkoliv původně již zmiňované ANO a jeho kabinet mělo korespondenční volbu v programovém prohlášení.

„Boj to asi bude poměrně náročný a dlouhý. Samozřejmě se bude bagatelizovat i téma jako takové, bude se využívat populismu a tvrzení typu: „Máte mnoho důležitějších věcí na práci.“ Korespondenční volba je součástí programového prohlášení vlády a dává rovné volební šance i lidem, kteří žijí v zahraničí a chtějí dění v České republice zcela legitimně ovlivňovat. Už to tady mělo být dávno,” shrnul ministr vnitra Rakušan.


Pojistky proti falšování

Pojistka první: 
Korespondenční hlasování je možné jen s využitím písemností dodaných zastupitelským úřadem. Úřad zároveň eviduje, kdo o písemnosti požádal. Není možné, aby platně korespondenčně hlasoval volič, kterému před tím zastupitelský úřad nevydal písemnosti.

Pojistka druhá:
Písemnosti ke korespondenčnímu hlasování se zasílají přímo voliči, nebo si je volič vyzvedne osobně, popřípadě prostřednictvím zástupce s úředně ověřenou plnou mocí. Tím se snižuje riziko, že se písemnosti dostanou do nepovolaných rukou. 

Pojistka třetí:
Součástí písemností je také identifikační lístek. Jde o veřejnou listinu na přísně zúčtovatelném tiskopisu (číslovaném). Padělání veřejné listiny je podle § 7 trestního zákoníku trestné i v zahraničí. Bez odevzdání vyplněného identifikačního lístku nelze platně korespondenčně odhlasovat. 

Pojistka čtvrtá:
Identifikační lístek musí být vlastnoručně podepsán voličem.