Hlavní stránka Info a média Komentáře PETR LETOCHA: ÚPRAVA ZBRAŇOVÉ LEGISLATIVY POSÍLÍ NAŠI BEZPEČNOST

PETR LETOCHA: ÚPRAVA ZBRAŇOVÉ LEGISLATIVY POSÍLÍ NAŠI BEZPEČNOST

31. 1. 2024

V kontextu tragické události, která se v závěru loňského roku stala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dostalo projednávání zbraňové legislativy úplně jiný tón. V Poslanecké sněmovně jsem už od minulého roku zpravodajem zákona o zbraních a na toto téma jsem také společně s naším předsedou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem 10. ledna pořádal sněmovní kulatý stůl. Dovolte mi se s vámi podělit o jeho závěry, o nynější stav projednávané zbraňové legislativy a její zásadní změny.

PETR LETOCHA: ÚPRAVA ZBRAŇOVÉ LEGISLATIVY POSÍLÍ NAŠI BEZPEČNOST

PETR LETOCHA: ÚPRAVA ZBRAŇOVÉ LEGISLATIVY POSÍLÍ NAŠI BEZPEČNOST

Prvním a možná nejvýznamnějším krokem je přechod od papírových zbrojních průkazů k jejich elektronické verzi. Drtivou většinu úkonů a podání bude možné učinit elektronicky, a to prostřednictvím aplikace Centrálního registru zbraní. Možnost fyzických podání bude zachována. Tento krok modernizuje celý systém a také značně usnadní administrativní procesy spojené s držením zbraní. Další zásadní změnou je reorganizace zbrojních průkazů, kde dojde k redukci pěti existujících skupin na dva hlavní typy zbrojních oprávnění. Současně se mění i platnost zbrojních oprávnění, která nyní budou platná na dobu neurčitou, avšak s podmínkou pravidelných zdravotních kontrol každých pět let. Tento krok je zaměřen na zvýšení bezpečnostních standardů a je v souladu s obecným trendem zajišťování větší bezpečnosti veřejnosti. Navrhovaná legislativa je pak transpozicí evropské směrnice. 

Významnou novinkou jsou také zpřísněné povinnosti pro lékaře a prodejce zbraní, kteří budou muset aktivně hlásit podezřelé situace, které by mohly vykazovat známky nebezpečí. K tomu se přidává i možnost preventivního odebrání zbraně policií. Každý lékař navíc bude mít přístup do centrálního registru zbraní. Vláda bude nově zplnomocněna ke změně způsobu prokázání zdravotní způsobilosti. 

Proces schvalování zákona byl zahájen v červnu 2023, přičemž zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2026. Na kulatém stole jsme se napříč politickým spektrem shodli, že současné návrhy zákonů se nebudou vracet do 2. čtení a po vypořádání pozměňovacích návrhů projde zákon 3. čtením. Z důvodu platnosti až v roce 2026 existují politické i veřejné tlaky na rychlejší účinnost. Vznikla tak pracovní skupina složená z politiků koalice i opozice a expertů, jejímž cílem je dosáhnout shody na novele aktuálně platného zákona, která by obsahovala nejdůležitější body z navrhovaného zákona. Novela by pak mohla ve zrychleném režimu vejít v platnost už od 1. 7. 2024, případně nejpozději od 1. 1. 2025.

Autor: Petr Letocha