Hlavní stránka Info a média Komentáře Petr Gazdík: Zákon o pedagogických pracovnících projednává Sněmovna

Petr Gazdík: Zákon o pedagogických pracovnících projednává Sněmovna

27. 10. 2022

Ve Sněmovně se v těchto dnech začíná projednávat novela zákona o pedagogických pracovnících. Tento zákon je první, věřím že ze série změn školských zákonů, které budou znamenat skutečné změny ve vzdělávání. A že jsou potřeba.

Petr Gazdík: Zákon o pedagogických pracovnících projednává Sněmovna

Petr Gazdík: Zákon o pedagogických pracovnících projednává Sněmovna

Svět se v posledních desetiletích prudce mění a už dnes víme, že až 60% dnešních prvňáčků připravuje vzdělávací systém na povolání, které ještě neexistují. To je zásadní změna proti časům našich prarodičů, kteří často se znalostmi ze školy vydrželi až do důchodu. Zásadní dovedností každého absolventa jakékoliv školy musí být : umět se učit novým věcem.
Kde jinde začít změny ve školství než u samotných učitelů a jejich přípravě na jedno z nejkrásnějších povolání, které utváří nové generace. A o tom je zákon o pedagogických pracovnících. Cílem je realizovat změny profesní přípravy učitelů akcentující zejména jejich praktické dovednosti. Podpořit začínající učitel tak, aby po roku až dvou nevyhořeli a také posílit postavení ředitelů jako manažerů.
Začínajícím pomůže v zákoně nově definovaný uvádějící a provázející učitel. Umožní nástup odborníků z praxe, na 2.stupeň ZŠ a střední školy, kteří do 3 let musí splnit předpoklady odborné kvalifikace. Reviduje se také odborné požadavky na speciální pedagogy, asistenty pedagoga a školské logopedy. Zákon také navrhuje zakotvení pravidla o výši platů učitelů – závazek minimálního objemu financí na platy učitelů 130% průměrné mzdy.
 
Přes válku a energetickou krizi nesmíme zapomínat na budoucnost. Bez skutečných změn ve vzdělávání nemusí být naše ekonomika za několik let plně konkurenceschopná. Národ J.A.Komenského nesmí zapomenout na své kořeny. Jen tak si zajistí budoucí prosperitu.