Hlavní stránka Info a média Komentáře Pavla Pivoňka Vaňková: Lex Ukrajina - zákon, který pomůže

Pavla Pivoňka Vaňková: Lex Ukrajina - zákon, který pomůže

17. 3. 2022

Poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková se stala za sociální oblast spoluautorkou tří pozměňovacích návrhů k tzv. lex Ukrajina. O co se jedná a proč jsou tyto návrhy důležité? A jakým dalším způsobem pomáhá místopředsedkyně výboru pro sociální politiku ukrajinským dětem?

Pavla Pivoňka Vaňková: Lex Ukrajina - zákon, který pomůže

Pavla Pivoňka Vaňková: Lex Ukrajina - zákon, který pomůže

U tzv. lex Ukrajina jste spoluautorkou tří poslaneckých pozměňovacích návrhů. První se týká dětských skupin. O co v návrhu jde?
Tento pozměňovací návrh umožní, aby mohly dětské skupiny vznikat v průběhu celého roku a staly se součástí státního financování. Abych to vysvětlila: dosud bylo nutné, aby se dětské skupiny, které chtějí získat státní podporu, registrovaly do konce ledna. To by samozřejmě přineslo hodně komplikací pro rodiny ukrajinských uprchlíků. Díky našemu návrhu se ale mohou zapojit do státního financování i v průběhu roku.

Proč jsou vůbec dětské skupiny důležité, v čem mohou uprchlíkům z Ukrajiny pomoci?
Mohou ulehčit život jak dětem samotným, tak i jejich rodičům. A to poměrně zásadním způsobem. Pro děti znamenají jednodušší adaptaci na nové prostředí. Přijdou přirozeně do kontaktu s novým jazykem, tedy s češtinou. Nenásilnou formou se také připraví na režim běžné výuky, do kterého by se mohly dostat už v září letošního roku. A dospělým, zejména maminkám, se přes den tzv. uvolní ruce. Budou mít prostor pro hledání zaměstnání i následně na práci samotnou.

Dále jste se s kolegy zasadili o to, aby Ukrajinci v nouzi měli v ČR všechny sociální služby zdarma. Jak to bude přesně fungovat?
Představte si, že zdravotní stav váš nebo vašeho potomka či příbuzného neumožnuje, abyste žili plnohodnotně. Potřebujete pomoc, potřebujete využít sociálních služeb. Ty si ale z důvodu finanční tísně nemůžete dovolit, takže se kvalita vašeho života ještě víc zhorší. V některých případech může jít dokonce o život. Proto jsme tímto pozměňovacím návrhem přistoupili k tomu, že ukrajinští uprchlíci, kteří jsou ve finanční nouzi, budou mít nárok na sociální služby bez úhrady nákladů. Ty za ně uhradí stát. Pomůžeme tak handicapovaným, seniorům nebo těžce nemocným dětem…

Navrhli jste i tzv. solidární příspěvek pro domácnosti. Co to znamená a komu je příspěvek určen?
Jsem v kontaktu s desítkami rodin, které se rozhodly poskytnout ubytování u sebe doma nebo například na chatách a chalupách. Nikdo je do toho nenutil, zkrátka pomáhají. A právě tyto rodiny jsme chtěli odměnit a zároveň jim alespoň trochu pokrýt nejnutnější náklady. Třeba na topení nebo na vyšší spotřebu vody. Proto jsme navrhli vyplatit tzv. solidární příspěvek. Tím umožníme ukrajinským uprchlíkům, kterým jsme dočasně poskytli pomoc, aby bydleli důstojně v „domácím“ prostředí. Příspěvek musí ještě schválit vláda. 

Ještě obecně k lex Ukrajina. Proč je vůbec důležité takový zákon v ČR mít?
Je to zřejmé. Zákony se musí dodržovat, ale v této mimořádné situaci to není vždy možné. Proto Česká republika potřebuje přijmout taková zákonná opatření, která nám to pomohou ošetřit. Díky nim se například prodlouží lhůty a podobně.

Vy konkrétně pomáháte ukrajinským dětem i jinak…
Ano, v rámci iniciativy Pivoňka pomáhám zejména rodinám s dětmi, protože stávající válečný konflikt postihl hlavně je. Ženy a děti musely opustit svoje rodiny, manžele a tatínky. Teď se například soustředíme na sbírání školních pomůcek. Oslovila nás totiž jedna maminka z Frymburku u lipenské přehrady s tím, že ukrajinské děti půjdou poprvé do dětské skupiny ve zdejší základní škole. A ačkoliv se jim doposud podařilo sehnat téměř vše, zcela jim chyběly školní potřeby jako batohy, penály, sešity, propisky a další věci. Nám se je podařilo sehnat v poměrně krátké době. Hlásili se jak jednotlivci, tak i celé firmy. A tak jsme mohli obdarovat děti nejen ve Frymburku, ale i v Libníči a Lišově na Českobudějovicku a ve Vodňanech.