Hlavní stránka Info a média Komentáře ONDŘEJ LOCHMAN: DOPRAVA JEDE: JAKÉ JSOU NOVINKY (NEJEN) OČIMA ŘIDIČŮ?

ONDŘEJ LOCHMAN: DOPRAVA JEDE: JAKÉ JSOU NOVINKY (NEJEN) OČIMA ŘIDIČŮ?

31. 1. 2024

Přelomový. Tak bych se nebál označit nedávno skončený rok z pohledu dopravy, především pak v očích řidičů.

ONDŘEJ LOCHMAN: DOPRAVA JEDE: JAKÉ JSOU NOVINKY (NEJEN) OČIMA ŘIDIČŮ?

ONDŘEJ LOCHMAN: DOPRAVA JEDE: JAKÉ JSOU NOVINKY (NEJEN) OČIMA ŘIDIČŮ?

Nejčastěji skloňovanou úpravou byla jistě novela zákona o silničním provozu. Přehlednější a cíleně přísnější bodový systém, možnost se plnohodnotně učit řídit pod dohledem mentora již od 17 let nebo řidičák na zkoušku. Další příjemnou změnou je zrušení povinnost řidičů vozit u sebe řidičský a technický průkaz. Zapomnětlivý řidič se už tak nemusí bát zbytečné pokuty. Zapracovalo se i na Portálu dopravy, a proto je možné např. zažádat o provedení změn v Registru silničních vozidel plně elektronicky. Řidiči mohou také využít např. informování o stavu svého bodového konta pomocí SMS.

Téměř po celý rok se pracovalo také na tzv. liniovém zákoně. Jeho finální znění obsahuje mnoho nástrojů urychlujících přípravu důležitých dopravních staveb. Pro řidiče to znamená rychlejší přísun nových kilometrů dálnic, ale také modernizaci železničních koridorů nebo přípravu vysokorychlostních tratí. Dálniční síť budujeme už desítky let, často po jednotkách kilometrů ročně. Nyní ale je reálné, že se do 10 let řidiči svezou po kompletních více než dvou tisících kilometrech. Limitem budou spíše finance než povolovací procesy. Vysokorychlostní tratě jsou již v přípravě, ale stále na začátku, a právě zmiňované legislativní úpravy umožní rychlejší přípravu tratí.

Po celý rok probíhala také debata o bezpečnosti jak na silnicích, tak na železnici. Od nového roku je možné odstranit nelegální billboardy a další reklamní nosiče jednodušeji v ochranném pásmu komunikací. Z bezhlavého sypání peněz do jakéhokoliv zabezpečení jsme přepnuli myšlení k cíleným efektivním změnám, kdy např. u železnic chceme implementovat celoevropský zabezpečovací systém – ETCS primárně tam, kde si to provoz vyžaduje. Pro "lokálky" existují levnější a pro daný účel stejně efektivní řešení. Zejména pro rušná místa v centrech měst je tu nově možnost zřídit tzv. zónu setkávání, která umožní na základě vzájemného respektu posílit bezpečnost všech účastníků provozu a uživatelů sdíleného prostoru bez nutnosti vytváření fyzických bariér. Mám radost, že tuto zónu již zavádějí v Brně nebo v Táboře, kde se dle tohoto předpisu už projektuje veřejné prostranství.

Do roku 2024 si neseme i další rozpracovaná témata. Změnou zákonů chceme umožnit zavedení moderních trendů do veřejné dopravy, speciálně se pak zaměříme na změny nutné k provozu tzv. vlakotramvají, nebo vytvoření tzv. „virtuálních zastávek“ pro autobusy/minibusy veřejné dopravy, které by pro málo osídlené oblasti mohly nabídnou dostupnou a levnější dopravu. Systematicky pak budeme řešit ničení silnic a dálnic přetíženými kamiony. Tím naše plány ale rozhodně nekončí.

 

Autor: Ondřej Lochman