Hlavní stránka Info a média Komentáře Odpovědnější projednávání obecních rozpočtů

Odpovědnější projednávání obecních rozpočtů

28. 7. 2011

SEDLÁČKOVÁ Veronika, moderátorka. Občané by měli mít víc možností, jak ovlivnit podobu obecních rozpočtů, navrhuje to vládní strana TOP 09 v souvislosti s novelou, která se týká rozdělování daní mezi obce a kterou tento týden ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení, podnětu 1 z koaličních partnerů se v dnešní poznámce Ozvěn věnuje politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie.

 

JELÍNEK Lukáš, politolog Masarykovy demokratické akademie
--------------------
Ministerstvo financí plánuje, že od roku 2013 budou výrazně posíleny sdílené rozpočty obcí, prý až o 8,5 miliardy, v návaznosti na to, hodlá přijít poslanec za TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí Stanislav Polčák z legislativní předlohou, podle které by docházelo k odpovědnějšímu projednávání obecních rozpočtů a samosprávy by se musely veřejně zabývat podněty občanů, včetně důkladného vysvětlení, proč byl jejich návrh zamítnut, šlo by o krok správným směrem, vždyť už dnes se setkáváme s tím, že leckde je účast občanů při jednání zastupitelstev chápána ryze formálně, veřejná rozprava je regulována a marginalizována a lidé se na radnicích obtížně dostávají k informacím, na které mají ze zákona právo, nešvar opovrhování obyvatelstvem se přitom zdaleka netýká jenom velkoměst, ale i řady menších obcí, když se vytvoří patřičné přítmí a třeba dojde i ke zkrocení lokálního tisku, spřádají se komunální klientelistické sítě jako po másle, občané nadávají na poměry ve vládě či parlamentu a zapomínají, že největší tma bývá pod svícnem, proto je každé opatření, které povede ke zprůhlednění práce správců obcí a k jejich vyšší finanční odpovědnosti vítáno, možná pak též ubude vesnic a měst ošklivě zadlužených nebo se rovnou potácejících na hraně bankrotu, paralelně notovaným evergreenem je záměr svěřit kontrolu hospodaření obcí nejvyššímu kontrolním úřadu, dodejme však, že pes je zakopán nejen v pravomocích NKÚ, nýbrž také v povinnosti řídit se jeho závěry, dosud se mu často vysmívají i na ministerstvech a ještě 1 nápad na sblížení komunálních politiků s obyvatelstvem zmiňme, je jím aplikování participativní demokracie, lidé někdy získávají dojem, že starostové obětavěji slouží zákulisním hráčům a skupinám než svým voličům, přímá volba by mohla být lékem leč nikoliv všelékem, zaznívají totiž relevantní námitky, že přímo volený starosta by byl zhusta postaven proti poměrně navolenému zastupitelstvu, z nějž je vybírána obecní rada, následovat by mohly nekončící debaty ba války, přesto i tento námět za diskusi stojí, stejně jako jeho různé modifikace, například ta, podle níž by se starostou stal člověk s nejvíce preferenčními hlasy na vítězné kandidátní listině, jak vidno, redukovat politiku pouze na dění v pražských institucích by bylo krátkozraké, tak jako se dům buduje od základů, je nebytné i politiku provětrávat od nejnižších pater, potom se snad dočkáme i nějakého toho slibného vánku na samotném vrcholu.
 
SEDLÁČKOVÁ Veronika, moderátorka
--------------------
Doufá politolog Lukáš Jelínek.

Autor: ČRo 1 - Radiožurnál