Hlavní stránka Info a média Komentáře Nábytek z IKEA a politické kamaráčofty aneb Jak se rozkrádají evropské fondy

Nábytek z IKEA a politické kamaráčofty aneb Jak se rozkrádají evropské fondy

1. 5. 2011

Vítězové předem domluvených tendrů odvádějí politickým stranám desátky. Korupce je běžnou součástí života, říká senátor Jan Horník.

 

ČESKÁ POZICE
Senátor Jan Horník se nebojí o stavu čerpání peněz z EU hovořit bez příkras a úřednických kudrlinek.
Lidé v Řídícím a koordinačním výboru se dorozumívali směsí „bruselštiny“, anglických výrazů a českých novotvarů. Počátkem dubna se v Praze zcela bez zájmu médií sešel Řídící a koordinační výbor, který dohlíží na čerpání evropských dotací. „Probůh, to bude zase nuda o Evropské unii,“ napadne vás. Dříve než kliknete jinam, vyslechněte následující: jde o klíčový článek bruselského penězovodu, který může brzy vyschnout. Zejména, pokud si členové zmíněného výboru budou mazat med kolem úst a skandály s evropskými dotacemi přehlížet.
 
ČESKÁ POZICE oslovila Jana Horníka, senátora za hnutí Starostové a nezávislí a starostu Božího Daru, aby se o zážitcích ze setkání podělil. Proč zrovna jeho? „Jděte za Horníkem, jediný se na výboru nebál promluvit o stavu čerpání bez příkras a úřednických kudrlinek. Lidé z Evropské komise pěkně koukali,“ zněla reference na senátora od vysoce postaveného úředníka státní správy. Nemýlil se.
 
ČESKÁ POZICE: Jaké zkušenosti jste si odnesl ze zasedání Řídícího a koordinačního výboru?
HORNÍK: Když jsem tam byl minulý rok, připadal jsem si jako v Jiříkově vidění. Lidé se dorozumívali směsí „bruselštiny“, anglických výrazů a českých novotvarů. Poprosil jsem proto všechny přítomné, aby příště mluvili česky. Letos jsme už česky mluvili a rozuměli jsme si.
 
ČESKÁ POZICE: Vraťme se k podstatě setkání. Co na něm zaznělo?
HORNÍK: Dospěl jsem k poznání, že česká strana nechce nechat Evropskou komisi (EK) nakouknout do domácí kuchyně. Problémy, které má, si raději řeší doma. Ministerští pracovníci, kteří jsou do výboru delegovaní, nechtějí navenek sdělovat, že jejich resort má potíže. Shazovali by tím Českou republiku. Takto „odvážní“ úředníci by také mohli být odvolaní nadřízenými náměstky a ministry, protože poškozují české zájmy.
 
ČESKÁ POZICE: Vy jste kritický byl?
HORNÍK: Výhoda zástupce parlamentu, pokud není navázán na stranu, tkví v tom, že se může svobodněji vyjadřovat a kritizovat některé nepravosti, aby EK nenabyla dojmu, že je všechno v pořádku. Na konci finančního období by se pak mohlo zjistit, že budeme muset do Bruselu nějaké peníze vracet.
 
Koordinační výbor nebo selanka?
 
Řídící a koordinační výbor je nejvyšší institucí v ČR, jež sleduje toky peněz v evropských strukturálních fondech. Jeho předsedou je ministr pro místní rozvoj. Na setkáních, která se konají minimálně dvakrát ročně a jsou neveřejná, zasedají nejen představitelé státních institucí a krajů, ale i sociální partneři a zástupci parlamentu. Výbor se zabývá čerpáním evropských dotací a přesuny peněz mezi jednotlivými operačními programy. Členy má informovat o aktuálních problémech a návrzích na zlepšení systému rozdělování peněz z EU. Na svá jednání si výbor může pozvat zástupce z Evropské komise.
 
ČESKÁ POZICE: Zdá se, že tam musela panovat pozitivní atmosféra. Narušil jste tuto selanku?
HORNÍK: (Smích) Všichni si notovali, jak je to perfektní, jak se dobře čerpá, jak přijdou další vlny a že všechny peníze vyčerpáme. Nikdo si nepřipustil zásadnější problém. Již před začátkem setkání se mi podařilo prosadit jako bod jednání zprávu o současném stavu ve dvou regionálních operačních programech – Jihozápad a Severozápad (důvodem bylo zatčení ředitele úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petra Kušnierze a chystané obvinění bývalého šéfa úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiřího Trnky a jeho zástupce – pozn. red.). Zástupci z těchto regionů nás informovali, jak se odehrávaly korupční kauzy. Byl tam také předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, poslanec ODS Jiří Šulc, který k mému překvapení vše bagatelizoval. Prohlásil, že šlo o pochybení jednotlivce, a nikoli systému.
 
ČESKÁ POZICE: Vy s Jiřím Šulcem nesouhlasíte?
HORNÍK: Problémů je mnohem víc. Existují různá trestní oznámení. Dokonce jsou stížnosti k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Asi nebude všechno v pořádku. Když jsem to před zástupci EK zmínil, poslanec Šulc řekl, že už konečně ví, „odkud vítr vane“. Domnívá se, že trestní oznámení a upozornění OLAFu jsem podával osobně. To však není pravda.
 
ČESKÁ POZICE: Je chyba v systému čerpání dotací?
HORNÍK: Jako opoziční politici jsme spolu se senátorkou Alenou Dernerovou z Mostecka přesvědčeni, že existují penězovody do politických stran. Když se podíváte na některé zakázky, zjistíte, že jsou vybírané nestandardními způsoby. Připravují je nasmlouvané firmy, které dopředu nastaví výběrová řízení, aby je vyhrály subjekty, jež si vybraly politické struktury ze severních Čech. Vybraný subjekt pak odvádí politickým stranám desátky.
 
ČESKÁ POZICE: Uvedl byste konkrétní příklad?
HORNÍK: Například zakázka na rekonstrukci Becherovy vily v Karlových Varech. Soutěž na zakázku do sto milionů korun byla zrušena. Její vítěz dle informací, které se ke mně dostaly, byl nabádán, aby z ní odstoupil. Nebyl to zkrátka vysněný vítěz sociální demokracie. Bylo mu naznačeno, že pokud ze soutěže neodstoupí, nejen že si „nesáhne“ na další veřejné zakázky, ale prý se postarají i o to, aby nedostal ani zakázky v soukromé sféře.
 
ČESKÁ POZICE: Víte, kdo byl s touto výhružkou za původním vítězem?
HORNÍK: Vyplývá to z následného postupu. V dalším výběrovém řízení vyhrálo konsorcium dvou firem. Jednou z nich byla společnost Prefa-Beton Cheb, v jejichž statutárních orgánech seděl krajský zastupitel. To propojení bylo jednoznačné a kritizované. Bohužel se nic nestalo a Prefa-Beton Cheb v tendru zůstala jako jediná firma. Když se dnes podívám na výsledek jejich práce a ptám se, kam se poděly desítky milionů korun, nestačím se divit.
 
ČESKÁ POZICE: Co se za peníze pořídilo?
Peníze se vytahují prostřednictvím spřízněné firmy, které přispějí na volební kampaň politické strany, nebo zajistí jiné výhody HORNÍK: Už dnes jim došly peníze. Nemají prostředky ani na dostavbu a vybavení, které přitom bylo součástí poptávkového řízení. Zvolili nejlevnější nábytek, který by si do kanceláře nedala většina politiků. Nechci nijak hanět jméno firmy IKEA, ale je to nábytek, který slouží především mladým lidem a těm, kdo mají trochu hlouběji do kapsy. Zvolený nábytek se však ke zrekonstruované Becherově vile vůbec nehodí. Takto lze vytahovat peníze ven. 
 
ČESKÁ POZICE: Jak se vytahují peníze z veřejných zakázek?
HORNÍK: Zejména se to děje prostřednictvím spřízněných společností, které dokážou v rámci své reklamní kampaně přispět i na volební kampaň určité politické strany, nebo jim zajistit jiné výhody. Kdyby se do případu rekonstrukce Becherovy vily pustila protikorupční policie, všichni bychom se divili, jak to skutečně bylo.
 
ČESKÁ POZICE: Proč o tom firma, která musela odstoupit ze soutěže, nepromluví před policií?
HORNÍK: Lidé se bojí promluvit. Zaměstnávají desítky lidí, a pokud by padli, přijdou zaměstnanci o práci. Nechali by si od politického šílence, který je tam jen kvůli penězům, zničit léta budovanou firmu.
 
ČESKÁ POZICE: Vráťme se k setkání se zástupci Evropské komise. Zmínil jste před nimi další sporné tendry?
HORNÍK: V rámci operačního programu Severozápad se vypisují různé výzvy. Jedna z nich je zacílena na budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Kvůli korupčnímu skandálu okolo Regionální rady regionu soudržnosti Sevrozápad byl prodloužen termín na odevzdávky projektů. Vyprší tento týden. Přímo od lidí z Rady Karlovarského kraje se ke mně doneslo, že tyto peníze jsou předem rozdělené.
 
ČESKÁ POZICE: O jakou částku jde?
HORNÍK: Asi o 1,1 miliardy korun. Na Severozápadě existuje deset okresů. Tři jsou v Karlovarském a sedm v Ústeckém kraji. Řeklo se, že Karlovarský kraj dostane z tohoto obnosu 450 milionů korun, na každý okres 150 milionů. Dokonce jsem se dozvěděl, že ze 150 milionů určených pro Karlovarsko má sto milionů posloužit na opravu střechy Lázní I, neboli Císařských lázní v Karlových Varech.
 
ČESKÁ POZICE: Takové hospodaření pravidla pro čerpání evropských peněz neumožňují...
HORNÍK: Zcela to popírá veřejnou soutěž, v níž se mají mezi sebou jednotlivé projekty utkat. Pouze kvalitní by měly získat při výběrovém řízení vysoké bodové ohodnocení a dotaci.
 
ČESKÁ POZICE: Zmíněná dohoda je tedy nepsaná?
HORNÍK: Samozřejmě, že jsem popisoval nepsanou a neformální dohodu regionálních politiků. Jakmile by se to objevilo v nějakém oficiálním stanovisku, obrátilo by se to proti celému Severozápadu. Řeknu to jednoduše: Kluci a holky se dohodli, že to tak udělají. Kritizoval jsem tuto skutečnost na Řídícím a koordinačním výboru a upozornil jsem je: „Vím o vašem plánu. Ukažte se, jestli jste takoví kabrňáci, že to tak provedete, i když o tom vím, anebo umožníte, aby prošly i jiné projekty.“ Pokud to tak skutečně rozdělí, budou muset důsledně vysvětlit, proč uspěly jen projekty, o nichž se mluví.
 
ČESKÁ POZICE: Funguje nepsané rozdělování peněz i v jiných krajích?
Je to jako za komunismu, kdy se říkalo, že kdo nekrade, okrádá vlastní rodinuHORNÍK: Mám informace, že se obdobným způsobem určily vítězné projekty i v Ústeckém kraji. Informovali mě o tom lidé z monitorovacího výboru příslušného operačního programu. Říkali, že je obcházeli žadatelé o dotace s prosbou o podporu. Slibovali jim za to jisté věci v budoucnu. Nikdo však není ochotný vyjít s pravdou ven. Řeknou to jen mně a dodají, ať nepočítám s tím, že to dají dál. Jde o celospolečenský problém. Pokud nebude rozetnut, není možné s korupcí skoncovali. Místopředseda vlády Radek John si může dělat, co chce, ale s ničím nehne, protože se do popisovaného prostředí nedostane.
 
ČESKÁ POZICE: Proč?
HORNÍK: V Česku se korupce stala běžnou součástí života. Nikoho neudivuje. Skoro mi připadá, že jsme k ní loajální. Dokonce ti, kteří na korupci poukážou, jsou skandalizování, a ti, kteří korupci provozují, jsou považovaní za normální součást populace. Dle převládajícího názoru je to normální a dělají to všichni. Je to jako za komunismu, kdy se říkalo, že kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu.
 
ČESKÁ POZICE: Překvapilo vás na zasedání Řídícího a koordinačního výboru ještě něco?
HORNÍK: Na setkání zazněla od několika úředníků žádost o zvýšení rozpočtu na administraci projektů. Kupříkladu v Regionální radě regionu soudržnosti Sevrozápad pracuje 85 lidí. Nedovedu si představit, že by jich tam mělo být o 50 víc. Uvítal jsem proto reakci vedoucího delegace Evropské komise Christose Gogose, že v minulosti se na administraci programů dávaly jen minimální peníze. EK to přehodnotila a nabídla, že část evropských peněz lze na tento účel použít. Pokud si dnes někdo stěžuje, že se mu nedostává finančních prostředků, musí si je vzít ze státního rozpočtu. Nepřipustil úvahy, že by EK navyšovala tuto kapitolu.
 
Fanda zimních sportů
 
Zakladatel skateboardové asociace v bývalém Československu a absolvent pražské Vysoké školy ekonomické Jan Horník (1954) je od roku 1990 starostou Božího Daru. Dříve politik ODA (1992–2004) byl v roce 2004 zvolen do Senátu za obvod Karlovy Vary. Od roku 2000 působí rovněž jako krajský zastupitel. Předloni Horník vstoupil do politického hnutí Starostové a nezávislí.
 
 

Autor: Ceskapozice.cz