Hlavní stránka Info a média Komentáře Moderní a chytrá řešení pro obec

Moderní a chytrá řešení pro obec

18. 8. 2022

„Dnes tolik užívaný termín smart city má pro nás ve Slavičíně širší význam. Nechápeme ho pouze jako využití moderních technologií. Být smart pro mě znamená spravovat obec moderně, efektivně, chytře. Tedy vlastně tak, jak to dělá každý dobrý starosta nebo starostka. Technologie jsou jen užitečný nástroj, ne cíl. Cílem je moderní, příjemný, udržitelný život v našem městě,“ říká Tomáš Chmela, který v čele města Slavičín ve Zlínském kraji stojí od roku 2018.  

Moderní a chytrá řešení pro obec

Moderní a chytrá řešení pro obec

Slavičín, podobně jako řada dalších měst a obcí, dlouhodobě trpí odchodem mladých vzdělaných lidí. Po celé republice působí deset zubařů a třicet lékařů do 40 let původem ze Slavičína, v samotném městě přitom zubař i lékař dlouho chyběli. Místní firmy mají nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. „Právě tohle je moje největší motivace, proč udělat ze Slavičína chytré město – změnit ho v atraktivní místo pro život i pro mladší generace, držet krok s velkými městy,“ říká starosta Chmela. 

„Smart“ je i spolupráce s občany a místními firmami
Dnes jsou samozřejmostí moderní způsoby komunikace jak v rámci úřadu, tak s občany: mobilní rozhlas, chytrý zpravodaj, využívání sociálních sítí. Participativní rozpočet, který umožňuje Slavičanům spolurozhodovat o některých investicích. „Participace ale v našem případě nekončí jen hlasováním o projektech. Lidé se do jejich realizace zapojují a svoje nápady pak pomáhají budovat doslova vlastníma rukama,“ vysvětluje starosta. 

Spolupráci obecně ve Slavičíně vnímají jako součást toho, co je smart: společně s místní firmou TVD například vyvinuli vlastní nabíjecí stanici pro elektrokola. „Když jsem hledal řešení pro elektromobilitu, našel jsem řadu plastových čínských nabíječek. Pak jsem ale zjistil, že firma za kopcem umí totéž udělat o polovinu levněji, a to ještě v anti-vandal provedení a s přidanou hodnotou, tedy s kompletním rozvaděčem pro kulturní akce, které se kolem nabíječky v létě konají,“ vzpomíná Tomáš Chmela. Dodává ale, že strategie Chytrý Slavičín nestojí na drobnostech, jako jsou chytrá lavička, chytrý odpadkový koš nebo nabíječka. „Máme ambice řešit komplexnější projekty.“

“Cirkula“ pomáhá šetří peníze i přírodní zdroje
Tím největším je bezpochyby energetické centrum pracovně nazvané Cirkula. Vzniklo přestavbou staré uhelné kotelny na spalování biomasy. Dnes zásobuje teplem domovy dvou a půl tisíc lidí, tedy více než třetiny slavičínské populace. Tím to však rozhodně neskončilo: už nyní jde asi o jediný projekt v ČR, který bude využívat všechny obnovitelné zdroje energie. V areálu Cirkuly se v kogeneračních jednotkách vyrábí také elektřina, letos instalovaná tepelná čerpadla pomáhají využívat energii z rozdílných teplot vzduchu a ještě v tomto roce se chystá osazení všech střech areálu solárními panely, které budou sloužit k ohřevu vody a v létě tak nahradí spalování biomasy. „Rád bych ještě adaptoval starý komín, který je součástí areálu, na využití větrné energie. Pak bychom byli energeticky soběstační a skutečně využívali veškeré dostupné obnovitelné zdroje,“ plánuje starosta Chmela. 

Název areálu Cirkula neodkazuje jen k oběhu ohřívané vody, ale také k oběhu odpadů a surovin a k cirkulární ekonomice obecně. Jeho součástí je také sběrný dvůr a tzv. re-use centrum, které pomáhá vracet zdánlivě nepotřebně věci zpátky do užití. Dešťová voda ze střech se shromažďuje v nádržích, jež budou brzy k dispozici majitelům nedalekých zahrádek k zalévání. Druhotně zpracovaný demoliční odpad z areálu zase posloužil při terénních úpravách v projektu Cirkula. V areálu Cirkuly vzniká i projekt moderního víceúrovňového sběrného dvora, který bude mimo jiné využívat stávající digitální váhu na vážení biomasy. To má také přinést kompletní digitalizaci sběrného dvora.

„Snažím se, aby každý náš krok měl vnitřní logiku, aby byl efektivní, ospravedlnil náklady. Takže třeba náš „chytrý odpadkový koš“ není nějaká technologická libůstka. Má v sobě lis, odpad slisuje a my máme spočítané, že díky tomu ušetříme na svozu,“ vysvětluje Tomáš Chmela svou filosofii, že chytrá řešení se musí vyplatit, mimo jiné proto, aby je radnice dokázala obhájit před spoluobčany. 

Hlasitěji než slova ale hovoří skutky. O prospěšnosti konceptu smart city nejspíš řadu obyvatel Slavičína přesvědčilo to, že díky výše zmíněnému energetickému centru byli uchráněni před skokovým zdražením energií. Spravovat město chytře se zkrátka vyplatí. Všem.