Hlavní stránka Info a média Komentáře Michaela Šebelová: Prevence není nikdy dost, u rakoviny prsu to platí dvojnásob

Michaela Šebelová: Prevence není nikdy dost, u rakoviny prsu to platí dvojnásob

27. 10. 2022

Jako každý rok přichází s říjnem také zdravotní kampaň s názvem Pink October. Vedle Movemberu je měsíc povědomí o rakovině prsu v našich končinách relativně málo známým, v důležitosti jsou si však bezpochyby rovny. Pořádají ji charitativní organizace nejen s ohledem na osvětu, ale také s cílem získat prostředky pro další výzkum, prevenci a diagnózu.

Michaela Šebelová: Prevence není nikdy dost, u rakoviny prsu to platí dvojnásob

Michaela Šebelová: Prevence není nikdy dost, u rakoviny prsu to platí dvojnásob

Možná si říkáte, že podobné kampaně v zemích s tak vyspělým zdravotnictvím, jako mají země Evropy, nejsou potřeba. Bohužel opak je pravdou. Na Parlamentním shromáždění Rady Evropy, kterého jsem se zúčastnila, nám byla představena aktuální data. Rakovina prsu je nejčastější typ rakoviny u žen - postihuje asi 10 % žen. Každoročně v Evropě přibývá asi půl milionů nových případů. 


Současně s tím ale prudce klesají počty včas objevených případů rakoviny prsu. Ať už je to způsobeno disimulací nemoci, tedy jejím vnitřním popíráním, strachem z nadbytečné diagnózy či léčby, obavami z mastektomie (odstranění prsu), z nežádoucích účinků léčby rakoviny, nebo stále nedostatečnou informovaností žen. A bohužel tyto aspekty mají tragické důsledky. Hlavní a nejdůležitější způsob, jak snížit riziko úmrtí spojeného s touto nemocí, je totiž stále její včasné odhalení, tedy odhalení v co nejranějším stádiu. Jen tak bude klesat nejen mortalita, ale také počet případů náročné léčby, jako je například mastektomie a následná chemoterapie. 


Právě proto jsou naprosto zásadní pravidelné prohlídky. Každá žena starší 45 let má v České republice jednou za 2 roky nárok na preventivní mamografický screening hrazený ze zdravotního pojištění. Ženy mladší 45 let si preventivně prsa mohou také vyšetřit, a to podle vhodnosti buď ultrazvukem, nebo mamografem, vyšetření si však hradí samy. Toto vyšetření je doporučováno ženám ve věku od 30-45 let, u kterých je zvýšené riziko výskytu onemocnění. Do této kategorie patřím i já, a tak posledních 5 let si pravidelně jednou za rok zajdu na SONO prsou.  Vyšetření je to zcela nebolestivé, časově nenáročné a není ani nákladné.


Nedílnou součástí prevence, kterou by každý měsíc měla provést každá žena, je samovyšetření. Na internetu naleznete spoustu návodů, jak toto samovyšetření provést. Zvláštní pozornost by měla být věnována zejména bulkám v prsu, ale také výtoku z bradavky či změně jejího tvaru, změnám tvaru a velikosti prsu a změnám na kůži prsu. Když se něco nebude zdát v pořádku, stačí navštívit svého gynekologa či obvodního lékaře, který vystaví žádanku na odborné vyšetření.


V České republice máme díky aktivitám Ministerstva zdravotnictví prevenci v teoretické rovině zvládnutou. Neméně, ne-li ještě více, důležitou je však informovanost. Každá žena by měla znát základní kroky, jak se starat o své vlastní zdraví, a vědět, jaké má možnosti v případě, kdy se něco nezdá v pořádku. Proto si velice cením množství projektů a neziskových organizací, které se u nás zaměřují právě na zvýšení informovanosti a motivace k prevenci rakoviny prsu.  Jednoho takového projektu jsem se společně s dalšími poslankyněmi zúčastnila v rámci Českého dne proti rakovině v květnu tohoto roku. Osvětová kampaň Ministerstva zdravotnictví a organizace Loono s názvem „Poznej (si) prsa“ upozorňuje právě na nezbytnou prevenci spočívající v samovyšetření. Upozorňuje na významný pokles počtu žen účastnících se preventivních vyšetření prsu. Stejně tak bych upozornila na aktivitu Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu, které například v Kunčicích pod Ondřejníkem edukovaly správnou techniku samovyšetření. 


Díky podobným projektům, jako ten výše zmíněný, je spousta informací zásadních pro prevenci rakoviny prsu všude volně dohledatelných. Jak nám ale ukazují statistiky z posledních let, stále to bohužel není dost. 
Proto prosím na prevenci myslete a připomínejte ji také svým blízkým. Zdraví máme jen jedno.