Hlavní stránka Info a média Komentáře Lukáš Vlček: Náš malý Green Deal

Lukáš Vlček: Náš malý Green Deal

5. 5. 2022

Adaptace na klimatické změny a snížení emisí - právě to byla hlavní témata nedávno pořádaného summitu OSN ve skotském Glasgow. Tam se u řečnického pultíku střídali světoví lídři a mnohdy plamenně hovořili o nutnosti globálních změn, abychom se v nedaleké budoucnosti neupekli a neudusili. Na úrovni Evropské unie rezonuje Green Deal, tedy tzv. Zelená dohoda pro Evropu. Téma je umocněno i současným válečným konfliktem na Ukrajině a růstem cen energií, který je ovlivněn především agresí Ruska.

Lukáš Vlček: Náš malý Green Deal

Lukáš Vlček: Náš malý Green Deal

Rád bych krátce na příkladu našeho města ukázal, že ochrana klimatu není cizí ani našemu malému regionu. Realizace environmentálně přínosných projektů má smysl nejen pro zlepšení životního prostředí, ale jejich uskutečnění má také ekonomicky pozitivní dopady. V minulých letech jsme vybudovali mnoho projektů pro snižování produkce skleníkových plynů, řešili odpadové hospodářství, zadržovali vodu v krajině atd. V současné době připravujeme projekty pro modernizaci zdrojů tepla a instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaiky na objektech v majetku města Pacova.

V minulých letech město Pacov realizovalo několik důležitých projektů, jejichž smyslem bylo snížení energetické náročnosti budov. Byly zatepleny školské objekty (ZUŠ, objekty ZŠ Pacov na Náměstí Svobody a Za Branou, Školní jídelna, školní tělocvična, MŠ v Jatecké ulici), radnice či objekty pro bydlení. Nové objekty byly realizovány v nízkoenergetických standardech. Tyto investice přinášejí nemálo provozních úspor a zlepšují také vzhled města.

V současné době jsme na začátku instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaika na střechách objektů v majetku města Pacova, například na střeše školní jídelny, polikliniky, domu sociálních služeb či školní tělocvičny. Celkově se bude jednat o instalaci téměř 1 MWh výkonu. Pro instalaci FVE využijeme také revitalizovanou skládku odpadů, která se nachází v blízkosti zmodernizované čistírny odpadních vod. Tato instalace pokryje významnou část spotřeby elektrické energie čistírny. Instalace FVE máme v plánu doplnit také o bateriová úložiště a chytré řízení sítě.

V našem regionu byla vždy důležitá spolupráce obcí, které mimo jiné dlouhodobě spolupracují při poptávání dodavatelů elektrické energie a plynu. Díky této společné aktivitě našeho mikroregionu (Mikroregion Stražiště) se nám daří poptávat větší objemy, a tím dosahovat nižších jednotkových cen elektrické energie a plynu. Díky tomu i malé obce dosáhnou na výhodné ceny. Tato strategie se nám vyplatila i pro následující období, kdy ceny energií vystřelily strmě vzhůru. Důležitá byla také včasná reakce. 

Z pohledu krajiny a zadržování vody byla důležitá realizace nových vodních ploch (rybník Propad) či obnova stávajících (zámecké rybníky, rybník Mašát). Také v této oblasti připravujeme další projekty, například rekonstrukci rybníka Kameňáku a vybudování nové vodní plochy mezi rybníky Kameňák a Magát. Také máme připraveny projekty na obnovu drobných vodních děl v našich lesích.

Naše lesy zasáhla kůrovcová kalamita, se kterou již několik let bojujeme. Pro budoucí kondici našich lesů je důležitý dlouhodobý přístup. Naše 100% vlastněná firma Pacovská lesní s.r.o., jakožto správce lesů v majetku města Pacova, sází dlouhodobě meliorační a zpevňující dřeviny, a to několikanásobně více, než je předepisováno. Také jsme investovali nemalé finanční prostředky do technologií pro boj s kůrovcovou kalamitou. V regionu také dlouhodobě pracujeme na společné koordinované spolupráci obcí na obchodu se dřevní hmotou.

V oblasti odpadového hospodářství město Pacov v minulosti investovalo do vybudování sběrného dvora v Nádražní ulici a areálu kompostárny Šimpach (bývalé ruiny muničního skladu, které jsme zdědili po armádě a revitalizovali), kde občané mohou odkládat nejen biologicky rozložitelné odpady, ale také stavební suť, která se nám díky tomu neválí ve škarpách a v lesích.

Naše město je akcionářem společnosti SOMPO a.s., která je ze 100 % vlastněna městy a obcemi našeho regionu. V minulých letech společnost investovala do moderních technologií na třídění odpadu, díky tomu dosahujeme nadprůměrných výsledků v třídění odpadů. Nová třídící linka na Hrádku u Pacova pomáhá třídit plastové odpady a papír. Díky vysoké čistotě vytříděných odpadů se firmě daří tyto odpady částečně prodávat, a tím zlepšovat ekonomiku odpadového hospodářství. Občané díky tomu zaplatí méně. Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaiku bychom chtěli také využít pro provoz třídící linky. Aktuálně pracujeme na instalaci FVE na střeše třídící linky.

Do budoucna vidíme, že jsou zde ještě rezervy, na kterých bude nutné zapracovat. Čeká nás modernizace veřejného osvětlení. Město Pacov provozuje více než 500 světelných bodů a řada z nich je technologicky zastaralá a energeticky náročná. Také nás čeká modernizace několika plynových kotelen. Ty bychom chtěli vyměnit za moderní technologie a případně také instalovat tepelná čerpadla a plynové kogenerace, které vyrábějí elektrickou energii a odpadní teplo je využíváno pro provoz objektu.

Na většinu výše uvedených projektů se nám podařilo získat nemalé prostředky ze zdrojů Evropské unie. Tyto projekty a přístupy dávají smysl nejen z pohledu „dobrého hospodáře“, ale zlepšují také životní prostředí v našem regionu.

Autor: Lukáš Vlček