Hlavní stránka Info a média Komentáře Josef Flek: Režim, který si bere za rukojmí i děti, nemůže vystupovat na mezinárodní scéně jako legitimní

Josef Flek: Režim, který si bere za rukojmí i děti, nemůže vystupovat na mezinárodní scéně jako legitimní

13. 5. 2022

Tento týden se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnilo druhé řádné setkání neformální Parlamentní skupiny přátel demokratické Barmy/Myanmy. Vzácným hostem setkání byl ministr exilové demokratické vlády (National Unity Government, dále jen „NUG“) pan Aun Myo Min, který má na starosti agendu lidských práv. Dalším významným hostem byl pan Linn Thant, zástupce NUG pro Českou republiku. 

Josef Flek: Režim, který si bere za rukojmí i děti, nemůže vystupovat na mezinárodní scéně jako legitimní

Josef Flek: Režim, který si bere za rukojmí i děti, nemůže vystupovat na mezinárodní scéně jako legitimní

Tématem setkání byl bezútěšný stav lidských práv v Barmě/Myanmě. Vojenská vláda postrádá demokratickou legitimitu. Ministr Aun Myo Min tímto požádal členy naší Parlamentní skupiny, aby byla otevřena otázka neuznání tohoto režimu Českou republikou. Režim, který si bere za rukojmí dokonce i děti v předškolním věku, nemůže vystupovat na mezinárodní scéně jako legitimní. Momentálně je v Barmě/Myanmě neprávem pozatýkáno a vězněno desítky tisíc mužů, žen i dětí. Vojenská vláda musí pocítit následky svého agresivního jednání, a to formou tvrdých sankcí. Mezinárodní společenství by mělo najít cestu, jak zmrazit majetky barmské vojenské vlády a ekonomicky ji vyhladovět.

Situace je nesmírně vážná. Jak upozornil ministr Aun Myo Min, do konce roku 2022 může mít cca 22 milionů obyvatel Barmy/Myanmy existenční potíže vedoucí k potenciálnímu hladomoru. Barma/Myanma je dokonce zmíněna v nechvalném Global Terrorism Index 2022 jako místo, kde dochází k nejvyššímu nárůstu terorismu: počet obětí vzrostl dvacetinásobně oproti roku 2021. Riziko, že se Barma/Myanma stane rozpadlým státem (failed state), stoupá s každou další ignorací otřesné situace v zemi mezinárodním společenstvím.

Autor: Josef Flek