Hlavní stránka Info a média Komentáře Josef Bernard: Jak se vyvíjí zákon o manželství pro stejnopohlavní páry a co by jeho přijetí znamenalo?

Josef Bernard: Jak se vyvíjí zákon o manželství pro stejnopohlavní páry a co by jeho přijetí znamenalo?

30. 12. 2023

V Poslanecké sněmovně začala reálná debata o otázce narovnání práv lidí stejného pohlaví na jaře tohoto roku. Návrh, kterým jsem ještě s několika poslanci předložil, prošel prvním čtením. Legislativně se mění pouze jedna věta v občanském zákoníku. Manželství již nebude definováno jako svazek muže a ženy, ale mělo by se stát svazkem dvou lidí. Tím se otevře cesta ke vzniku společného jmění, nároku na vdovský a sirotčí důchod, právům a zejména povinnostem vůči dětem, které vychovávají stejnopohlavní páry a přístupu ke společné náhradní rodinné péči.

Josef Bernard: Jak se vyvíjí zákon o manželství pro stejnopohlavní páry a co by jeho přijetí znamenalo?

Josef Bernard: Jak se vyvíjí zákon o manželství pro stejnopohlavní páry a co by jeho přijetí znamenalo?

Jakou má návrh nyní v Poslanecké sněmovně podporu?

Během diskuzí s poslanci jsem nejvíce vnímal jako úskalí v samotném názvu „manželství“. Kvůli hrozícímu nedostatku hlasů pro manželství pro všechny páry jsem inicioval komplexní pozměňovací návrh, přinášející řešení. To spočívá v zavedení trvalého svazku osob stejného pohlaví, který bude z hlediska obsahu i náležitostí uzavírání shodný s manželstvím, avšak bude pro něj použito odlišné označení Partnerství. Práva partnerů zůstávají stejná jako u manželů včetně společných rodičovských práv – společných adopcí, pěstounství a přiosvojení. Současná úprava ve formě registrovaného partnerství se ukazuje jako nevyhovující. Fakticky může docházet a v některých případech dochází k situaci, kdy jsou vážně ohrožována zejména práva dětí. A paradoxně registrovaní partneři nemají k dětem stejné povinnosti jako manželé. To je za mě asi nejdůležitější důvod pro změnu v této oblasti.

Proč nejsou práva dětí zajištěna stejně?

Dám příklad. Máte dvě rodiny. Jednou se jedná o manžele s dítětem a v druhém případě o registrované partnery s dítětem. Jestliže v těchto rodinách dojde k situaci, jako je rozvod, úmrtí jednoho z rodičů nebo jiné těžké životní situaci, nezaručuje náš právní systém stejnou ochranu dítěte. Při rozvodu běžných manželů se zejména řeší systém budoucí výchovy, styk s dítětem pro oba rodiče, alimenty, dědictví atp. Naše rodinné právo je robustním ochranným nástrojem zejména pro ochranu dětí. Ale ejhle, u registrovaného partnerství, nebo chcete-li u duhových rodin, může dojít k situaci, kdy se pár rozejde nebo jeden z partnerů zemře. Tady náš systém de facto kolabuje. Dítě nemá v případě rozvodu právo na styk s druhým rodičem, ani na vyživovací náklady, na dědictví a další ochranné mechanismy zaručené rodinným právem.

Jsou další důvody pro schválení zákona?

Obecně je diskriminace na základě sexuální orientace nespravedlivá a každý jedinec by měl mít stejná práva a možnosti, ať už jde o manželství, adopci nebo další oblasti života. Jde o oblast důležitou, jde o lidská práva.

Jsou duhové rodiny pro děti vhodné?

Řídím se primárně názory odborné veřejnosti. „Manželství pro všechny“ je uplatněno ve 35 zemích světa. Nejdeme tedy do neznáma. Zkušenosti těchto zemí jsou ohromně pozitivní. Naprostá většina pediatrů, psychologů a dalších expertů říká to hlavní: kvalitu výchovy dítěte primárně ovlivňuje láska rodičů, jejich trpělivost a oddanost k dítěti.  Naopak negativní vliv na ni nemá, jestliže je dítě vychováváno dvěma táty nebo dvěma mámami. Vědecký výzkum, zkušenosti z různých zemí a názory expertů dokazují, že děti vychovávané stejnopohlavními páry mají obvykle stejný vývoj a sociální adaptaci jako děti z tradičních rodin.

Jaké jsou další důvody pro schválení plných manželských práv pro duhové rodiny?

Rodiče v duhových rodinách mají podobné povinnosti jako ti heterosexuální: zajistit dítěti jeho potřeby, vzdělání a emocionální podporu. Rodičovství se neopírá o to, jestli dítě vychovává žena a muž, muž s mužem nebo žena s ženou, ale o schopnost rodičů vytvořit pro dítě bezpečné a láskyplné prostředí.

Dostatečně však ve veřejném prostoru nezaznívá, s jakými praktickými výzvami se tyto rodiny potýkají. Zákon dělí rodiče dítěte na plnohodnotného (právního) rodiče, a druhého, faktického, ale právem neuznaného rodiče. V případě manželů mají oba rodiče stejnou možnost získat informace o zdravotním stavu dítěte, být s ním v průběhu hospitalizace, podílet se na jeho léčbě. V případě dvou matek nebo dvou otců má pouze zákonný rodič plný rozsah těchto práv. Hrozí nebezpečí ohrožení zdraví dítěte, pokud bude v kritické situaci k dispozici pouze faktický rodič. Faktický rodič nemůže automaticky vystupovat ve škole jako rodič dítěte.

Dítě vychovávané stejnopohlavním párem vnímá oba rodiče rovnocenně a právo by mělo dělat to samé. Potřebují právní ochranu, kterou stávající zákony negarantují. A právě z tohoto důvodu věřím, že se návrh nakonec podaří přijmout.

Můžete se sami přesvědčit a přečíst si výňatek z dopisu od dětí z duhových rodin, který jsem obdržel.

Na základě osobní prožité zkušenosti jednoznačně podporujeme rozšíření manželství na dvě ženy nebo dva muže. Naši rodiče si zaslouží zažít štěstí, důstojnost a vážnost manželského svazku stejně jako ostatní občané a občanky této země. Naše mámy nebo naši tátové k nám v noci vstávali, když jsme byli nemocní, zlobili se, že jsme ve škole nesnědli svačinu, prožívali s námi trable dospívání. Doma jsme se hašteřili o to, kdo vynese odpadky a kdo vyskládá myčku úplně stejně, jako se to děje v ostatních domácnostech s dětmi. A dodnes se setkáváme na rodinných obědech nebo oslavách, kde se spolu smějeme, hádáme a usmiřujeme, oživujeme vzpomínky. Tak jako jiné rodiny. 

Manželství pro všechny páry však nepodporujeme jen kvůli našim rodičům. Jeho zavedení je především v zájmu nás, duhových dětí. Manželství totiž přinese možnost uznání obou rodičů zákonem. Tím, že dosud párům stejného pohlaví bráníte v přístupu ke společným rodičovským právům, nás stavíte do nejisté pozice. Doma jsme vyrostli v úplné rodině, ale mnozí z nás mají na papíře jen jednoho rodiče. Upíráte nám jistoty, práva a důstojnost, které ostatní děti mají. Pokud Vám leží na srdci právní stabilita a ochrana dětí i rodiny jako celku, dopřejte ji všem rodinám bez rozdílu. Máme naše rodiče rádi, vnímáme je jako rodiče, naše rodiny jsou ty jediné, které máme. Žádáme, aby nás tak uznával i zákon.

Máme už dost stigmatu, které musíme nést spolu s našimi rodiči, protože stát naše rodiny neuznává. Jsme přesvědčeni, že další děti, které budou s dvěma mámami nebo dvěma táty vyrůstat, si zaslouží stabilní rodinné prostředí.