Hlavní stránka Info a média Komentáře Jan Kuchař: Fakta místo lží. Novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je krok k vyrovnanému hospodaření zdravotních pojišťoven

Jan Kuchař: Fakta místo lží. Novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je krok k vyrovnanému hospodaření zdravotních pojišťoven

4. 5. 2022

Stručně a jasně - ať už se vás současná opozice snaží vyděsit sebevíc, realita je jednoduchá: českému zdravotnictví žádný kolaps nehrozí, žádný tunel se nekoná. V žádném případě se to nedotkne výkonu jakékoli lékařské a zdravotnické péče kdekoli v České republice. Naopak - konečně přinášíme do problematiky valorizace plateb za státní pojištěnce prvek stability a předvídatelnosti.

Jan Kuchař: Fakta místo lží. Novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je krok k vyrovnanému hospodaření zdravotních pojišťoven

Jan Kuchař: Fakta místo lží. Novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je krok k vyrovnanému hospodaření zdravotních pojišťoven

Konkrétně jde o toto - naše koalice se novelou zákona snaží finančně stabilizovat zdravotnický systém, který je dlouhodobě financován spíše "odhadem". My to chceme zpřesnit. Novela, kterou předkládáme, jednoznačně určuje, jakým způsobem se bude valorizovat výše platby za státní pojištěnce. Tento výpočet přitom vychází, stejně jako u valorizace důchodů, z růstu reálné mzdy a z indexu růstu spotřebitelských cen. Je jednoduchý a přehledný.

Nastavení takového valorizačního systému je u státních pojištěnců logický. A stejně jako v případě důchodů je potřeba nechat je předvídatelně růst podle ekonomické situace.

Dosud to bylo tak, že se vždycky jednou za čas hledal konsensus na zvýšení, na kterém se musela shodnout ministerstva zdravotnictví a financí. Bylo to ale vždy až na nátlak pojišťoven, nikdy se nejednalo o pravidelnou reakci na reálné zvýšení cen na trhu. A to není dobře. Rozhodli jsme se to změnit, zjednodušit a zprůhlednit.

V průběhu pandemie Covidu se z důvodu enormních nákladů navýšily platby za státní poplatníky o cca 40 % na částku 1787,- os/měsíc, a z této částky nyní novela zákona vychází. Pro bezproblémové zajištění zdravotnické péče v roce 2023 je odborným odhadem pojišťoven potřeba částka minimálně 1850,- Kč, přičemž v predikci výpočtu dopadů výše zmíněné novely se částka blíží téměř k 1900,- Kč.

Co to znamená? Plánujeme platbu s meziročním nárůstem o více jak 10 miliard Kč. I podle predikce pojišťoven se jedná o přebytkový výhled. Žádný krach zdravotnictví tedy opravdu nehrozí. Mimochodem, na rezervách pojišťoven je momentálně přes dalších 50 miliard.

Další opoziční argument o zdravotní péči o ukrajinské občany je také nesmyslný, protože při propočtu na cca 200.000 pojištěnců (část Ukrajinců už pracuje a tím se stali klasickým plátcem zdravotního pojištění) se jedná o necelé 1 % nárůstu v těchto platbách. Problémem českého zdravotnictví tedy není nedostatek peněz za státní pojištěnce, jak tvrdí opozice.

Reálný problém, kterého si ale opozice nevšímá, je nedostatek zdravotního personálu. To není ale opravdu možné vyřešit zvýšením těchto plateb, ale jen a pouze investicemi do vzdělávání.

Stejně tak zdržené zdravotní úkony, odložené kvůli pandemii, není možné urychlit navyšováním finančních toků, protože peněz je opravdu dost, ale opět jen a pouze snížením nedostatečných kapacit zdravotnického personálu. 

Autor: Jan Kuchař