Hlavní stránka Info a média Komentáře Efektivní veřejná správa

Efektivní veřejná správa

18. 6. 2012

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Ivana Denčevová. Tak slovo reforma. Zdá se, že je to trochu zaklínadlo. Reformuje se alespoň slovně, nebo i, domníváme se, skutky.
Efektivní veřejná správa

Efektivní veřejná správa

--------------------
 Či máme konkrétní poznatky, téměř všechno zdravotnictví, sociální oblast, školství a také samozřejmě veřejná správa. Co si pod ní představit. Naše obce, také kraje a také samozřejmě centrální úřady. Vždy před volbami ale můžeme říci i v rámci povolební rétoriky slýcháme, že je třeba snížit počty úředníků, že je třeba zeštíhlit stát. Rozumí se tím, aby byla efektivní naše veřejná správa, abychom zbytečně takzvaně nerozhazovali peníze. Ostatně víme, že jisté etapy veřejné správy, tedy to, co můžeme jít vyřídit na obecní úřad v místě, kde bydlíme, se postupem doby také měnily. A teď naše obce, konkrétně jeden typ obcí mají čekat další správy. Ale buďme přesní, je to teprve návrh materiálu z ministerstva vnitra, který půjde na vládu. O tom, jaká rizika pro konkrétní obce z toho hrozí, jaké například by mohly vyplynout těžkosti pro občany, kteří tam žijí, o tom bude právě dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Telefonicky se spojíme s náměstkem ministra vnitra, který má v gesci právě resort veřejné správy. Na názor se také zeptáme jednoho z poslanců, který ve výboru pro veřejnou správu zasedá. A abychom pokryli, řekněme, celý náš parlament, voláme následně jednomu ze senátorů, také z výboru pro veřejnou správu. A mým hostem ve studiu je starosta Chlumce nad Cidlinou ve východních Čechách a také působí jako předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí České republiky právě pro obce takzvané dvojky, pan Miroslav Uchytil.

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Dobrý večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech. Obcí takzvané druhé kategorie v uvozovkách "dvojky", poněvadž pak ještě jsou ty malé vesnice a pak ty takzvané trojky, těch je v celé České republice 183. Všechny souhlasí s vašimi výhradami, které máte právě k té navrhované další části reformy veřejné správy?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Tak já jenom upřesním, že těch obcí, kde je nějaký výkon státní správy ohledně matričního úřadu nebo stavebního úřadu, je přibližně asi 330. Ale těch jakoby úplných dvojek je asi 183. A samozřejmě podle mých zpráv, protože my si telefonujeme se starosty a tak dále, tak jsme celkem vyděšeni, že se na nás valí takzvaná úplná demontáž výkonu státní správy.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem, pane starosto, podle vás ta demontáž spočívá a čím zasáhne občany nejen v tomto případě Chlumce nad Cidlinou, kde žije zhruba pět a půl tisíce lidí, ale celé té spádové oblasti, která čítá zhruba jedenáct tisíc obyvatel?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Tak malilinko do historie, když proběhla druhá fáze reformy veřejné správy a města byla rozdělena na takzvané obce s rozšířeným výkonem státní správy, kterých je teďka 205, to jsou ty trojky, jak se říká, nebo i takové miniokresy po vzoru šedesátých let, tak tehdejší starostové právě z těchto trojek dnešních, velice dobře se na to pamatuji, protože starostuji již 14 let a dost jsem se utkával právě s tou pověřenou osobou, to byla paní náměstkyně Ivana Štreková, která toto musela pod panem Grossem dělat. Čili nakonec ta druhá fáze reformy přišla. Byly zrušeny úřady, kterých bylo 65, okresních úřadů. Čímž tedy se rozšířil ještě takový ten smíšený model výkonu státní správy. A abych se vrátil k té původní otázce, tak tehdá nám bylo slibováno, že dokončení, čili třetí fáze reformy veřejné správy, když k ní jednou dojde, tak bude především a důsledně zaměřena na velké zeštíhlení úředníků na ministerstvech. A nebo dokonce i zrušení některých ministerstev. A místo toho my od loňska sledujeme přípravu likvidace právě těch úřadů, které jsou lidem nejblíže, to znamená ve venkovských regionech.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste také radním za Královéhradecký kraj. Můžeme říci, že znáte oba dva typy samosprávy. Jak obec, sám jste zmiňoval, že v Chlumci nad Cidlinou jste starostou už 14 let, tak také samozřejmě tu krajskou. Očekávání, která byla, přiblíží se rozhodování blíže občanům, bude zjednodušení agendy, budeme méně úředníků. Jaký je váš pohled po několika letech?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Tak docela tristní. Protože ta další a další ukrajování z toho výkonu státní správy zaznamenaly všechny tyhle ty dvojky, dvojkové obce. A jako příklad uvedu, že nám například bylo asi před třemi lety uzmuto na stavebních úřadech třeba vydávání stavebních povolení třeba i po rekonstrukce místních komunikací. My teďka jsme na tom asi tak, že uděláme pouze územní rozhodnutí, teď se to zabalí, jde to na příslušnou trojku, tam se s tím úředník znovu zabývá a celý ten proces se naprosto zbytečně protáhl třeba o tři měsíce až o půl roku.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžeme říci, že je to proto, že třeba na těch obcích, těch trojkách, řekněme, těch, jak říkáte, těch malých okresech jsou třeba fundovanější úředníci. Není argumentem, že právě výkon veřejné správy v těchto trojkách je, řekněme, profesionálnější?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Řekl bych, že v žádném případě. Ti úředníci mají naprosto stejné vzdělání, přibližně úplně stejné zkušenosti. Takže takové tvrzení, že matrikářky na dvojkách nebo úředníci na stavebních úřadech jsou méně fundovaní, není pravda. Samozřejmě nechci úplně jít do důsledku, tam, kde třeba skutečně se dělá těch několik úkonů za rok, pouze a tak, také takové případy jsou, to i uznávám, tak tam skutečně může dojít k tomu, že kdo málo takzvaně operuje, operuje špatně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže souhlasíte s tím, že například obce toho druhého typu, o kterých dnes hovoříme v pořadu Člověk a obec, kde je malá výtěžnost, že tam by to byl racionální a legitimní krok v rámci další etapy reformy veřejné správy?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Ano, skutečně. A já také vím, co mně řekne pan náměstek Veselský, protože pravděpodobně teďka poslouchá, tak ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevím, jestli poslouchá, ale bude vzápětí na telefonu. Řekněte ale svůj názor, jeho se zeptáme.

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
... takže on v podstatě mně řekne, anebo nám sdělí, že se to teprve všechno bude počítat a nějakým způsobem zůstanou zachovány takové úřady, které mají vysokou výtěžnost.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to říká host dnešního pořadu Člověk a obec, starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. My už jsme měli avizováno, kompetentní osoba z ministerstva vnitra, pan náměstek Ondřej Veselský, dobrý večer z Českého rozhlasu 6.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Dobrý večer všem posluchačům.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane náměstku, jak to je s tou reformou veřejné správy. Opravdu chcete, když to velmi zjednoduším, zlikvidovat obce druhého typu tak, aby museli občané dojíždět do větších vzdáleností, aby si vyřídili běžnou agendu?

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Podívejte se, slovo likvidace, bych řekl, že je slovo silné. Já bych, já jsem říkal ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké byste, pane náměstku, použil, aby bylo méně silné, bylo trochu eufemistické a trochu zaobalené?

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Já bych mluvil o rušení. Likvidace může mít i pejorativní nádech. Já ale bych chtěl tady říci jednu věc. Protože já jsem poslouchal ten rozhovor předtím, já bych tady na to řekl, že ty agendy, které byly popisovány panem kolegou, starostou, tak já mohu pouze říci, že to, co vypočítával, ty agendy státní správy v přenesený působnosti, viz třeba to stavební povolení nebo ty, které jsou úzce spojeny s občanem, nejsou vázány na existenci takzvaných pověřených obecních úřadů neboli obcí druhého typu. Tady si musíme říci, proč vznikly obce druhého typu. Vznikly v roce 1990. Měly vzniknout po přechodnou dobu. A řešilo se to vlastně prvotně v tom smyslu, jakým způsobem zajistit právo na samosprávu právě v roce 1990, čili po roce 1989. Ale poté, po dvanácti letech, kdy k 31.12. byly zrušeny okresní úřady, pozor, teďka říkám nikoliv okresy, ale okresní úřady. Vznikly obce s rozšířenou působností. Ty takzvané trojky. A dneska máme problém, že správní obvody trojkových obcí někde jsou, ale někde ty správní obvody dvojkových obcí jdou mimo tu trojku. Ale na druhou stranu, pokud to řeknu čistě statisticky, tak dneska 102 takzvaných trojkových obcí nebo obcí s rozšířenou působností se kryjí s obvodem správního obvodu dvojkové obce.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdybyste to vysvětlil nějak jednoduše, aby naši posluchači ...

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
... nebo dvojka obec je vlastně název, nějaká kategorizace, která potom splyne s výkonem státní správy toho správního obvodu tý trojky nebo potom konkrétní jedničky. Ale to neznamená, že budeme rušit agendy v rámci, řekněme, té obce, která bude ve správním obvodu té trojky.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pojďme si to zjednodušit. Kam si půjdu vyřídit občanský průkaz?

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
To máte už dneska dáno zákonem. Na trojkovou obec.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Kam si půjdu vyřídit cestovní pas?

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Totéž, akorát, že tam máte rozdíl v tom, že u těch cestovních pasů, tedy u těch občanských průkazů dneska máte zrušenou místní příslušnost. To znamená, že můžete požádat o vydání občanského průkazu na jakémkoliv úřadu trojkového typu. A v současné chvíli se snažíme i novelou zákona tuto věc zavést i u cestovních dokladů. Takže do konce roku připravíme příslušnou novelu zákona.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Kam půjdu přihlásit auto?

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Obecní úřad.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Trojka, dvojka? Řekněte mi kam. Já vás nechci, pane náměstku, zkoušet, jenom tak ale pro ilustraci. Asi běžné úkony, které musíme občas absolvovat. Ohlášení rekonstrukce.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Jde o to, že co se týče třeba řidičských průkazů, tam už to bylo provedeno tou reformou před těma deseti lety, kdy to přešlo na ty obce s tou rozšířenou působností, ale víceméně vy mě teďka zkoušíte i ze státních nebo z těch agend, které jsou v gesci jiných ministerstev, čili ministerstvo dopravy. Když budu mluvit, teďka jste zase nakousla stavební úřady. Tak stavební úřady jsou jasně definovány zákonem. A já vám řeknu jeden takovej jednoduchej příklad. Za prvé, nebudu hovořit do gesce ministerstva pro místní rozvoj, které by v současné chvíli mělo dostat za úkol vůbec říci, za jakých podmínek vzniknou nebo mají kvalifikovaně vznikat stavební úřady, protože starý zákon z roku 1976, i když teda není platný, stavební zákon říkal, že okresní národní výbor může určit, které místní a městské národní výbory mají povahu stavebního úřadu. Tento stav trval až do roku 2006, kdy ten stav byl nějakým způsobem zastaven. Ale na druhou stranu já si dokážu představit a hovořil jsem takto s několika starosty, byl jsem naposledy v Klimkovicích v Moravskoslezském kraji se starosty Moravskoslezského kraje, kdy jsem jim říkal, ale pozor, vy budete třeba pod tou trojkovou obcí a váš úřad tam zůstane zachován. Ale vztahu třeba k těm stavebním úřadům já bych to viděl tak, že ty jednoduché úkony, které mají bezprostřední vliv na život občana, typu, já nevím, stavební povolení na rekonstrukce chaty, domu nebo podobně, to jsou ty jednoduché úkony, které můžou být na těch stávajících obcích. A stavební /nesrozumitelné/, které budou dělat jednodušší úkony než ty, které třeba v rámci těch trojkových obcí by mohly dělat ty složitější, to znamená územní plánování, řekněme, multifunkční stavby a podobně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, když jste říkal, že nesouhlasíte s mým slovem v otázce likvidace. A řekl jste, že používáte rušení. Jaký je cíl této reformy veřejné správy tohoto konkrétního kroku.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
V podstatě my zde máme spojený model, takže podle mého názoru by tady mělo bejt zadání, aby existovaly obce prvního typu, kde bude základní výkon státní správy v přenesené působnosti typu krizové řízení. Každej ví, že jsou povodně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Malé vesnice, zjednodušme.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Ne, to nejsou malé vesnice. Jedničková obec je od padesáti obyvatel až do deseti tisíc. To nemůžete, to je prostě takovej ten zkreslený pohled, že si řeknete malá obec. A já vždycky říkám, není malé obce. Ale nemůžete říct, že to jenom, že to jsou opravdu vesnice, jsou to i města.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A ...

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
A druhá věc je, jestli teda bych to mohl dokončit. Potom ten výkon státní správy v přenesené působnosti v tom základu by měl bejt na trojkové obci. Ale která bude mít, řekněme, já bych to nazval i detašované pracoviště, které budou dělat ty agendy pro ty občany již v daném místě. A teďka je otázka, jestli tomu starostovi se počet třeba těch úkonů v dané agendě vyplatí. Řekne si, ano, tak já nevím, vyplatí se mi to, nevyplatí se mi to, anebo naopak to zadotuju třeba ze samostatné působnosti. A cílem by mělo být asi toto. Máte ministerstvo, potom čtrnáct krajů, tedy třináct krajů plus Praha. A potom dneska máme 205 obcí trojkového typu. Takže ten výkon státní správy v přenesené působnosti by mělo bejt jedna čtrnáct dvě stě pět, a v rámci těch obcí s rozšířenou působností, jak jsem již říkal, můžeme jít ještě do těch obcí, který můžou dělat ty úkony jakoby v uvozovkách pro to ústředí, aby to bylo blízko tomu občanovi.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Závěrečná otázka, pane náměstku, co říkáte na výhrady právě obcí, o kterých hovoříme, kterých se má týkat to rušení, které jsou částí sdružení svazu měst a obcí?

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Já se přiznám, že ty výhrady vnímám v tom smyslu, že ten materiál je připravený k diskusi. Já bych to spíš řekl asi takhle. Rušení dvojkových obcí neznamená rušení kompetencí těch úřadů. Tady si pak každý bude muset říct, že my budeme muset reformovat státní příspěvek na výkon přenesené působnosti a třeba do několika úkonů, já nevím, typu do padesáti úkonů se nebude platit nic a třeba se bude platit od 51 úkonů a výše.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže obchodní vztah v podstatě, můžeme říci.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Je tam určitá liberalizace v tom smyslu, jestli pak tomu člověku se to, tomu starostovi vyplatí to třeba zaplatit. Víte, ono, já vám dám příklad. Jedná se o matriky. Když to vezmete ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jenom krátký, pane náměstku, ať stihneme ještě další hosty.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Já to dám jako krásnej příklad, je to možná krásnej závěr, že vždycky jde jenom o peníze. Když si spočítáte počty úkonů na matričních úřadech, tak v rámci tohoto nám hodinová sazba na úřednice vychází od osmdesáti korun podle počtu úkonů až na 3500 za hodinu.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já děkuju za to, že s námi byl v telefonickém spojení náměstek ministra vnitra Ondřej Veselský, zdravím ho z Českého rozhlasu 6 ze studia z pořadu Člověk a obec a těším se na slyšenou.

Ondřej VESELSKÝ, náměstek ministra vnitra
--------------------
Na shledanou.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak bude reagovat starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Tak já bych asi zareagoval asi takto, že samozřejmě to, co říkal pan náměstek, vnímám taky nějak. Uznávám, že jsou některé obce, které skutečně nemají tu vytíženost státní správy. Ale skutečně by se taky měli zamyslet ti, kteří to vymýšlí, třeba sazbou za poplatek, třeba za vydání stavebního povolení. Třeba tři tisíce korun za rodinný domek a za fabriku za miliardu je taky tři tisíce korun, čili potom, kde nějakým způsobem se má financovat výkon státní správy. Já říkám zde.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A náš další host, poslanec Parlamentu České republiky TOP 09 a Starostové, pan Stanislav Polčák. Vám dobrý večer z pořadu Člověk a obec.

Stanislav POLČÁK, poslanec PČR /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Dobrý večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, tak, pane poslanče, jaký je váš názor, vy jste z výboru pro veřejnou správu, na další reformu veřejné správy, vůči které jsou výhrady z obcí toho takzvaně druhého typu.

Stanislav POLČÁK, poslanec PČR /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Já si myslím, že tato reforma v tuto chvíli ještě není zcela uzavřena a do té doby, dokud nebude uzavřena, tak samozřejmě nelze předjímat její výsledek. Na druhou stranu já chci říci, že naše hnutí Starostové a Nezávislí a vlastně i TOP 09 hájí práva samospráv, že bychom neměli jít tím opačným principem opětné centralizace. A to je jaksi naše stanovisko. V tuto chvíli je ta reforma ještě příliš syrová na to, abychom si řekli, že ty obavy jsou reálné nebo důvodné.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče, výhradou také, která zde zazněla, sdělil ji pan Miroslav Uchytil, host v našem studiu, byla, že mělo být cílem reformy zeštíhlení těch centrálních ministerstev a centrálních úřadů. A to, že se nestalo. Naopak narůstají počty údajně úředníků.

Stanislav POLČÁK, poslanec PČR /TOP 09 a Starostové/
--------------------
To samozřejmě je pravdou. Na druhou stranu je to trend, který započal již právě za vlád sociální demokracie a zvrátit tento systém je poměrně obtížné. Je pravdou, že ta reforma, která zůstala v jakémsi polotovaru, tak v tuto chvíli přináší tyto negativní efekty, ale byly ty reformní kroky, které udělala politická reprezentace na přelomu dvacátého a jednadvacátého století. A my dnes zjišťujeme, že ne všechno funguje tak, jak by mělo, že naopak krajskými úřady ta naše veřejná správa poměrně dost bobtná. A to si myslím, že je špatně. My se pokoušíme nyní tedy jaksi připravit takový návrh reformy, který by spíše přinesly do toho nesystému jakýsi systém. Na druhou stranu ne všechno, co navrhuje ministerstvo vnitra, také samozřejmě jiné úřady, ta taková jakási plíživá centralizace, tak to já musím říci, že s tím příliš spokojen nejsem.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže mohou obce být srozuměny s tím, že alespoň Starostové a Nezávislí nebudou podporovat centralizaci? Když bych to takto shrnula.

Stanislav POLČÁK, poslanec PČR /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Princip subsidiarity a decentralizace je jeden z hlavních principů naší, našeho hnutí. Na druhou stranu my budeme každé to opatření zvažovat velmi přísně, zdali je skutečně nezbytné a zdali přináší ty efekty, o kterých se hovoří. A zdali není za tím jenom skutečně prostá snaha opět centralizovat moc do rukou na celostátní úrovni.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to říká poslanec Stanislav Polčák, TOP 029 a Starostové, Nezávislí, i vám děkuji, že jste s námi byl v dnešním vydání pořadu Člověk a obec. A přeji vám pěkný večer.

Stanislav POLČÁK, poslanec PČR /TOP 09 a Starostové/
--------------------
Díky, na shledanou.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to pro vás povzbuzující, pane starosto?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Tak já také zdravím pana poslance Polčáka. Myslím si, že jsme naladěni na jednu notu. Já bych ale jenom chtěl přidat určitou přidanou hodnotu. A to následnou, konkrétní. Ať tedy, když už se bude ještě někdo zabývat tou reformou veřejné správy, ať na ty dvojky úplně bez problémů vrátí tu agendu, kterou nám sebrali ve stavebních úřadech. A klidně nám můžou vrátit i občanské průkazy. Protože teďka to je jenom na trojkách a podívejte se na ty hodinové fronty. Tam úředníci nestíhají, lidi jsou naštvaní a přibližně čtyři miliony lidí v těch regionech, v těch venkovských, když by se to mělo úplně tedy smáznout pryč, tak je naštvete, protože budou muset jezdit o dvacet, o třicet kilometrů dál a brát si na to dovolenou.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Na stranu druhou také výhrada pana náměstka Veselského byla o vytíženosti toho či onoho úřadu, o efektivitě. A jestli samospráva chce, tak ať si peníze, které jí přicházejí z rozpočtového určení daní, na to takzvaně zaplatí. Co s místy, kde prostě není taková,řekněme, výtěžnost, aby opravdu byl efektivně úředník využíván.

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Souhlasím, že tam, kde těch úkonů je hrozně málo, tak samozřejmě, ať tedy toto zanikne. Ale v naprosté většině těch takzvaných dvojkových obcí v žádném případě nejde o plýtvání úředníky, to bych se velmi silně ohradil.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to říká starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. Také předseda pracovní skupiny Svazu měst a obcí, která se věnuje tomuto tématu. A náš další, třetí avizovaný telefonický host, bývalý starosta města Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, v současné době senátor Parlamentu České republiky z výboru pro veřejnou správu Miloš Vystrčil, dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
Dobrý večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak co s obcemi druhého typu? Telč má samozřejmě statut takzvané trojky, to se vaše bydliště v uvozovkách vaše rodiště Telče se netýká, ale jak se díváte na tuto problematiku pohledem senátora?

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
Telče se to netýká, ale týká se to třeba blízké Třeště nebo Polné či Slavonic. A ten problém tady popsal už pan starosta. Jeho začátek je v tom, že neproběhla reforma takzvané ústřední veřejné správy. Jinými slovy reforma ministerstev. Tam je těch úředníků pořád stejně, ne-li více. A nyní se to snaží někdo ušetřit na některém z jiných míst. A nedělá to zrovna, bych řekl, úplně nejlepším způsobem.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste členem Občanské demokratické strany, nejsilnější strany stávající vládní koalice. Do jaké míry se domníváte, že jak z postu senátorského, tak vaši kolegové se sněmovně jste schopni posunout vůbec reformu veřejné správy k tomu, jak vy jste říkal, že tam by měla začít?

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
Tak nevím, zda jsme schopni, ale já se o to každopádně snažím. S panem náměstkem Veselským jsem o té věci mluvil. Mluvím také o tom s panem ředitelem Ledvinkou. A celý ten systém by měl fungovat tak, že by stát konečně spočítal, co který úkon stojí a následně by, když to velmi zjednodušeně řeknu, řekl obcím, pokud chcete vykonávat nějakou činnost v přenesené působnosti, tak my vám za ní zaplatíme tolik, kolik ona stojí. A pokud vy to, pane starosto, stejně chcete za těchto podmínek dělat a máte těch úkonů málo, tak potom tomu úředníkovi ještě musíte dát nějakou jinou práci a nebo ho musíte doplatit ze svého. A to je způsob velmi jednoduchý a účinný, ale muselo by být to základní, a to je, že někdo ohodnotí konečně cenu těch jednotlivých úkonů.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, tady byste se zřejmě shodli i s panem náměstkem Veselským i s panem starostou Uchytilem, který pokyvuje a pravděpodobně i s dalším z hostů, panem Polčákem, poslancem Polčákem, který byl na telefonu. Otázka zní, proč tedy někdo, v uvozovkách někdo nezačne oceňovat práci úředníka tak, aby všechny tyto animozity byly vymazány, poněvadž všichni mluvíte o tom, že o peníze jde až v uvozovkách první řadě.

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
Tak já bych řekl, že to tak úplně není. Jak vy říkáte, paní redaktorko, protože v tomto okamžiku se pracuje na základních registrech. A jeden ten registr se nazývá zkráceně registr agend. A právě poté, až ten registr agend budeme mít hotový a až začne fungovat, což tedy nebude úplně tak jednoduché, tak potom by konečně k tomu ocenění mělo dojít. A ten následný krok by právě měl být ten, o kterém jsem já mluvil, což znamená, aby se řeklo, kolik co stojí a následně, aby se těm obcím v podstatě dalo vybrat, aby ony si mohly zvolit, zda chtějí, nebo nechtějí ten výkon v přenesené působnosti státní správy dělat či nikoliv. Jestli se toho dočkám a jestli zase nějaká další politická reprezentace všechno nezmění a my půjdeme takzvaně ode zdi ke zdi, to uvidíme. Já věřím, že nikoliv, že tentokrát už se budeme chovat rozumně a možná nám k tomu pomůže i to, že máme dneska méně peněz.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by mělo být cílem reformy veřejné správy pro občana, kterého, přiznejme si, dvojky, trojky, registry, agendy, ocenění práce úředníků zase až tak moc nemusejí zajímat.

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
No tak, cílem by mělo být to, aby ta obslužnost, ta obsluha tou státní správou byla dostupná a zároveň také, aby byla kvalitní. A to jsou dvě věci, které jdou proti sobě, protože dostupnost znamená mít tu obslužnost skoro v každé vesnici nebo obci nebo městě, a kvalita zase znamená, že ten člověk přece jen trochu musí umět. To znamená, nemůže to dělat jednou za rok, čili cílem by mělo být najít nějakou optimální poměr, nějakou optimální míru mezi tou dostupností a kvalitou. A já si myslím, že starosta, který je zkušený, by toho mohl být společně právě s těmi orgány státní správy schopen a že by oba dva měli konečně pochopit, že mají stejný zájem, a to je, aby ten občan nemusel nikam daleko jezdit a zároveň, aby ten, kdo mu radí, měl příslušnou erudici a uměl mu poradit.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Závěrečná otázka, komunální vaše dráha, krajská dráha, nyní senátorská. Kritika bývá také například směrem k vyššímu prvku samosprávy krajům, které údajně bobtnají do stovek úředníků a dokonce i příznivci krajského uspořádání přiznávají leckdy mimo studio, že jsou z toho sami trochu rozpačití.

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
Já na to vždycky odpovídám. Celé to je způsobeno tím, o čem jsem mluvil na začátku. To znamená, že nedošlo k reformě ústřední státní správy. Uvedu jednoduchý příklad. Na ministerstvu školství zůstali všichni úředníci, kteří měli na starosti střední školy, možná ještě nějaký přibyli. Přesto střední školy dneska zřizují kraje. Kdyby ti úředníci z ministerstva školství odešli, pak by nikdo neříkal, že ti na krajích jsou zbyteční. Takhle mají oba dva pocit, jak na tom ministerstvu školství, tak na krajích, že to musí řídit oni. Dochází ke sporům a ještě se všem zdá, že se jich hodně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak doufejme, že naše vládní koalice bude mít dostatek sil, aby například zeštíhlila ministerstva. Děkuji senátoru Miloši Vystrčilovi také za to, že s námi byl v dnešním vydání pořadu Člověk a obec. Zdravím z pražského studia a přeji pěkný večer.

Miloš VYSTRČIL, bývalý starosta Telče, bývalý hejtman kraje Vysočina, senátor PČR
--------------------
Také pěkný večer ode mne.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane starosto, tady jste slyšel názory, exekutiva, dolní komora parlamentu, horní komora parlamentu. Jak byste to dokázal shrnout?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Takže já jsem docela rád, že někteří mí předřečníci nebo tak nějak teďka kolegové v diskusi se kloní k tomu názoru také jako já. Měli bychom všichni zapřáhnout se za to, aby ten výkon státní správy skutečně nebyl někde zbytečný. Já osobně bych se hrozně přimlouval, ať se řízne prostě do těch ministerstev. Protože když jenom použiju takovou legrační ....

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to tak, že vždycky chce každý říznout do toho, co se netýká jeho. V tom případě pro vás je efektivnější říznout do ministerstev, protože to se vás netýká, pro ně je efektivnější říznout do obcí a mají také pocit, že se jich to netýká.

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Ten, kdo je silnější, tak drží kudlu, takže se řeže dole. To je úplně jednoduché. Jenom jako, když se řekne ministerstvo pro místní rozvoj. Všimněte si, jak jsem schválně protáhl to dlouhé í, takže ten místní rozvoj je kde, tady v Praze je ministerstvo pro místní rozvoj. To už taky podle mě, já vím, že asi někomu se to nebude líbit, to mohlo být dávno zrušeno. Jako příklad uvedu. A já bych se nerad dožil toho, aby neustálými diskusemi a neustálými novátorskými systémy o reforma nahrazuje další reformu, podívejte se na Anglii. Tam doznaly za staletí prostě některé tyhle ty legislativní změny, já nevím, desetiprocentní odchylky a stále to funguje. My tady stále něco vymýšlíme. A já bych se, prokristapána, nechtěl dožít toho, aby po staletích na radnicích měst, která mají pět tisíc obyvatel a tak dál, aby byly prázdné radnici. Čili a byli z nás vyrobeny smutné střediskové obce.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Argument samozřejmě je finanční, jde o peníze. Obec, ať si, když na to přijde, já to velmi zjednodušuji, doplatí a vykonává danou agendu státní správy, vy přesto říkáte, že už dnes je právě výkon státní správy na obcích toho druhého typu, o kterých hovoříme, silně podfinancován. Že v současné době je to zhruba 65 až 70% skutečných nákladů. Je to tedy pro obce nyní nebo respektive není to pro obce takový trochu nevýhodný obchod?

Miroslav UCHYTIL, starosta Chlumce nad Cidlinou, předseda pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR
--------------------
Samozřejmě, my se bráníme už několik let, protože na trojkách jsou financování úředníci asi na 90% a my na 65%.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je možná poslední vykřičník dnešního pořadu Člověk a obec. Hostem ve studiu byl starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. Technicky spolupracovala Zuzana Málková, Helena Málková a režii pořadu měla Šárka Skaláková. Od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.

Autor: ČRo 6 Člověk a obec