Hlavní stránka Info a média Komentáře Barbora Urbanová: Istanbulská úmluva

Barbora Urbanová: Istanbulská úmluva

1. 3. 2023

Pokaždé, když se bavíme o domácím či sexualizovaném násilí, debaty se stočí k Istanbulské úmluvě, tedy k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, což je oficiální název. Možná vám pod tímto názvem zní přijatelněji, nevím, já doufám, že její kritika opravdu není odvozena pouze od města, kde byla podepsána. 

Barbora Urbanová: Istanbulská úmluva

Barbora Urbanová: Istanbulská úmluva

Podporovatelé Istanbulské úmluvy ji často prezentují jako jedinou možnost, jak násilí vůči ženám a domácí násilí zastavit. Úplně to tak není, to si přiznejme, ale pomohla by hodně. Obsahuje totiž složité nelegislativní kroky, které jsou speciálně v našem “systému” strašně složitě proveditelné. Násilí, o kterém se bavíme, totiž spadá pod 5 ministerstev. Všechny se musí koordinovat, mít nějaké cíle. Sepsat akční plán, strategii? To není problém pro žádný z resortů, to přece z minulosti víme. Ale sledovat nějaké ukazatele, vyhodnocovat je, jo, s tím už problém máme. A tohle se nezmění díky vládnutí jedné vlády, ale několika za sebou. 

Úmluva kromě důrazu na práva obětí a péči pro ně, třeba vytvořením specializovaných podpůrných služeb nebo dostatečného množství útočišť, požaduje, aby stát začal efektivně stíhat pachatele. Zkráceně, chce, stejně jako asi my všichni, aby tyto činy byly považovány za vážně – vážnější, než ukradené auto. A já s tím souhlasím. 

Věřím, že domácí násilí je navýsost starostenské téma. Starostky a starostové jsou blízko lidem a znám dnes již poměrně vysoké číslo těch, kteří mi napsali, že se u nich na obci setkali s rodinou, kde se tento patologický jev bohužel vyskytl. Psali o tom, co s tím dělali, jak si připadali bezmocně, jak bylo vidět, že to ničí osobnost oběti. 

Právě Úmluva by do našeho systému přinesla další pomoc, donutila by náš stát, aby se zabýval prevencí, ale hlavně, a to mně osobně připadá snad nejdůležitější, kontrolu toho, aby se výše zmíněné cíle naplňovaly. A myslím, že všichni ve svém okolí vidíme, že bychom potřebovali, aby se stát zajímal. To, že nám to není jedno ukážeme obětem i tím, že Úmluvu, která nic nebere, ale hodně přináší, bez nějaké velké hysterie prostě ratifikujeme. Kulturní válku z toho dělají jen ti, kteří ji nečetli či ti, kterým na lidech vážně nezáleží.