Hlavní stránka Info a média Komentáře Antonín Jalovec: Transparentnost a otevřený přístup k občanům

Antonín Jalovec: Transparentnost a otevřený přístup k občanům

9. 6. 2022

Když se Antonín Jalovec v roce 2017 ujal vedení Chebu, byla tamější radnice poměrně uzavřená. „Komunikovala minimálně a tutlalo se, co se dalo,“ shrnuje to starosta lapidárně. Podle něj má transparentnost tři pomyslné stupně: Minimem je transparentnost daná zákony – tedy to, co je radnice povinna zveřejňovat, ať už v různých registrech nebo podle zákona 106. Dalším stupněm je oficiální komunikace radnice jakožto úřadu. A poslední pak otevřenost samotných politiků.

Antonín Jalovec: Transparentnost a otevřený přístup k občanům

Antonín Jalovec: Transparentnost a otevřený přístup k občanům

Jen online nestačí

Pokud jde o oficiální komunikaci radnice, má Cheb dobře zpracovaný web, jehož samozřejmou součástí je rozklikávací rozpočet a za který město dostalo i několik ocenění v rámci soutěže Zlatý erb. Ten doplňují sociální sítě – Cheb využívá Facebook a Instagram. Svůj význam ale pořád mají i radniční listy, pokud mají přiměřeně moderní podobu. Ty chebské jsou poměrně čtené a díky nim se informace dostanou zase k jiné části populace, např. k seniorům nebo lidem, kteří jsou hodně doma a jiné zdroje informací nemají. „Musím poděkovat kolegovi Brýdlovi z Litomyšle, kde na zastupitelstvo zvou prostřednictvím plakátů. To je jedna z věcí, které nás inspirovaly a které jsme také zavedli. Když plakáty vyvěsíme po pěší zóně a na náměstí, určitě si více lidí všimne, že zastupitelstvo vůbec něco řeší – a díky hlavním bodům uvedeným na pozvánce dokonce zjistí i co,“ poznamenává Antonín Jalovec.   

 

Vítejte na radnici

Dalším zajímavým chebským počinem je den otevřených dveří na radnici. „Začínali jsme původně tím, že jsme opravdu radnici otevřeli lidem, aby si přišli prohlédnout, jak vypadá kancelář starosty nebo zasedací místnosti, poslechnout si o historii domu, kde chebská radnice sídlí, a podobně. Teď chceme jít dál, v tom jsme se pro změnu inspirovali v Hustopečích: chceme ukázat práci městské policie, nabídnout poradnu městského právníka, prezentovat činnosti jednotlivých odborů a třeba přímo v rámci dne otevřených dveří poradit s vyplněním konkrétních formulářů. I to je možnost, jak lidi na radnici dostat a ukázat jim, co všechno se tam děje,“ popisuje starosta plány do nejbližší budoucnosti. 

 

Fungující participativní rozpočet

Velice úspěšný je v Chebu participativní rozpočet. „Vznikla trochu móda zavádět participativní rozpočty napříč republikou, mnohde ale velmi neúspěšně, bez dostatečné přípravy. My jsme participativní rozpočet připravovali déle než rok ve spolupráci s neziskovou společností Agora a velmi se nám to vyplatilo.“ Participativní rozpočet funguje dobře už od prvního ročníku, ve stávajícím ročníku se od veřejnosti sešlo 40 návrhů a hlasuje o nich přes 1500 lidí, což je ve městě o zhruba 30 tisících obyvatelích bezpochyby úspěch. 

Podobně se osvědčila také veřejná projednání větších investičních akcí, před jejichž zahájením chebská radnice v rámci debaty s občany získá podněty a před samotnou realizací pak detailně informuje, kdy bude probíhat, kdo ji bude dělat, jaká s tím budou spojená omezení apod. „U opravdu velkých akcí, které se týkají celého města, se nám velmi osvědčilo, že se diskuse přenáší online, včetně možnosti pokládat dotazy,“ poznamenává starosta.

 

Haló, tady starosta…

Jak už bylo řečeno, určitou nadstavbou k otevřené komunikaci radnice je otevřenost samotných politiků. „Pokud jde o sociální sítě, preferuji mít osobní účet, aby občané viděli, že starosta je taky běžný občan, který chodí na výlety, peče bábovky a podobně, než mít účet „Antonín Jalovec – starosta města“, který je i z hlediska názvu poměrně odtažitý,“ říká A. Jalovec. Se spoluobčany komunikuje také pravidelným úvodníkem radničních listů a relativně nově i tradičními pátečními videi, se kterými začali v době covidu. „Tehdy nebyl možný přímý kontakt. Cheb byl covidem velmi postižen, takže abychom občanům zprostředkovali dění na radnici, začali jsme každý pátek s panem místostarostou Černým točit krátká videa o nejdůležitějších událostech uplynulého týdne. Myslím, že je to docela sledované a na webu města to má docela obstojnou popularitu.“ 

Sociálními sítěmi, úvodníky nebo videi to ale – alespoň v Chebu – nekončí. „Zavedli jsme třeba kalendář vedení města na webu. Z hlediska GDPR tam nemůžeme uvádět, s kým se scházíme, ale aspoň občané vidí, kdy máme volno, kdy se mohou objednat na schůzku.“ Ještě více do svého soukromí nechává starosta občanům nahlédnout prostřednictvím přiznání majetku. „Já jsem při nástupu na radnici slíbil, že na začátku a na konci volebního období přesně přiznám svůj majetek. Nejen to, co je dáno zákonem, ale kompletně, aby občané viděli, že na radnici se nemusí krást,“ vysvětluje starosta Jalovec. 

 

I otevřenost má svá úskalí

I transparentnost a otevřenost má svoje meze. Ne všechno funguje, i když na začátku může být dobrý úmysl. Příkladem jsou podle A. Jalovce chebské „Hovory se starostou“. „Zdědil jsem je po svém předchůdci z hnutí ANO, které to zavádělo napříč republikou. Znamená to, že si vyblokujete odpoledne a jste k dispozici občanům. Zjištění je takové, že obvykle přijde jen pár lidí, kteří vesměs chtějí řešit věci, jež s městem vůbec nesouvisí, jako jsou sousedské spory, záležitosti soukromých pozemků a tak dále. Zatěžuje vás to časově i organizačně a výsledek je téměř nulový,“ hodnotí starosta. 

Dalším limitem otevřenosti je ochota lidí informace přijímat. „Nedávno jsem dostal mail od jednoho občana, že v lokalitě, kde bydlí, se bude stavět parkoviště a on o tom nebyl informován. Upozornil jsem ho, že informace byla v regionální televizi, v Chebském deníku, v radničních listech, na webu města, na Facebooku města, na mém osobním Facebooku a Twitteru. Přišla mi odpověď: „Regionální televizi nesleduju, radniční listy házím do koše, Chebský deník nečtu, Twitter a Facebook nemám a o webu města ani nevím, že existuje, přesto mám právo být informován.“ Zkrátka ať děláte, co děláte, nikdy se nezavděčíte všem, což je ostatně zkušenost, kterou řada starostů a starostek dobře zná. „To ale samozřejmě neznamená, že bychom se neměli dál snažit,“ říká na závěr chebský starosta Antonín Jalovec. 

 

Antonín Jalovec, starosta města Cheb 

Antonín Jalovec se stal starostou Chebu v roce 2017. Od té doby získalo město řadu ocenění. Jedním z nich je cena Město pro byznys Karlovarského kraje 2019. Cheb se totiž dlouhodobě těší nízké nezaměstnanosti a může se pochlubit vysokým počtem zde působících firem, čemuž radnice pomáhá otevřeným a vstřícným přístupem a podporou podnikání. V minulém roce město obdrželo prestižní cenu ČNB Opera Civitatem za dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a jeho další obohacování.

 

Autor: Antonín Jalovec, starosta města Cheb